Vi har hatt det travelt.

Med After Effects CC får du alltid tilgang til nye funksjoner så snart de er tilgjengelig.

After Effects CC

Apple ProRes-eksport på Windows

Effektiviser videoproduksjonen og forenkle utdataene med nye eksportforhåndsinnstillinger for Apple ProRes, blant annet ProRes 4444- og ProRes 422-formater som er tilgjengelig på macOS og Windows 10.

After Effects CC

Avanserte marionettverktøy for maskeutforming

Nye pinner for avanserte innstillinger og bøying gir deg mulighet til å dreie, bøye, krumme og skalere animasjoner på en nøyaktig måte.

Innebygde 3D-dybdepass

Generer et dybdepass med After Effects Classic 3D- eller CINEMA 4D-gjengivelsesverktøyet. Sett sammen objekter raskt og enkelt i 3D-rom. Bruk dybdeeffekter som dybdeskarphet, Fog 3D og Depth Matte, slik at elementene ser naturlige ut, eller bruk dybdedata for å simulere 3D-utseender.

Enklere og raskere uttrykk

En ny JavaScript-basert uttrykksmotor får ordentlig fart på animasjonsarbeidsflyten og håndterer uttrykk opptil seks ganger raskere. Skriv uttrykk med et nytt redigeringsverktøy som gjør at oppretting av uttrykk blir lettere tilgjengelig.

Responsiv design – tid

Opprett bevegelig grafikk som kan tilpasses endringer i lengde samtidig med at du bevarer særpreget til beskyttede nøkkelrammer. Eksporter designarbeidene som Motion Graphics-maler og oppnå økt redaksjonell fleksibilitet.

Selektiv fargegradering med Lumetri Color

Unngå gjetninger når du skal utføre kurvejusteringer, takket være nyskapende Lumetri Color-verktøy for selektiv fargekorrigering. Hver kurve har to akser med parvise verdier, noe som gjør det enkelt å finjustere fargene på en nøyaktig måte.

Skjermfargehåndtering

Få nøyaktige fargefremstillinger og bevar fargekvaliteten i hele arbeidsflyten – fra After Effects til Adobe Premiere Pro og på rec709-, rec202- og P3-skjermer.

Forbedret utveksling av Motion Graphics-malfiler med Premiere Pro

Få tilgang til, endre eller erstatt CSV- og TSV-regnearkdata i Premiere Pro CC for å opprette dynamiske, datadrevne maler. Gruppekontroller gjør at det er enkelt å finne redigerbare egenskaper i Motion Graphics-malene. Lås opp skriftinnstillinger, slik at redigererne kan endre skrifttype.

Innebygd Mocha AE-pluginmodul for After Effects

Få rask og nøyaktig plansporing med den GPU-akselererte Mocha AE-pluginmodulen. Den er oppdatert med et enkelt grensesnitt, har støtte for Retina-skjermer og skjermer med høy DPI og fungerer internt i After Effects.

Skape innhold i VR 180, forhåndsvise i headset

Kom i gang med immersive videoer med støtte for 180 VR. Legg til VR-effekter og veksle mellom arbeid med 180- og 360-materiale. Publiser ferdige videoer i Google VR 180-formatet på YouTube eller andre plattformer. Et nytt alternativ for kinosalmodus gir deg mulighet til å forhåndsvise rektilineært innhold i en hodemontert skjerm (HMD – Head-Mounted Display).

Ytelses- og GPU-optimaliseringer

Blant de nye effektene for optimalisering av GPU og ytelse kan vi nevne effekter for fyll, kurver, eksponering, støy, tretonede farger, Set Matte og fargebalanse. Wave Warp-effekten er nå flertrådet og gjengir 2–3 ganger raskere ved hjelp av flere CPU-kjerner. Gled deg over raskere H.264- og HEVC-dekoding på den nyeste macOS-versjonen.

Master Properties-finjusteringer

Master Properties gir nå mulighet for mer avanserte arbeidsflyter takket være støtte for Collapse Transformations, Time Remap, lydeffekter, bevegelsesuskarphet, maske- og formbaneuttrykk, og 3D-kamera og lys.

Lær deg-panel

After Effects-nybegynner? Det nye opplæringspanelet presenterer tidslinjen og kontrollene via interaktive opplæringsøkter, slik at du kan komme raskt i gang med komposisjonen.

