ANSVARSFRASKRIVELSE FOR RABATTILBUD (Adobe Direct Sales)

* Tilbudet gjelder i perioden 22. feb. til 22. august 2019. Tilbudet er tilgjengelig verden over for (i) næringskunder som abonnerer på applikasjonsbasert Adobe Spark for teams via Adobe.com eller ved å ringe Adobe direkte, og (ii) ansatte i offentlig sektor som abonnerer på applikasjonsbasert Adobe Spark for teams kjøpt via VIP Direct-programmet. Nye eller eksisterende Creative Cloud for teams-kunder kan få 50 % avslag på vanlig innkjøpspris på en ny årsbasert 12-måneders abonnementslisens for applikasjonsbasert Adobe Spark for teams via Adobe Store eller ved å ringe Adobe direkte. Rabatter som gjelder for et Adobe Spark for teams-abonnement, fordeles til kundens neste årsdato og kan være gyldig i en periode på maksimalt 12 måneder. En bindingstid fra kjøpsdatoen til neste årsdato er påkrevd. Ytterligere lisensplasser for Adobe Spark for teams som kjøpes i løpet av det første "fordelte" året, blir underlagt samme rabatt. Tilbudet gjelder ikke for VIP-planer med utvidet varighet. Lisenser som kjøpes med dette rabattilbudet, er ikke kvalifisert for ytterligere rabatter. På slutten av tilbudsperioden eller på neste årsdato for applikasjonsbasert Adobe Spark for teams faktureres du automatisk til gjeldende standardpris for et årsabonnement med mindre du velger å endre eller avslutte abonnementet. Tilbudet gjelder ikke for utdannings- eller enkeltkunder. Standard årspris for Adobe Spark for teams er NOK 189,00/måned per lisens (pluss gjeldende avgifter/mva.), betalt månedlig, eller NOK 2268,00 per år per lisens (pluss gjeldende avgifter/mva.), forhåndsbetalt.

Generelle vilkår:Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet der mottakeren bor. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.