Adobes retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 5. desember 2022

 

I Adobes retningslinjer for personvern beskrives personvernpraksisen som gjelder for Adobe-tjenester og -programvare (se våre generelle vilkår for bruk [https://www.adobe.com/no/legal/terms.html]) og overalt hvor vi viser eller henviser til disse retningslinjene. Dersom du bor i Nord-Amerika, skal du forholde deg til Adobe Inc. (Adobe U.S.). Amerikansk lov samt delstatsloven i California gjelder.

Hvis du bor utenfor Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), som er kontrolløren med hensyn til din personlige informasjon som samles inn av Adobe, og er underlagt irsk lovgivning. 

Vær oppmerksom på at for å kunne bruke Tjenestene og Programvaren vi tilbyr, må du anerkjenne at Adobe overfører din personlige informasjon på tvers av landegrenser, til andre land der Adobe og dets partnere opererer, inkludert USA. Personvernet og tilgangsrettigheter for myndighetene til informasjonen i disse landene er kanskje ikke tilsvarende de i ditt hjemland. Vi vil bare overføre dine personlige opplysninger til disse landene når det er tillatt ved lov, og vi vil iverksette tiltak som skal sikre at dine personlige opplysninger fortsetter å være under passende beskyttelse. For mer informasjon, se avsnittet «Overfører Adobe min personlige informasjon over landegrenser?» på [https://adobe.com/no/privacy/policy.html#info-transfer].

Hvis innholdet eller informasjonen du lagrer i Adobes Tjenester og Programvare inneholder personlig informasjon om andre personer, må du ha rettslig tillatelse til å dele den personlige informasjonen med Adobe.

 

Sammendrag av nøkkelpunkter

 • Der ditt samtykke er nødvendig, innhenter vi din tillatelse før vi (i) sender deg nyheter og reklamemateriell om Adobe; (ii) får tilgang til informasjon lagret på enheten din knyttet til din bruk av og samhandling med tjenester og programvare (for eksempel Adobe Connect-møter) og krasjrapporter; og (iii) analyserer innholdet ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til slike aktiviteter når som helst. Finn ut mer på [https://adobe.com/no/privacy/policy.html#withdraw-consent].

 • Disse retningslinjene forklarer når vi behandler personlig informasjon for våre legitime interesser. Du kan be oss om å avslutte behandlingen av denne informasjonen. Finn ut mer om rettighetene dine og hvordan du kan utøve dem, på [https://adobe.com/no/privacy/policy.html#rights].

 • Vi bruker din personlige informasjon for å gjøre det mulig for deg å registrere deg hos Adobe og få tilgang til tjenestene og programvaren vi tilbyr, samt til andre produkter eller tjenester du ber om. Finn ut mer på [https://adobe.com/no/privacy/policy.html#info-use].

 • Vi tilbyr interaktive funksjoner som samhandler med nettsteder for sosiale medier, som for eksempel Facebook. Hvis du bruker disse funksjonene, vil disse nettstedene sende oss personlig informasjon om deg. Finn ut mer på [https://adobe.com/no/privacy/policy.html#buttons].

 • Vi bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å spore bruken av tjenestene og programvaren vi tilbyr. Hvis du vil lære om mulighetene til å velge å ikke tillate informasjonskapsler, kan du klikke her [https://www.adobe.com/no/privacy/opt-out.html]. Hvis du bruker nettstedet vårt i en nettleser, er denne informasjonen også tilgjengelig i våre Retningslinjer for informasjonskapsler [https://www.adobe.com/no/privacy/cookies.html].

 • Du kan på flere steder i Adobe-tjenestene og -programvaren legge inn kommentarer, laste opp bilder eller sende inn innhold som vil være offentlig tilgjengelig der du velger å delta i disse aktivitetene. Vi deler også personlig informasjon med andre selskaper i Adobe-familien og med annonserings- og salgspartnere som samsvarer med valgene dine. Vi deler også informasjon med tredjeparter som vi benytter til å behandle personlig informasjon på våre vegne, eller når denne typen deling er lovpålagt eller i visse andre situasjoner. Finn ut mer på [https://adobe.com/no/privacy/policy.html#websites-applications].

 • Vi overfører din personlige informasjon til USA og andre land, som kan være utenfor landet der du bor. Vi bruker myndighetsgodkjente kontraktsklausuler som for eksempel standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen, for å beskytte din personlige informasjon. Finn ut mer på [https://adobe.com/no/privacy/policy.html#info-transfer].

 

Hva dekker disse retningslinjene for personvern?

Retningslinjene for personvern beskriver hvordan Adobe (også referert til som "vi", "oss" eller "våre") benytter informasjonen din i sammenheng med:

 • Adobe-nettsteder; nettbaserte tjenester som Behance, og nettbaserte aspekter av Creative Cloud, Document Cloud og Experience Cloud (refereres samlet til som "nettsteder");
 • Tjenester som viser eller henviser til disse retningslinjene
 • Adobes markedsførings-, salgs- og annonseringspraksis, og
 • Retningslinjene for personvern hos tidligere oppkjøpte selskaper, med mindre noe annet er angitt her.

 

Vær oppmerksom på at nettsteder og applikasjoner fra enkelte selskaper som er ervervet av Adobe, kan operere i henhold til deres egne retningslinjer for personvern frem til deres personvernspraksiser er integrert med Adobes personvernpraksiser. Hvis du vil se en gjeldende liste over disse selskapene, kan du klikke her [https://www.adobe.com/no/privacy/policies.html].