Tettere integrering med Animate og XD

Importer Animate-filer i FLA-format som lagdelte komposisjoner direkte til After Effects. Send XD-designarbeidet til After Effects i høy kvalitet og legg til avansert animasjon eller innlem dem i prosjektene for bevegelig grafikk.

Gruppeinvitasjoner for Gruppeprosjekter

Kommuniser mer effektivt ved å invitere grupper og gruppemedlemmer fra bedriftens adressebok – uten å skrive inn adressene.

Forbedret formatstøtte

Få økt ytelse fra Panasonic-, RED- og Sony-kameraformatene med den nyeste støtten.

Forbedringer i Creative Cloud Libraries

Dra ressurser, for eksempel Adobe Illustrator- eller Photoshop-filer, og lim dem inn i CC Libraries-panelet for å få rask tilgang til After Effects-komposisjonene. Del bibliotekene og ressursene med gruppemedlemmer eller eksporter og lagre dem sammen med prosjektet.

Og mye annet

Også inkludert: enklere måter å finne GPU-akselererte effekter, installere skript og aktivere eller deaktivere uttrykk på.

After Effects CC

Effektivisert grafikkoppretting med Master Properties

Opprett flere varianter av én enkelt komposisjon med Master Properties. Velg egenskaper som tekst, plassering og farge og juster dem i kontekst – du trenger ikke å åpne en forhåndskomposisjon for gjøre endringer.

Avansert marionettmotor

Drei og bøy lag med større kontroll og jevnere formendringer. Legg til pinner i en hvilken som helst form, så vil den avanserte marionettmotoren legge til nettdetaljer der det trengs mest.

Forbedret Essential Graphics-panel

Legg til de fleste tidslinjeegenskapene i Essential Graphics-panelet, blant annet 2D-plassering, rotering og skalering. Eksporter dem som Motion Graphics-malkontroller for å tilpasse designarbeidet i Premiere Pro.

Forbedret datadrevet animasjon

Importer og bruk opprinnelige datafiler (blant annet JSON, CSV og TSV) på en enklere måte direkte i tidslinjen. En offentlig API lar tredjeparter implementere støtte for andre datafilformater. Koble egenskaper til data på en enklere måte med pick whip-funksjonen uten å aktivere uttrykk først.

Ytelses- og GPU-optimaliseringer

Funksjonene for tilføying av kornethet, fjerning av kornethet og tilpassing av kornethet er nå flertrådsbasert og gir opptil fem ganger høyere ytelse. GPU-bruken er mer effektiv: Arbeid med større rammestørrelser uten minnefeil.

Åpne Motion Graphics-maler i After Effects

Motion Graphics-maler kan åpnes som et prosjekt i After Effects, med alle komposisjoner og ressurser bevart. Utfør redigeringer og lagre innholdet som et prosjekt, eller eksporter det som en ny Motion Graphics-mal for brukere av Premiere Pro.

Støtte for det immersive Adobe-miljøet og forbedret "plan til sfære"-effekt for VR

Forhåndsvis VR-komposisjonen slik den er ment å bli sett, i en hodemontert VR-skjerm. Det immersive Adobe-miljøet støtter HTC Vive og Oculus Rift på Mac og Windows. En omarbeidet "plan til sfære"-effekt for VR leverer omforminger av høyere kvalitet.

Videobegrensningseffekt

Begrens krom- og lumaverdier for å oppfylle kringkastingsspesifikasjonene. Bruk på enkeltstående lag eller på et justeringslag for å begrense hele komposisjonen.

Forbedret støtte for Gruppeprosjekter

Forbedringene består av blant annet bedre sporing av samarbeidspartnere og bedre prosjektstyring.

Og mye annet

Også inkludert: en hurtigtast for rask gjennomgang av maskemoduser, muligheten til å sentrere forankringspunkter for formlag automatisk, bedre diskbufferhåndtering og forbedret prosjektorganisering.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC

Datadrevet animasjon

Animer bevegelig grafikk, blant annet diagrammer og grafer, ved hjelp av importerte data. Med tilpassede skjemaer kan eksterne partnere skrive data som kan brukes av andre til å generere bevegelig grafikk.
Slik fungerer det ›

Immersive VR-effekter

Legg til VR-effekter i 360/VR-videoene uten å opprette uønskede forvrengninger ved polene eller artefaktene langs bakre sømlinje. Effekter omfatter VR-uskarphet, kromatiske VR-aberrasjoner, VR-fargeforløpninger, VR-støyreduksjon, digitale VR-feil, VR-fraksjonsstøy, VR-glød og VR-skarphet.
Mer informasjon ›

Immersive videotitler og grafikk

Formater grafikk, tekst, bilder eller andre videoklipp umiddelbart, slik at alt sammen ser riktig ut i en 360-video.

