Tilbudet på NOK 287,50 per md. for et årsbasert, komplett Adobe Creative Cloud-medlemskap er tilgjengelig for videoarbeidere eller kunder som har kjøpt en Adobe Creative Suite-utgave eller et enkeltstående produkt, versjon CS3.x, CS4 eller CS5.x eller CS6, direkte fra Adobe Store eller via telefon til et lokalt Adobe Call Center. Tilbudet gjelder ved kjøp av en ettårsplan, som krever en 12-måneders kontrakt. Disse tilbudene gjelder ikke for utdannings-, OEM- eller volumlisensieringskunder. Dette tilbudet gjelder fra 9. april til og med 29. mai 2015. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER. Kvalifiserte kunder kan i en begrenset tidsperiode (angitt i denne kampanjen) kjøpe et årsbasert Adobe Creative Cloud-medlemskap til redusert pris. Innbyggere i land underlagt embargo er ikke berettiget. Tilbudet er begrenset til ett (1) kjøp av ett (1) årlig Creative Cloud-medlemskap per kunde. Tilbudet er avhengig av USAs eksportlovgivning samt lovene i landet der mottakeren bor. Tilbudet kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres med andre rabatter eller tilbud, eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester. Tilbudet utløper på den datoen som er angitt i denne kampanjen. Tilbudet og prisene kan endres uten varsel.