Supplerende personvernrelatert informasjon for visse typer Adobe-tjenester og -programvare er tilgjengelig i tabellen nedenfor:

 • Adobe® Digital Editions [https://www.adobe.com/no/privacy/policies/ade.html]
 • Adobe Fonts [https://www.adobe.com/no/privacy/policies/adobe-fonts.html]
 • Adobe Sign [https://www.adobe.com/no/privacy/policies-business/esign.html]
 • Adobe Stock [https://www.adobe.com/no/privacy/policies/adobe-stock.html]
 • Flash® Player [https://www.adobe.com/no/privacy/policies/flash-player.html]
 • Lokalt ambassadørprogram for Adobe Express [https://adobeccexpressambassadors.influitive.com/privacy_policy]

Du kan også se Adobes generelle brukervilkår [https://www.adobe.com/no/legal/terms.html] og eventuelle tilleggsvilkår for bruk eller Produktlisensavtaler [https://www.adobe.com/no/legal/licenses-terms.html] som kan gjelde for tjenestene eller programvaren du bruker. 

 

Hva slags informasjon samler Adobe om meg?

Adobe ID, registrering og kundestøtte

Når du registrerer deg for å bruke en Adobe-tjeneste, oppretter en Adobe ID, kjøper en lisens til våre Tjenester og Programvare, eller kontakter oss i forbindelse med kundestøtte eller andre tilbud, samler Adobe informasjon som identifiserer deg. Dette inkluderer:

Identifikatorer og kontaktinformasjon, for eksempel:

 • Navn;
 • E-postadresse;
 • Telefonnummer;
 • Postadresse eller fysisk adresse;
 • Land.
Kommersiell informasjon og transaksjonsinformasjon, for eksempel:
 • Betalings-/faktureringsinformasjon (der du har "betalt" for en applikasjon eller et nettsted);
 • Kjøpte lisenser;
 • Informasjon om kvalifisering (f.eks. for applikasjonsutgaver beregnet på elever og studenter og lærere/forelesere [https://www.adobe.com/no/offer-terms/eduction_institution_eligibility.html]);
 • Innhold og opplysninger som er formidlet via kommunikasjon med kundestøtte;
 • Typer Tjenester og Programvare av interesse.
Profesjonell informasjon, utdanning eller annen demografisk informasjon, for eksempel:
 • Fødselsdato;
 • Navn på firma eller skole;
 • Tittel;
 • Yrke;
 • Jobbfunksjon;
 • Ekspertise;
 • Bedriftsinformasjon som f.eks. størrelse, bransje og andre opplysninger om bedriften som brukeren jobber hos (hvis brukeren har oppgitt navnet på bedriften);
Analyse eller annen elektronisk nettverksaktivitet, for eksempel:
 • IP-adresse;
 • Nettleser;
 • Enhets-ID for mobilenheten;
 • Nettleserutvidelser koblet til Adobe-kontoene dine.
 
Utledet informasjon

For å holde databasene våre oppdaterte og for å kunne gi deg det mest relevante innholdet og opplevelsene, kan vi utlede eller generere informasjon basert på informasjonen vi samler inn, eller kombinere informasjon fra deg med informasjon fra tredjepartskilder, i overensstemmelse med relevant lovgiving. For eksempel blir størrelsen, bransjen og annen informasjon om bedriften du jobber for (der du har oppgitt bedriftsnavn), innhentet fra kilder som inkluderer profesjonelle nettverkssider og leverandører av informasjonstjenester. Vi kan også utlede, generere eller samle inn og motta informasjon fra tredjeparter, inkludert partnere, og fra offentlig tilgjengelige kilder, med formål som omfatter å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere adressesvindel, misledende eller ulovlige aktiviteter, misbruk av våre Tjenester og Programvare, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, samt for å beskytte mot skade på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Adobe og våre ansatte, våre brukere, barn eller offentligheten.

Adobes Tjenester og Programvare

Vi samler inn informasjon du oppgir til oss (f.eks. når du får tilgang til og bruker våre Tjenester og Programvare) eller tillater oss å samle inn (f.eks. som en del av en integrering med tredjepart).  Vi samler også inn eller genererer informasjon om hvordan du får tilgang til og bruker Tjenestene og Programvaren, innbefattet når du benytter en funksjon i en skrivebords- eller mobilapplikasjon som tar deg på nett (f.eks. en funksjon for bildesynkronisering). Avhengig av Tjenestene og Programvaren du får tilgang til og bruker, kan denne informasjonen være knyttet til enheten eller nettleseren din, eller den kan være knyttet til Adobe-kontoen din eller innholdet.  Det omfatter:

Analyse eller annen elektronisk nettverksaktivitet, for eksempel:

 • IP-adresse;
 • Nettleser- og enhetsinformasjon, inkludert nettleser- og enhetstype, innstillinger, unike identifikatorer, versjon, språkinnstillinger og konfigurasjon;
 • Nettstedet som ledet deg til et Adobe-nettsted;
 • Søkeord skrevet inn i en søkemotor som ledet deg til et Adobe-nettsted;
 • Bruk av og navigering i tjenester og programvare (samlet ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier, eller av Adobe-servere når du er logget på applikasjonen eller nettstedet);
 • Analyse av bruken av og navigeringen din i Tjenestene og Programvaren samt innholdet ditt.

Profesjonell informasjon, utdanning eller annen demografisk informasjon, for eksempel:

 • Profilinformasjon (f.eks. kontoprofil, offentlig profil, Behance-profil).

Kommersiell informasjon og transaksjonsinformasjon, for eksempel:

 • Innhold (f.eks. dokumenter, bilder, videoer, aktivitetslogger, direkte tilbakemeldinger fra deg og metadata om innholdet ditt) som sendes eller mottas ved hjelp av en online-funksjon i en Tjeneste eller Programvare fra Adobe, eller som lagres på Adobe-servere.

Sensitiv personlig informasjon, for eksempel:

 • Biometriske identifikatorer eller informasjon som definert under amerikansk lovverk (f.eks. ansiktsavtrykk og stemmeavtrykk fra brukerinnholdet ditt, slik det er definert i Adobes generelle vilkår for bruk på [https://www.adobe.com/legal/terms.html]) og nøyaktig geolokalisering. Der det kreves av loven, spør vi om nødvendige tillatelser fra deg før denne typen innsamling. Se delene "Adobe handler på dine vegne" og "Hvordan vi analyserer innholdet ditt for å levere funksjonene du etterspør" nedenfor for mer informasjon. 