VR Comp Editor

Hvis du bruker et visningsvindu i stedet for å arbeide direkte med 360/VR-opptak, kan du redigere fra det samme perspektivet som du ser når videoen spilles av i et headset eller på en smarttelefon.

Trekk ut kubetilordning

Konverter 360-opptak til en tredimensjonal kubeformasjon, slik at du blant annet kan utføre bevegelsessporing, fjerne objekter og legge til bevegelig grafikk og visuelle effekter på en enkel måte.

Opprett VR-miljø

Automatiser opprettingen av nødvendige komposisjoner og kameraforhold for å opprette et 360/VR-redigeringsmiljø for blant annet infografikk, animerte sekvenser og utdrag.

VR-konvertering

Veksle enkelt mellom redigeringsformater og eksporter innholdet til mange ulike formater, blant annet følgende: Fisheye, Cube-Map Facebook 3:2, Cube-Map Pano 2VR 3:2, Cube-Map GearVR 6:1, Equirectangular 16:9, Cube-Map 4:3, Sphere Map og Equirectangular 2:1.

VR-roteringssfære

Juster og roter 360-opptak på en enkel måte for blant annet å vatre horisontlinjer og justere perspektiver.

VR-sfære til plan

Se bildematerialet i en perspektivbasert visning som ligner opplevelsen du ville fått med et headset.

Uttrykkstilgang til masker og formpunkter

Animer grafikken på en helt ny måte. Koble masker og formpunkter til andre masker, former eller lag med uttrykk uten å måtte animere bilde for bilde. Arbeid med ett eller flere punkter og kontrollhåndtak og bruk nye datadrevne funksjoner.

Forbedret 3D-prosess med Cinema 4D Lite R19

Arbeid i 3D-modus direkte innenfra After Effects med Cinema 4D Lite R19. Få Viewport-forbedringer med forbedret OpenGL-støtte og det oppdaterte Cinema 4D Take-systemet, støtte for Parallax Shader, Vertex Color og BodyPaint OpenGL og muligheten til å importere FBX 2017 og Alembic 1.6.

Ytelsesforbedringer

Gjengi lagomforminger og bevegelsesuskarphet på GPU-en.

Tilordning av hurtigtaster

Finn og tilpass hurtigtaster raskt ved hjelp av et visuelt kart.

Nyttig startskjermbilde

Kom deg raskt gjennom prosjektkonfigureringen og sett i gang og rediger med et nytt, intuitivt startskjermbilde som gir enkel tilgang til After Effects-opplæringsmateriale.

Automatiske lagringer i gruppeprosjekter

Kontroller når redigeringene dine ble automatisk lagret. Gå enkelt tilbake til en tidligere automatisk lagring eller opprett et nytt gruppeprosjekt fra en automatisk lagring.

Ny skriftmeny

Få forhåndsvisning av skrifter og velg favorittene ved hjelp av filtrerings- og søkealternativer.

Motion Graphics-maler i Adobe Stock

Selg Motion Graphics-malene på Stock eller del dem med Adobe Premiere Pro CC-brukere, som kan bruke de fleste maler uten å ha After Effects installert.

Og mye annet

Også inkludert: eksport av animerte GIF-er på macOS via Adobe Media Encoder og forbedret tekst for Midtøsten og Nord-Afrika og indiske språk.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (2017.2)

Essential Graphics-panel

Få rask tilgang til ofte endrede parametere og behold stilistisk kontroll over sammensetningene ved å lagre dem som Motion Graphics-maler i dette nye panelet. Redigerere kan endre variabler som tekst og farge uten å endre den totale estetikken, og arbeidsgruppen kan dele maler via Adobe Creative Cloud Libraries.
Slik fungerer det ›

Camera Shake Deblur

Berg ubrukelig materiale ved å fjerne elementer forårsaket av et ustødig kamera, som for eksempel bevegelsesuskarphet.

