Leverandørinformasjon

 

Sist oppdatert: 8. desember 2014

Adobe samarbeider med tredjeparts, uavhengige leverandører og andre leverandører som hjelper oss å drive virksomheten. Som en del av samarbeidet vårt med disse leverandørene, må vi samle inn visse personopplysninger om dem, for eksempel slik at vi kan betale en leverandør eller å gi et midlertidig sikkerhetskort til en leverandør som er ansatt ved et Adobe-kontor.

Denne personlige informasjonen kan deles med Adobe Inc. (et amerikansk selskap) og innenfor Adobe-familien av selskaper (se en liste over Adobe-enheterog vår oppkjøpte selskaper). Informasjonen lagres i systemer som eies av Adobe, eller våre autoriserte serviceleverandører ( mer informasjonom hvor Adobe lagrer personopplysninger). Adobe kan dele personlig informasjon om leverandører slik det kreves av gjeldende lover eller rettskjennelser, og med våre eksterne juridiske rådgivere, revisorer og lignende enheter.