Følgende koblinger gir ytterligere informasjon om:

 • Adobes produktforbedringsprogram [https://www.adobe.com/no/privacy/apip.html];
 • Vanlige spørsmål om appdiagnose og bruksinformasjon [https://www.adobe.com/privacy/app-usage-info-faq-linkfree.html];
 • Vanlige spørsmål om Experience Cloud-bruksinformasjon [https://www.adobe.com/no/privacy/experience-cloud-usage-info-faq.html];
 • Adobe Genuine-programvare [https://www.adobe.com/no/genuine.html]
 • Dine personvernsvalg [https://www.adobe.com/no/privacy/opt-out.html] om hvordan vi bruker denne informasjonen;
 • Adobes produkter og tjenester som er lisensiert av utdanningsinstitusjoner [https://www.adobe.com/no/privacy/student-policy.html];
 • Hvordan Adobe bruker informasjonskapsler og lignende teknologier [https://www.adobe.com/no/privacy/cookies.html]; og
 • Hvordan Adobe analyserer innholdet ditt [https://helpx.adobe.com/no/manage-account/amr/machine-learning-faq.html] ved hjelp av teknikker som maskinlæring for å forbedre tjenestene og programvaren vi tilbyr, og hvordan du kan velge bort [http://www.adobe.com/go/machine_learning_opt_out_no] dette.

 

Adobes applikasjonsaktivering og automatiske oppdateringer

Når du aktiverer Adobe-programvaren eller når du installerer oppdateringer til Programvaren, samler vi inn analyser eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon, for eksempel:

 • Enheten din (produsent, modell, IP-adresse);
 • Adobe-programvaren (versjon, aktiveringsdato, vellykkede og mislykkede oppdateringer);
 • Produktets serienummer (f.eks. der dette kreves før du kan begynne å bruke produktet).

Du finner mer informasjon om aktivering av applikasjoner her [https://helpx.adobe.com/no/uk/x-productkb/policy-pricing/activate-deactivate-products.html].

E-poster fra Adobe

E-poster vi sender ut, kan inneholde en teknologi (som kalles et skjult sporingsbilde[https://www.adobe.com/privacy/cookies.html#web-beacons]) som samler inn Analyser eller annen elektronisk nettverksaktivitet, for eksempel om du har mottatt eller åpnet e-posten eller klikket på en kobling i e-posten. Dersom du ikke vil at vi skal innhente denne informasjonen, kan du melde deg av markedsførings-e-poster fra Adobe [https://www.adobe.com/no/privacy/opt-out.html#communication].

Adobes nettbaserte annonsering

Adobe annonserer online på flere ulike måter, inkludert via visning av Adobe-annonser til deg på andre selskapers nettsteder og applikasjoner og på plattformer for sosiale medier, som for eksempel Facebook og LinkedIn. Adobes nettsteder benytter informasjonskapsler og liknende teknologier som leveres av vårt eget selskap (Adobe Experience Cloud [https://www.adobe.com/no/privacy/marketing-cloud.html]) og andre selskaper som tillater oss å samle tilleggsinformasjon for å måle og forbedre effektiviteten av annonseringen vår. Vi samler Analyser eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon, for eksempel:

 • Hvilke annonser som vises;
 • Hvilke annonser som blir klikket på; og 
 • Hvor annonsen ble vist. 

Lær mer om Adobes annonseringspraksis [https://www.adobe.com/no/privacy/marketing.html].

Knapper, verktøy og innhold fra andre selskaper

Adobe-tjenester og -programvare kan inneholde knapper, verktøy eller innhold som er koblet til andre selskapers tjenester (for eksempel Facebooks "Liker"-knapp). Vi kan samle inn informasjon om din bruk av disse funksjonene, som for eksempel innhold du har "likt" og adresseinformasjon i Google Maps. Når du ser eller samhandler med disse knappene, verktøyene eller innholdet, eller besøker et Adobe-nettsted eller en applikasjon som inneholder dem, vil i tillegg noe informasjon fra nettleseren din automatisk sendes til det andre selskapet. Les det enkelte selskapets retningslinjer for personvern for mer informasjon.

Adobes nettsteder kan implementere Google reCAPTCHA Enterprise for å bidra til å forhindre spamming og misbruk. reCAPTCHA Enterprise samler inn maskinvare- og programvareinformasjon, for eksempel enhets- og applikasjonsdata, og sender det til Google i den hensikt å levere, vedlikeholde og forbedre reCAPTCHA Enterprise og for generelle sikkerhetsformål. Din bruk av reCAPTCHA Enterprise er underlagt Googles Retningslinjer for personvern [https://policies.google.com/privacy?hl=nb-NO] og Brukervilkår. [https://policies.google.com/terms?hl=nb-NO].

Adobes sider på sosiale nettverk og sosiale påloggingstjenester

Du kan logge på enkelte typer Adobe-tjenester og programvare med en konto fra et sosialt nettverk, som for eksempel en Facebook-konto. Når du gir de rette tillatelsene, mottar vi kontaktinformasjon og identifiserende informasjon om deg fra den sosiale nettverkskontoen din, for eksempel navn, land og grunnleggende demografisk informasjon.

Adobe har egne sider i mange sosiale nettverk (f.eks. Adobe® Photoshop®-teamets Facebook-side). Vi samler informasjon som du har gjort offentlig tilgjengelig på din sosiale nettverkskonto, som for eksempel navn og interesse i våre produkter og tjenester, når du samhandler med våre sosiale nettverkssider. Nettstedene for sosiale nettverk kan gi statistikk og innsikt til Adobe som hjelper oss med å forstå hva slags handlinger folk foretar seg på sidene våre. Der det er aktuelt, har Adobe og nettstedene for sosiale nettverk inngått en avtale som fastsetter våre respektive ansvarsområder. 