Lumetri Scopes-panelet

Evaluer og gjennomfør nøyaktig fargekorrigering av sammensetningene ved å bruke Lumetri-videoskop, som inkluderer Vectorscope, Histogram, Parade og Waveform.

GPU-akselererte effekter og ytelse

Gjengi Fast Box Blur og andre effekter kjappere for øyeblikkelig tilbakemelding på dine kreative valg, og få raskere respons på tvers av applikasjonen.

Forenklet organisering av effektene

Effekter som referanselag inkluderer nå kildemasker og effekter.

Brukerstøtte for materiale med en høy bildehastighet

After Effects tilbyr brukerstøtte på morsmålet for materiale med en høyere bildefrekvens enn 99 bps (fps).

Dynamic Link for Gruppeprosjekter

Repeter raskere ved å bruke Dynamic Link i Gruppeprosjekter og lagre Gruppeprosjekter-sammensetninger tilbake i After Effects.
Mer informasjon ›

Utvidet tekststøtte

After Effects gir nå brukerstøtte til indiskspråklige skript og andre språk som leses fra høyre mot venstre, som for eksempel arabisk og hebraisk.

Og mye annet

Inkluderer også: Muligheten til å utvide maskeuttoning for høyoppløselig materiale, tilordne fargeetiketter til sammensetninger og lagmarkører med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (2017)

3D-gjengivelsesmotor

Forbedre gjengivelsesytelsen på CPU-en og opprett elementer, blant annet ekstruderte tekst- og formlag, direkte i After Effects ved hjelp av den nye 3D-gjengivelsesmotoren som bruker Cinema 4D-teknologi.
Slik fungerer det ›

Enklere samarbeid med Gruppeprosjekter

Samarbeid om sekvenser og kompisjoner og del dem med andre i sanntid med Gruppeprosjekter (Beta). Funksjoner for blant annet versjonskontroll og konfliktløsing er innebygd i After Effects, Adobe Premiere Pro og Prelude, noe som betyr at arbeidsgruppene kan samarbeide bedre. Tilgjengelig nå for Creative Cloud for teams- og Creative Cloud for enterprise-kunder.
Slik fungerer det ›

Sanntidsavspilling

Få fart på arbeidsflyten ved å spille av de fleste typer råopptak i sanntid uten gjengivelse eller bufring på forhånd.

Raskere effekter og interaktiv ytelse

Bli kvitt flaskehalser og arbeid raskere med flere GPU-akselererte effekter i tillegg til Dynamic Link-forbedringer som fjerner behovet for mellomliggende gjengivelse mellom Premiere Pro og After Effects.

Forbedrede sanntidstekstmaler

Pakk komposisjonene i én fil som gir brukerne mulighet til å dele sanntidstekstmaler med Premiere Pro.

Character Animator-forbedringer

Utfør Photoshop- og Illustrator-endringer i marionetten og oppdater raskere med høyere Adobe Character Animator CC (Beta)-ytelse. Veksle enkelt mellom Character Animator, After Effects og Premiere Pro ved hjelp av Dynamic Link.
Slik fungerer det ›

Typekit-oppdateringer

Med Adobe Typekit Marketplace kan du kjøpe skrifter fra noen av bransjens største navn og bruke dem i After Effects-prosjektene. Synkroniser de kjøpte skriftene umiddelbart med enhetene og innlem dem direkte i komposisjonene.

Forbedrede Creative Cloud-ressurser

Arkiver og gjenopprett alle ressursene som er lagret i Creative Cloud, blant annet dem som finnes i Creative Cloud Libraries, ressurser som er opprettet med skrivebordsproduktene, og mobilprosjekter.

Delte maler

Sørg for at arbeidsgruppen og frilanserne alltid arbeider med samme versjon, ved å opprette en egen ny prosjektmal med angitte fargeveiledninger og en fast filstruktur, og del denne malen med de andre via Creative Cloud-mapper.

Tokener for dato og klokkeslett

Hold oversikt over flere versjoner fra samme fil ved å legge til tokener for dato og klokkeslett i utdatamalen for filnavnet.

Og mye annet

Også inkludert: bedre UI-støtte for Retina-skjermer, forbedrede markører, skriptforbedringer, forbedret Adobe Media Encoder-eksport, forbedret tidsomlegging, 360 graders forhåndsinnstilling for ekvirektangulær videovisning i mono, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (2015.3)

Mer problemfri avspilling

En ny arkitektur for lyd- og videoforhåndsvisning gir deg mulighet til å spille av bufrede bilder i sanntid med synkronisert lyd.

