InDesign

Den bransjeledende applikasjonen for sidedesign og -layout gir deg mulighet til å opprette, forhåndskontrollere og publisere flotte dokumenter for trykksaker og digitale medier. Få alt du trenger for å lage blant annet plakater, bøker, digitale tidsskrifter, e-bøker og interaktive PDF-filer.

Tillegg

  • 100 GB skybasert lagringsplass 
  • trinnvis opplæring 
  • Adobe Express
  • Adobe Portfolio 
  • Adobe Fonts 
  • Behance
  • Creative Cloud Libraries
  • tilgang til de nyeste funksjonene

Anbefales for

  • sidelayout
  • trykksakdesign

Velg en betalingsplan:

Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av månedens faktureringsperiode. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, fortsetter tjenesten frem til slutten av månedens faktureringsperiode, og du blir belastet et gebyr for tidlig avslutning. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, kan ikke beløpet refunderes, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.
Legg til Adobe Stock.
Prøv gratis i 30 dager.*
Legg til Adobe Stock og få 30 dager gratis – opptil 10 bilder. Kanseller risikofritt de første 30 dagene eller abonner for [[stockprice]] Inkl. mva når prøveperioden er utløpt.