† Umiddelbar rabatt gjelder for fullversjonene av Adobe Photoshop Elements 15 og Adobe Premiere Elements 15 i tillegg til Adobe Photoshop og Premiere Elements-programpakken. Prisene gjelder kun ved kjøp via Adobes nettbutikk. OEM-, utdannings- og volumlisensieringskunder er ikke kvalifisert. Tilbudet gjelder fra 24. mai 2017 til 5. juni 2017. Rabattene er begrenset til én per kunde. Tilbudet og prisene kan endres uten varsel. Gjelder ikke der loven forbyr dette.