Høyere applikasjonsytelse

Beveg deg raskere når du arbeider i komposisjonspanelet eller søker gjennom tidslinjen.

Akselererte effekter

Gjengi innhold raskere ved hjelp av GPU-akselererte effekter, blant annet variabel uskarphet og Lumetri Color.

Mer kreative fargeverktøy

Isoler og juster farger, balanser hvite områder og utfør små skyggejusteringer med forbedrede Lumetri Color-verktøy. Opprett og legg til nye forhåndsinnstilte SpeedLooks med et museklikk.

Forenklet Adobe Character Animator

Merk marionettlag raskt og spill inn flere tagninger av bevegelsene til en figur. Eksporter raskere med ny Dynamic Link til Adobe Media Encoder. Styr hvordan hvert underobjekt beveger seg sammen med hovedobjektet, ved hjelp av nye marionettsammenkoblinger.
Slik fungerer det ›

Funksjoner for bevegelsesutløsing og automatisk blunking

Bruk Character Animator til å dra figurene over skjermen og la dem bli animert i henhold til bevegelsene.
Slik fungerer det ›

Raskere import

Importer bildesekvenser opptil ti ganger raskere over et lokalt nettverk eller når du bruker delt lagring.

Forbedret Live 3D Pipeline

Eksporter animert 3D-tekst og formlag til Cinema 4D slik at du får en mer effektiv arbeidsflyt. Tilpass elementene og se dem bli oppdatert umiddelbart via Cineware.
Slik fungerer det ›

Bedre samarbeid med biblioteker

Styr ressurser i skrivebeskyttede Creative Cloud Libraries slik at de kan brukes av medlemmene i arbeidsgruppen, men uten at de kan endres eller slettes.

Oppdatert Libraries-panel

Finn ønsket innhold raskere takket være et større Libraries-panel og filtrert søk i Adobe Stock i tillegg til nye ikoner som gjør det enkelt å identifisere lisensierte Adobe Stock-ressurser. Se lengden på og formatet til hver av videoene i bibliotekene og få koblinger til forhåndsvisninger av videoene.

Og mye annet

Også inkludert: muligheten til å sette sammen ekte 8K- og 6K-bildemateriale, koding med tilpassede gjengivelsesinnstillinger, sveiping på tvers av åpne paneler ved hjelp av håndverktøyet, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (2015.2)

Tett Cinema 4D-integrering

Bruk Live Link til å synkronisere tidslinjene i After Effects og Cinema 4D (R17 SP2), og dra nytte av ny støtte for Cinema 4D Take System.

Raskere og mer fleksibel gjengivelse

Du kan nå bruke Cineware til å gjengi Cinema 4D-filer som er lagret med Sketch and Toon-gjengivelsesverktøyet, Physical-gjengivelsesverktøyet eller Hardware-gjengivelsesverktøyet.

After Effects CC (2015.1)

Optimalisert for berøringsbaserte og små skjermer

Arbeid med After Effects-komposisjonene ved hjelp av multitouch-bevegelser på enheter som Microsoft Surface Pro. Velg og aktiver paneler og arbeidsområder, naviger mellom paneler i en gruppe og panorer og bla i visningsprogrammer for små skjermer.
Slik fungerer det ›

Ny videostøtte i Adobe Stock

Velg mellom over én million royaltyfrie videoklipp som du kan bruke i After Effects-prosjektene. Opprett komposisjonene med vannmerkede ressurser som oppdateres automatisk når du lisensierer dem fra Creative Cloud Libraries-panelet.

Forbedrede fargearbeidsflyter

Send Lumetri-fargegraderingseffekter fra Adobe Premiere Pro til After Effects og håndter arbeidsflyter for dype farger ved hjelp av profiler for ARRIRAW-formater og UHD/HDR.

