Adobe logo

Betingelser

Creative Cloud Photography-plan med 1TB Upgrade fra Creative Cloud Photography-plan

Validering er nødvendig

Tilbudet er kun tilgjengelig for eksisterende abonnenter på Adobe Creative Cloud Photography-plan. Verifisering er nødvendig. Kvalifiserte abonnenter kan få 25 % avslag på prisen for vanlig årlig medlemskap når de oppgraderer til Creative Cloud Photography-plan med 1TB fra Adobe Store eller ved å ringe Adobe kundeservice på 800 36961. Den vanlige medlemsskapsprisen for Adobe Creative Cloud Photography-plan med 1TB, betalt månedlig, er NOK 236,25 inkl. mva). Grense: 1 abonnerende kunde. 12 mnd abonnement er påkrevd. På slutten av tilbudsperioden vil abonnementet ditt bli automatisk fornyet til standard abonnementskostnad, så fremt du ikke velger å endre eller avbryte abonnementet ditt. Tilbudet er ikke tilgjengelig for OEM og volumlisenskunder. For mer informasjon kan du ringe 800 36961.

Generelle betingelser: Kun gyldig for kvalifiserte personer som er 18+. Innbyggere eller personer i land med handelsforbud eller land som er underlagt amerikanske eller lokale eksportbegrensninger er ikke kvalifiserte. Tilbud og priser som er underlagt endring uten varsel på grunn av uforutsette omstendigheter. Tilbud skal ikke tildeles, utveksles, selges, overføres, kombineres eller innløses for kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er oppgitt heri som inkludert. Underlagt tilgjengeligheten der mottakeren bor. Ekstra betingelser kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.