Du kan finne ut mer om Adobes praksiser for nettsteder for sosiale nettverk og påloggingstjenester for kontoer her [https://www.adobe.com/no/privacy/social-networking.html]. 

Adobe handler på dine vegne

I visse tilfeller opptrer Adobe bare på dine vegne for personlig informasjon som er innhentet og behandlet av tjenestene våre (for eksempel for adressebokkontaktene som deles av brukere når du legger inn mottakerinformasjon). I slike tilfeller opptrer Adobe bare i henhold til dine instruksjoner for å kunne legge til rette for Tjenesten du etterspør, og du er selv ansvarlig for informasjonen som deles. I disse tilfellene informerer vi deg om dette via varsler i applikasjonen eller andre kommunikasjonsformer på det aktuelle tidspunktet. Hvis du i forbindelse med bruk av Adobe-tjenester og -programvare sender inn opplysninger om andre personer – enten det er til oss eller tjenesteleverandørene våre – bekrefter du at du har fullmakt til å gjøre dette, og at du gir oss tillatelse til å benytte nevnte opplysninger i henhold til disse retningslinjene.

Hvordan vi analyserer innholdet ditt for å levere funksjoner du har bedt om

Adobe tilbyr ulike funksjoner som gir deg mulighet til å redigere og sortere egne bilder, videoer og annet innhold ut fra egenskaper som for eksempel ansikt og stemme (f.eks. kan du sortere bildene i samlingene dine ut fra ansikt og sted). Bestemte lover i USA eller andre relevante personvernlover kan klassifisere denne typen egenskaper som biometriske identifikatorer eller biometrisk informasjon. Når du velger å bruke disse funksjonene, handler Adobe bare i henhold til dine instruksjoner for å kunne legge til rette for tjenesten du ber om. Disse funksjonene er som standard deaktivert. Hvis du velger å aktivere dem, kan du når som helste deaktivere dem igjen. Der vi behandler biometriske identifikatorer eller biometrisk informasjon for å levere en funksjon du har etterspurt, sletter vi denne informasjonen når du slår av funksjonen, med mindre annet er spesifisert i Programvaren eller Tjenestene.

 

Hvordan bruker Adobe informasjonen som de samler om deg, og hva er det juridiske grunnlaget for disse bruksområdene?

Adobe bruker informasjonen vi samler om deg til følgende formål:

 • For å oppfylle en kontrakt eller gjøre tiltak knyttet til en kontrakt: Dette er relevant der du registrerer deg for å bruke en Adobe-applikasjon eller -nettsted (enten betalt, eller som en gratis prøveversjon). Dette inkluderer:
  • For å gi deg tilgang til Adobe-tjenester og -programvare som du har registrert deg for, samt eventuelle andre tjenester eller produkter som du har bedt om;
  • Administrere produkt- eller plattformkompetanse/kurs og annet innhold, innbefattet tester og sertifiseringer (hvis aktuelt);
  • Bekrefting av identiteten din;
  • Behandle betalinger;
  • Sende deg nødvendig kommunikasjon (for eksempel relatert til betaling eller utløp av abonnementet ditt); og
  • Gi kundeservice eller kundestøtte.
 • Slik det kreves av Adobe for å drive vår virksomhet og forfølge våre legitime interesser, spesielt:
  • For å gi deg tilgang til Adobe-tjenester og -programvare som du har registrert deg for, samt eventuelle andre produkter og tjenester som du har bedt om;
  • For å analysere din bruk og måle effektiviteten av tjenestene og programvaren vi tilbyr, for å få bedre forståelse for hvordan de brukes, slik at vi kan forbedre dem og engasjere og beholde brukere;
  • For å sende deg informasjon om Adobe-produkter og -tjenester, spesialtilbud og lignende informasjon, og for å dele informasjonen din med tredjeparter for deres eget markedsføringsformål (der ditt samtykke ikke er nødvendig);
  • For å analysere bruken av og navigeringen i Tjenestene og Programvaren vi tilbyr, innholdet ditt og profilinformasjonen din, og samhandlingen med kommunikasjonen vår for å skreddersy og tilpasse Tjenestene eller Programvaren, og for markedsføringskommunikasjon (finn ut mer [https://www.adobe.com/privacy/marketing.html#mktg-email]) (der ditt samtykke ikke er nødvendig);
  • Analysere din bruk av og navigering i våre Tjenester og Programvare samt innholdet ditt og metadata om innholdet ditt ved hjelp av teknikker som maskinlæring for å oppdage og forhindre uredelig, villedende eller ulovlige aktiviteter, eller misbruk av våre Tjenester og Programvare, og for å forbedre våre Tjenester og Programvare samt brukeropplevelsen (der ditt samtykke ikke er påkrevd);
  • For å diagnostisere problemer med Tjenestene og Programvaren;
  • For å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, misledende eller ulovlige aktiviteter og misbruk av Tjenestene og Programvaren, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, og å beskytte mot skade på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Adobe, våre brukere eller offentligheten;
  • For å gjennomføre undersøkelser og markedsundersøkelser om våre kunder, deres interesser, effektiviteten av våre markedsføringskampanjer og kundetilfredshet (med mindre vi trenger samtykke til å foreta slike undersøkelser, i så fall vil vi bare gjøre dette med din tillatelse);
  • For å undersøke og svare på eventuelle kommentarer eller klager som du kan sende oss;
  • For å kontrollere gyldigheten av sorteringskoden, kontonummeret og kortnummeret du sender inn hvis du bruker et kreditt- eller debetkort for betaling, for å forhindre betalingssvindel eller andre ulovlige eller misledende betalingspraksiser (vi bruker tredjeparter for dette, se "Deler Adobe min personlige informasjon med andre?" nedenfor); 
  • Deling av kontoinformasjon som er registrert under en bedrifts-e-postadresse med arbeidsgivere i forbindelse med overføring av kontoer;
  • Ved å kombinere med andre data vi kan ha om hvordan du har samhandlet med produktene og tjenestene våre når du har logget av eller på, for å levere en mer sømløs opplevelse, vise deg det mest relevante innholdet og tjenestene, og for markedsføringsformål, med ditt samtykke der det er nødvendig;
  • Hvis vi slår oss sammen med eller kjøpes opp av et annet selskap, hvis vi selger et Adobe-nettsted, applikasjon eller forretningsenhet eller hvis hele eller en betydelig del av andelene våre kjøpes opp av et annet selskap, vil informasjonen din sannsynligvis utleveres til den potensielle kjøperen, våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpers rådgivere og er en av ressursene som overføres til den nye eieren; og
  • I forbindelse med juridiske krav, etterlevelse, forskriftsmessige formål og etterforskningsformål slik det er nødvendig (inkludert utlevering av opplysninger i forbindelse med etterspørsler fra offentlige etater, rettslige prosesser eller rettssaker.