Adobe Character Animator (Preview), nå med flerberøringsstøtte

Bruk fingrene til å animere figurens lemmer på berøringsskjermer og spill inn bevegelsene. Character Animator-grensesnittet er nå også tilgjengelig på tysk, japansk og fransk.
Slik fungerer det ›

Enkel ressurstilgang fra Creative Cloud Libraries

Dra ressurser fra Libraries-panelet direkte til komposisjons- eller tidslinjepanelet i After Effects.
Slik fungerer det ›

Adobe Capture CC-integrering

Bruk en iPad-, iPhone- eller Android-enhet til å gjøre et hvilket som helst bilde om til en produksjonsklar ressurs. Trekk ut et fargetema eller en Look, eller opprett en form eller vektorgrafikk og lagre deretter ressursen i Creative Cloud Libraries slik at du kan bruke den i After Effects.
Slik fungerer det ›

Og mye annet

Også inkludert: finjustert forhåndsvisningsatferd, nye alternativer for forhåndsvisning, med mer.
Mer informasjon ›

After Effects CC (2015)

Adobe Stock-integrering for lisensiering av bilder

Spar tid i letingen, lisensieringen og håndteringen av royaltyfrie arkivbilder og grafikkelementer nå når After Effects integreres med den nye Adobe Stock-tjenesten. Når du lagrer et bilde i Creative Cloud Libraries, er det umiddelbart tilgjengelig for bruk i komposisjoner og andre designprosjekter.
Slik fungerer det ›

Dine ressurser, tilgjengelig overalt

Få tilgang til viktige designressurser – blant annet Looks og grafikkelementer – og del dem med andre via Creative Cloud Libraries som er tilgjengelig i After Effects, Adobe Premiere Pro, Photoshop og Illustrator, mobilapplikasjoner som Adobe Shape, og tjenester som Adobe Stock.
Slik fungerer det ›

Uavbrutt forhåndsvisning

Juster egenskapene til en komposisjon og endre størrelsen på paneler uten at avspillingen avbrytes. Uavbrutt forhåndsvisning holder kreativiteten i gang.
Slik fungerer det ›

Mer nøyaktig ansiktsfølging

Face Tracker gjør det enkelt å bruke effekter på utvalgte områder i ansiktet. Bruk enkel følging for å fargekorrigere et ansikt eller gjøre det uskarpt, følg bestemte punkter for å endre øyenfarge eller munnbevegelser, eller følg målinger, blant annet hvor vidt et øye er åpent. Du kan til og med eksportere data til Character Animator.
Slik fungerer det ›

Enkel 2D-figuranimasjon

Gi liv til figurer som du oppretter i Illustrator eller Photoshop, ved selv å utføre bevegelsene deres foran et webkamera. Adobe Character Animator (Preview) følger ansiktsbevegelsene dine, lar deg spille inn dialog eller en talt fremførelse og gir deg mulighet til å utløse handlinger med tastaturet.
Slik fungerer det ›

Tilpasningsbar forhåndsvisning

Forhåndsvis komposisjoner, lag og bildemateriale basert på dine erfaringer og preferanser. Velg intuitiv standardatferd, opprett tilpassede forhåndsvisninger for ulike utløsere eller gå tilbake til eldre forhåndsvisningsatferd med noen få museklikk.

Justerbare innstillinger for brukergrensesnittet

Naviger raskere i panelene takket være effektiviserte panelgrupper. Juster lysstyrken i interaktive kontroller for å få helt riktig kontrast.

Berøringsoptimaliserte kontroller

Som første steg mot et mer berøringsvennlig sammensettingsmiljø, gjør After Effects det enklere å navigere mellom panelene i en gruppe ved å la deg velge og aktivere paneler ved hjelp av berøringsoptimaliserte kontroller.

Og mye annet

Også inkludert: forbedringer som gjør at du sparer tid ved arbeid med uttrykk, muligheten til å importere JPEG2000-filer, med mer.
Mer informasjon ›

After Effects CC (2014.1)

Finjustert brukergrensesnitt med HiDPI-støtte

Et forenklet brukergrensesnitt gjør at du kan fokusere på prosjektene og leverer en mer enhetlig opplevelse på tvers av enheter, blant annet HiDPI Windows 8.1-skjermer.

Forbedret 3D Pipeline

Arbeid med 3D-elementer raskere nå når After Effects inneholder Cineware 2.0 og tilbyr Cinema 4D R16-kompatibilitet og forbedret lagstøtte.

