† Umiddelbar rabatt gjelder for fullversjonene av Adobe Photoshop Elements 15 og Adobe Premiere Elements 15 i tillegg til Adobe Photoshop og Premiere Elements-programpakken. Prisene gjelder kun ved kjøp via Adobes nettbutikk. OEM-, utdannings- og volumlisensieringskunder er ikke kvalifisert. Tilbudet gjelder fra 12. desember 2016 til 3. januar 2017. Rabattene er begrenset til én per kunde. Tilbudet og prisene kan endres uten varsel. Gjelder ikke der loven forbyr dette.