Der vi behandler informasjonen din basert på legitime interesser, kan du under visse omstendigheter motsette deg denne behandlingen. I slike tilfeller avslutter vi behandlingen av informasjonen din med mindre vi har et overbevisende legitimt grunnlag til å fortsette behandlingen eller der det er nødvendig av juridiske årsaker. 

Hvis legitim interesse ikke anses som gyldig juridisk grunnlag i en bestemt jurisdiksjon, vil vi basere den beskrevne behandlingen over på et juridisk grunnlag som den aktuelle jurisdiksjonen anser som gyldig.

 • Der det er nødvendig, når du gir Adobe ditt samtykke eller på annen måte i samsvar med dine valg:
  • For å sende deg informasjon om Adobe-produkter og -tjenester, spesialtilbud og lignende informasjon, og for å dele informasjonen din med tredjeparter for deres eget markedsføringsformål;
  • For plassering av informasjonskapsler og bruk av lignende teknologier i tjenestene og programvaren vi tilbyr, samt i e-postkommunikasjonen vår, i samsvar med våre retningslinjer for informasjonskapsler [https://www.adobe.com/no/privacy/cookies.html] og informasjonen som blir gitt deg når disse teknologiene brukes;
  • For å få tilgang til informasjon som er lagret på enheten din, knyttet til din bruk av og engasjement for tjenestene og programvaren vi tilbyr (for eksempel Adobe Connect-møter) og krasjrapporter;
  • For å få tilgang til informasjon som er lagret på enheten din og som du tillater oss å motta via enhetsbaserte innstillinger (for eksempel bilder, plassering og kamera) for å kunne tilby bestemte funksjonaliteter i tjenestene og programvaren vi tilbyr; og
  • Analysere din bruk av og navigering i Tjenestene og Programvaren eller innholdet ditt (inkludert metadata om innholdet ditt) ved hjelp av teknikker som maskinlæring for å oppdage og forhindre uredelig, villedende eller ulovlige aktiviteter, eller misbruk av Tjenestene og Programvaren, og for å forbedre tjenestene våre samt brukeropplevelsen; og
  • For å administrere og gi deg anledning til å delta i premietrekninger, konkurranser og lignende kampanjeaktiviteter.

Ved andre anledninger der vi ber om ditt samtykke, bruker vi informasjonen til de formålene vi oppgir på tidspunktet. Der vi er avhengige av ditt samtykke til å behandle informasjon, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slike aktiviteter.

 • Av juridiske årsaker:
  • For å svare på forespørsler fra myndighetene eller de rettshåndhevende myndighetene som gjennomfører en etterforskning.
  • Bruke eller oppgi informasjon som er nødvendig for å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere bedrageri, sikkerhetsproblemer, potensielt uredelige eller ulovlige aktiviteter, misbruk av Tjenestene og Programvaren eller tekniske problemer og piratkopiering av programvare (for eksempel for å bekrefte at programvaren er ekte og korrekt lisensiert), noe som bidrar til å beskytte både deg og Adobe.

Hvis denne behandlingen og disse avsløringene ikke er pålagt via gjeldende lovgivning, kan Adobe gjøre bruk av sine legitime interesser eller eventuelle legitime interesser tilhørende en tredjepart som beskrevet ovenfor.

 

Gir Adobe min personlige informasjon til andre?

Deling med andre Datakontrollører

Vi deler din personlige informasjon innen selskapene i Adobe-familien for de formålene som er identifisert ovenfor (se en liste over Adobe-selskaper [https://www.adobe.com/about-adobe/contact/offices.html] og våre oppkjøpte selskaper [https://www.adobe.com/privacy/policies.html]).

Vi deler også din personlige informasjon med andre datakontrollører fra tredjepart med ditt samtykke (der det er nødvendig) eller for å tilby alle eventuelle produkter eller tjenester du ber om (f.eks. integreringer med tredjepart). Typer tredjeparter som informasjonen din kan deles med, omfatter: våre forhandlere og andre salgs- og annonseringspartnere, selgere, annonsører, annonsebyråer, annonseringsnettverk og -plattformer, informasjonstjenesteleverandører, leverandører av overvåkning og arbeid mot bedrageri, og utgivere. I noen tilfeller, for å vise deg mer relevante annonser, deler vi informasjon om handlinger du foretar deg på våre nettsteder og applikasjoner med sosiale medieplattformer og andre annonsepartnere, for eksempel hvilke sider du besøker og hvilke annonser du ble vist.  Disse partene kan være felles kontrollører for denne behandlingen.  Mer informasjon er tilgjengelig på [https://www.adobe.com/privacy/marketing.html#online-advertising].

Datakontrollører fra tredjepart kan også bruke Adobes produkter og tjenester til å samle inn og behandle den personlige informasjonen din. Hvis du bruker en e-postadresse som er knyttet til et forretningsdomene (f.eks. dittnavn@forretningsnavn.com) for å få tilgang til Adobe-tjenester og -programvare, eller hvis du har blitt invitert til å bruke tjenestene og programvaren av en bedrift, kan vi gi den personlige informasjonen din til den bedriften.

Deling for forebygging av svindel, trygghets- og sikkerhetsformål

Vi deler din personlige informasjon med selskaper som hjelper oss med å drifte virksomheten vår ved å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, bedrageri, ulovlige aktiviteter, misbruk av Adobes Tjenester og Programvare, samt sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer.

I tillegg deler vi personlig informasjon med bedrifter, organisasjoner, myndigheter eller personer utenfor Adobe hvis vi i god tro mener at tilgang til, bruk, bevaring eller utlevering av informasjonen er rimelig nødvendig for å oppdage, forhindre eller beskytte mot denne typen uredelige, misvisende eller ulovlige aktiviteter, misbruk av våre Tjenester og Programvare, eller sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, eller der det er rimelig nødvendig for å beskytte mot skader på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Adobe og våre ansatte, våre brukere, barn eller offentligheten, slik det er påkrevd eller tillatt ved lov.

Deling med Databehandlere

Vi deler også din personlige informasjon med selskaper som hjelper oss med å drifte virksomheten vår ved å behandle personlig informasjon på vegne av Adobe for de formålene som er identifisert ovenfor. Denne typen selskaper omfatter leverandører av kundestøttetjenester, betalingsbehandlingstjenester, overvåking og forebygging av svindel, oppdaging og forhindring av misvisende eller ulovlige aktiviteter eller misbruk av våre Tjenester og Programvare, e-post, sosiale medier og andre markedsføringsplattformer, tjenesteleverandører og vertstjenester. Vi krever at disse selskapene beskytter den personlige informasjonen din i samsvar med disse retningslinjene for personvern.

Annen informasjonsdeling
Adobe kan også dele din personlige informasjon:

 • Når du samtykker til delingen;
 • Når vi i god tro mener at vi er pålagt å oppgi informasjon som svar på en stevning, rettskjennelse eller annen gjeldende lov eller rettslig prosess (finn ut mer [https://www.adobe.com/no/legal/lawenforcementrequests.html]), eller for å respondere på en nødssituasjon som innebærer fare for død eller alvorlig legemsbeskadigelse;
 • Hvis vi slår oss sammen med eller kjøpes opp av et annet selskap, hvis vi selger et Adobe-nettsted, applikasjon eller forretningsenhet eller hvis hele eller en betydelig del av andelene våre kjøpes opp av et annet selskap, vil informasjonen din sannsynligvis utleveres til den potensielle kjøperen, våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpers rådgivere og er en av ressursene som overføres til den nye eieren.

Vi kan dele eller publisere samlet informasjon som ikke tjener til å identifisere deg spesifikt, f.eks. statistisk informasjon om besøkende på våre nettsteder eller om hvordan kunder bruker Adobe Experience Cloud [https://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html].

 

Blir min personlige informasjon vist noe sted på Adobes nettsteder eller applikasjoner?

Du kan på flere steder i Adobe-tjenestene og -programvaren legge inn kommentarer, laste opp bilder, delta i meldingsfora eller chatter, engasjere deg i blogger, dele teknisk informasjon, eller sende inn innhold du ønsker å vise til andre. Noen ganger kan du begrense hvem som kan se hva du deler, men enkelte steder kan det du deler, ses av andre brukere eller medlemmer av tjenesten, eller offentligheten. Denne typen informasjon kan bli vist i søkemotorresultater eller via andre offentlig tilgjengelige plattformer og kan søkes opp av tredjeparter. For eksempel vil innhold som brukerne legger ut i meldingsfora, via chat, blogger og fellesskapsfora, være offentlig tilgjengelig. Visse typer nettinnhold kan forbli offentlig tilgjengelig selv etter at Adobe har innfridd en forespørsel om å slette personlig informasjon i innlegget.

Vær forsiktig når du deler din personlige informasjon. Ikke del noe du ikke vil skal bli offentlig kjent med mindre du er sikker på at du legger det inn i en app eller på et nettsted der du kan kontrollere hvem som ser det du legger inn. Merk at når du publiserer meldinger på bestemte brukerfora på våre nettsteder og applikasjoner, kan e-postadressen din, navnet ditt og/eller profilbildet ditt bli inkludert og vist sammen med meldingen. Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer den offentlige profilen din her [https://helpx.adobe.com/no/manage-account/using/edit-adobe-account-personal-profile.html].

Hvis du vil fjerne innhold du har delt i tjenestene og programvaren vi tilbyr, kan du bruke den samme nettsteds- eller app-funksjonen som du brukte da du delte innholdet. Dersom en annen bruker inviterer deg til delt visning, redigering eller kommentering av innhold, kan du i enkelte tilfeller slette bidragene dine. Personen som inviterte deg, vil imidlertid vanligvis ha full kontroll. Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte oss[https://www.adobe.com/go/privacyinquiry_no].

 

Er den personlige informasjonen min trygg?

Vi jobber hardt for å beskytte den personlige informasjonen din. Vi har lagt på plass administrative, tekniske og fysiske sikkerhetskontroller der det er hensiktsmessig, for eksempel kryptering, totrinnsbekreftelse og passende, kontraktsbundne plikter for ansatte og entreprenører.

 

Hvor lagrer Adobe min personlige informasjon?

Den personlige informasjonen din og filene dine lagres på Adobes servere og servere hos selskaper vi ansetter for å levere tjenester til oss.

 

Overfører Adobe den personlige informasjonen min over landegrenser?

De viktigste stedene der vi behandler din personlige informasjon, er i USA og India, men vi overfører også personlig informasjon til alle andre land i verden der tjenestene og programvaren vi tilbyr, er tilgjengelig. Vi gjennomfører disse overføringene i samsvar med gjeldende lovverk – for eksempel ved å implementere dataoverføringsavtaler for å bidra til å beskytte din personlige informasjon.

Hvis du bor utenfor Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Ireland. Der Adobe Ireland overfører din personlige informasjon til et land som ikke er innenfor EØS og ikke er ansett som godkjent av EU-kommisjonen, er vi avhengige av én eller flere av følgende juridiske mekanismer: standard kontraktklausuler godkjent av Europakommisjonen (Standard Contractual Clauses) og/eller ditt samtykke i visse tilfeller. En kopi av den aktuelle mekanismen kan gis til vurdering på forespørsel, ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppgitt i slutten av disse Retningslinjene for personvern. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Adobe Ireland overfører personlig informasjon fra Europa, kan du se Dataoverføringer over landegrenser [https://www.adobe.com/no/privacy/eudatatransfers.html].

Informasjonen ovenfor gjelder for Adobe-brukere som er forbrukere. Mer informasjon er tilgjengelig for våre bedriftskunder som ønsker å finne ut mer om dataoverføringer over landegrenser [https://www.adobe.com/no/privacy/eudatatransfers.html].

 

Hvilke rettigheter har jeg med hensyn til min personlige informasjon, og hvordan kan jeg utøve disse rettighetene?

I henhold til lovgivingen i enkelte jurisdiksjoner kan du ha rett til å be oss om en kopi av din personlige informasjon; for å korrigere, slette eller begrense (stoppe enhver aktive) behandling av din personlige informasjon; og for å skaffe den personlige informasjonen som du gir oss til en kontrakt eller med ditt samtykke i et strukturert, maskinlesbart format, og for å be oss om å dele (porte) denne informasjonen til en annen kontrollør. Du kan ha ytterligere rettigheter basert på gjeldende personvernlovgivning i din jurisdiksjon. 

I tillegg kan du motsette deg behandlingen av den personlige informasjonen din under visse omstendigheter (for eksempel hvis vi bruker informasjonen til direkte markedsføring).

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis gjennomføring av forespørselen din vil avsløre personlig informasjon om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er lovpålagt å beholde, eller som vi trenger for å forsvare oss mot krav. I tillegg har de fleste nettlesere en "Ikke spor"-funksjon som lar deg fortelle nettsteder at du ikke ønsker at nettaktivitetene dine spores. Foreløpig finnes det ingen godkjent standard for hvordan bedrifter skal svare på "Ikke spor"-signaler fra nettlesere. Derfor gjenkjenner eller svarer ikke tjenestene og programvaren vi tilbyr, på "Ikke spor"-signaler fra nettlesere. Imidlertid kan du finne ut mer om Adobes markedsføringspraksis og dine valg for personvern på [https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html].

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene (inkludert deaktivering av Adobe ID-kontoen din), kan du kontakte oss – eller vår ansvarshaver for databeskyttelse – ved å benytte detaljene nedenfor. Tjenestene og programvarene vi tilbyr, vil dessuten for en stor del gi deg mulighet til redigere din personlige informasjon ved å gå til "Min konto [https://accounts.adobe.com/no/]", "Min profil" eller en lignende funksjon i tjenesten du bruker. På samme måte kan du slette filer eller bilder du har lagret i tjenestene og programvaren vi tilbyr, ved å logge på og bruke slettefunksjonene som er tilgjengelig.

Hvis har uløste bekymringer, har du rett til å rapportere dem til din lokale personvernansvarlig eller databeskyttelsesmyndighet, og der det er aktuelt, har du også rett til å legge inn en klage hos Adobe Irelands ledende tilsynsmyndighet, den irske databeskyttelseskommisjonen.

Når du blir bedt om å oppgi personlig informasjon, kan du avstå. Du kan også bruke kontroller i nettleseren eller operativsystemet ditt for å forhindre visse typer automatisk datainnsamling. Hvis du velger å ikke gi eller tillate informasjon som kreves for visse tjenester eller funksjoner, kan det imidlertid hende at disse tjenestene eller funksjonene ikke er tilgjengelige eller fullstendig funksjonelle. For eksempel for å registrere deg hos Adobe, for å opprette en Adobe ID og for å bruke visse typer Tjenester og Programvare fra Adobe, er det nødvendig å oppgi noe informasjon: Hvis relevant informasjon ikke oppgis, vil vi ikke kunne tildele deg en Adobe-konto eller tilby deg Tjenestene og Programvaren du ber om. Annen valgfri informasjon, hvis den ikke er gitt, kan påvirke vår evne til å tilby en personlig opplevelse eller skreddersydd innhold eller tilbud. 

Hvilke rettigheter har jeg i staten min?

I tillegg til rettighetene ovenfor, kan du se Personvernrettigheter for forbrukere i USA for mer informasjon [https://www.adobe.com/privacy/us-rights.html]. 

Tilbakekalling av samtykke eller på annen måte komme med innsigelser mot direkte markedsføring

Selskapene i Adobe-familien (se en liste over Adobe-enheter [https://www.adobe.com/no/about-adobe/contact/offices.html] og selskaper vi har kjøpt opp [https://www.adobe.com/no/privacy/policies.html])) og selskaper vi leier inn for å hjelpe oss med å markedsføre våre tjenester og programvare på våre vegne, kan bruke informasjonen din til å gi deg Adobe-relatert informasjon og Adobe-relaterte tilbud. 

Der vi trenger ditt samtykke, vil du alltid kunne trekke tilbake dette samtykket, selv om vi kan ha andre juridiske grunnlag for å behandle informasjonen din til andre formål, for eksempel de som er beskrevet ovenfor. I noen tilfeller kan vi sende deg direkte markedsføring uten ditt samtykke, der vi stoler på våre legitime interesser. Du har en absolutt rett til å fraskrive deg direkte markedsføring, eller profilering som vi utfører for direkte markedsføring, når som helst ved å:

 • oppdatere dine preferanser på Adobe ID-profilen din;
 • oppdatere dine preferanser på de bestemte nettside- eller applikasjonskontoene dine;
 • klikke på Avslutt abonnementet nederst på markedsførings-e-postene våre; eller
 • kontakte oss ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i slutten av disse retningslinjene for personvern.

Klikk her [https://www.adobe.com/no/privacy/opt-out.html] for ytterligere informasjon om dine valg for vår markedsføringspraksis.

 

Hva slags informasjon blir samlet inn av bedrifter som bruker Adobe Experience Cloud-løsninger?

Adobe Experience Cloud-løsninger hjelper bedriftskundene våre med å tilpasse og forbedre ytelsen til nettstedene, applikasjonene og reklamemeldingene sine. For eksempel kan disse kundene bruke Adobe Experience Cloud-løsninger for å samle inn og analysere informasjon om hvordan enkeltpersoner bruker nettstedene deres (finn ut mer [https://www.adobe.com/no/privacy/marketing-cloud.html]). Informasjonen som samles inn, lagres i tjenestene våre på vegne av og for bruk av disse bedriftskundene.

 

Hvor lenge beholder Adobe informasjonen min?

Når du registrerer deg for en konto og oppretter en Adobe ID, behandler vi og beholder mesteparten av den personlige informasjonen vi behandler på dine vegne så lenge du er en aktiv bruker av Tjenestene og Programvaren vi tilbyr. Vi sletter visse typer personlig informasjon vi samler inn om deg når vi ikke lenger har et forretningsmessig grunnlag til å beholde den. I tillegg må vi beholde visse typer personlig informasjon selv etter at du stenger kontoen din for å overholde forretningsmessige og juridiske krav, for eksempel personlig informasjon knyttet til kontrakten vår og forretningstransaksjoner med deg, som vi beholder i ti år etter din siste interaksjon med oss.

Når vi behandler personlig informasjon for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, behandler vi informasjonen frem til du ber oss om å stoppe og i en kort periode etter dette (slik at vi kan gjennomføre forespørslene). Vi beholder også en permanent oversikt over det faktum at du har bedt oss om å ikke sende deg direkte markedsføring eller for å behandle informasjonen din slik at vi kan respektere forespørselen din i fremtiden.

 

Er det mulig for barn å benytte Adobe-tjenester og -programvare?

Adobe-tjenester og -programvare er ikke beregnet på barn under 13 år. Unntaket er bestemte Creative- og Document Cloud-applikasjoner som tilbys i undervisningsøyemed og er ment å skulle benyttes under direkte tilsyn av en lærer eller foresatt.

Se Adobe-siden om Studenters personvern [https://www.adobe.com/no/privacy/student-policy.html] for mer informasjon om innsamling og bruk av slike og andre elevdata (for elever over 13 år).

Adobe har i tillegg en side med Personvern for yngre brukere [https://adobe.com/no/privacy/policy_youngerusers.html], der yngre brukere (over 13 år) av Adobe-tjenester og -programvare finner alderstilpasset informasjon.

Ingen Adobe-tjenester og -programvare er ellers ment å skulle benyttes av barn, og visse type tjenester og programvare er spesifikt forbudt for brukere som er under en bestemt aldersgrense. Ikke bruk tjenestene og programvaren hvis du er under den angitte aldersgrensen.
 

 

Kan disse retningslinjene for personvern bli gjenstand for endring?

I blant kan det hende at vi oppdaterer disse retningslinjene for personvern (eller andre dokumenter i Adobes personvernsenter) for å la Adobe legge til rette for nye teknologier, industripraksiser, lovmessige krav eller for andre formål. Hvis vi gjør dette, endrer vi datoen for "sist oppdatert" øverst i disse retningslinjene, og de reviderte retningslinjene blir lagt ut på denne siden slik at du er klar over informasjonen vi samler inn, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter vi kan gi den videre. Vi oppfordrer deg til med jevne mellomrom å kontrollere Adobes personvernsenter [https://www.adobe.com/no/privacy.html] for den nyeste informasjonen om vår personvernpraksis. Under visse omstendigheter (for eksempel med visse materialendringer eller hvis påkrevd iht. gjeldende personvernlovgivning) gir vi deg beskjed om disse endringene og, hvis det er pålagt via gjeldende lovgivning, innhenter vi ditt samtykke. Varsler kan gis til deg via e-post, ved å legge ut et varsel om disse endringene i tjenestene og programvaren vi tilbyr, eller via andre metoder som er i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

 

Hvem kan jeg kontakte dersom jeg har spørsmål?

Hvis du har et spørsmål eller en forespørsel som gjelder personvern, kan du fylle ut et skjema for personvernspørsmål [http://www.adobe.com/go/privacyinquiry_no].

Hvis du befinner deg utenfor Nord-Amerika, kan du også ta kontakt med Adobe Irelands databeskyttelsesansvarlig på DPO@adobe.com eller ved å sende et brev til 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland.

Hvis du har konkrete spørsmål, betenkeligheter eller forespørsler i forbindelse med Marketo, kan du sende en e-post til privacyofficer@marketo.com.

Hvis du har konkrete spørsmål, betenkeligheter eller forespørsler i forbindelse med Magento, kan du sende en e-post til privacy@magento.com.

Hvis du har konkrete spørsmål, betenkeligheter eller forespørsler i forbindelse med Workfront, kan du sende en e-post til privacy@workfront.com.

Hvis du har konkrete spørsmål, betenkeligheter eller forespørsler i forbindelse med Allegorithmic, kan du sende en e-post til privacy@allegorithmic.com. 

For praksiser som omfattes av GDPR-valideringen vår [https://www.adobe.com/no/content/dam/acom/en/security/pdfs/gdpr_privacy_practices_validation_letter.pdf] eller PRP-sertifiseringen [http://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=b3086843-045e-494d-a02e-115cead7bce7], må du være oppmerksom på at hvis du har en uløst personvernbekymring som vi ikke har gitt deg tilfredsstillende hjelp med innen 30 dager, kan du også kontakte vår tvisteløsning i USA (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.