Og mye annet

Også inkludert: mer synlige ankerpunkter på lag, forbedret sporingsatferd, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (2014)

Keying-effekter

Bevar fine detaljer når du utfører "keying" (bilde på bilde) av blåskjerm- eller grønnskjermbilder som er komprimert eller tatt under dårlige forhold. Bruk den avanserte funksjonen for hindring av utflyting til å styre mengden grønn utflyting i grønnskjermbildene.
Slik fungerer det ›

Sanntidstekstmaler for Adobe Premiere Pro

Pakk After Effects-komposisjonene som sanntidstekstmaler slik at Premiere Pro-redigerere kan endre teksten uten å endre tekstfarge, bevegelse eller "lower third"-bakgrunn.
Slik fungerer det ›

Fleksible maskealternativer og Premiere Pro-utveksling

Bruk masker til å legge til effekter i bestemte områder av komposisjonene – det er ikke behov for ytterligere justeringer eller "track matte"-lag – og bland hver effekt enkeltvis inn i det opprinnelige laget. Importer masker fra Premiere Pro via Dynamic Link slik at du kan gjøre ytterligere finjusteringer.
Slik fungerer det ›

Integrering av Adobe fargetemaer

Opprett fargetemaer ved hjelp av applikasjonen Adobe fargetemaer på iPhone-enheten eller i nettleseren, og synkroniser deretter fargekartene med After Effects slik at du kan bruke dem i komposisjonene.

Mercury Transmit

Få forhåndsvisninger av sammensetningene i fullskjermformat på en egen skjerm. Send forhåndsvisninger over grensesnitt som for eksempel HDMI fra et skjermkort – uten ytterligere maskinvare.

Medieleserforbedringer

Naviger i mediet lokalt eller over et nettverk via Adobe Anywhere, og få tilgang til komplekse medietyper, blant annet P2 og XDCAM, som medier og ikke som nestede kataloger.

Typekit-integrering

Få tilgang til en rekke skrifter fra Adobe Typekit og bruk dem umiddelbart i After Effects-prosjektene.
Slik fungerer det ›

Støtte for panelintegrering

Finn og installer pluginmoduler, utvidelser, opplæringsmateriale og annet innhold via After Effects-paneler som er opprettet av utviklerfellesskapet.

Og mye annet

Også inkludert: høyere ytelse i Warp Stabilizer VFX-effekten, muligheten til å importere Sony RAW-bildemateriale fra F5-, F55- og F65-kameraer, skripttilgang til gjengivelsesinnstillinger og innstillinger for utdatamodul, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (12.2)

Raskere, tilpasningsbare utdata

Effektiviser filbehandlingen og ordne bildene med ny tilpassing av utdatafilnavn og banemaler.

Forbedret festing

Lag- og maskefestingen gjør det enkelt å justere både 2D- og 3D-objekter uten at du trenger å beregne og angi verdier. Nå kan du feste elementer til formbaner, markeringsrammer, kameraer og lys, og innenfor figurlag.
Slik fungerer det ›

Skriptforbedringer

Nye skriptforbedringer gjør det mulig å automatisere utdata til ulike formater ved å bruke skript til å endre gjengivelses- og utdatamodulen.

Overføring av innstillinger

Overfør innstillingene, blant annet arbeidsområde, preferanser og hurtigtaster, fra eldre versjoner av After Effects CC til den gjeldende versjonen.

Og mye annet

Også inkludert: Bezier-baner for formlag, muligheten til å bruke kommandoen for lasting av bildemateriale på nytt ved manglende bilder, en ny maksimumsverdi på 200 for penselstørrelseegenskapene i effektene for strøk og påskriving, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (12.1)

Mask Tracker

Opprett masker raskt og legg til effekter som flyttes gjennom en scene, og spar dermed timer med manuell justering. Tegn en maske rundt et objekt, så følger den objektet på tvers av bildene – plassering, rotering, skalering, forvrengning og perspektiv justeres automatisk.
Slik fungerer det ›

Fleksible skaleringsalternativer

Få frem det beste i alle pikslene ved hjelp av bilineær og bikubisk oppdatering. Bruk den detaljbevarende oppskaleringseffekten til å bevare kvaliteten og skarpheten når du konverterer SD-bildemateriale til HD eller HD til Digital Cinema 4K.
Slik fungerer det ›

Koblinger til egenskaper

Kopier en effekt, maske eller andre egenskaper fra ett lag og lim inn i et annet slik at den innlimte utgaven har en sanntidskobling til originalen. Endringer som du gjør i originalegenskapene, gjenspeiles i de koblede utgavene.
Slik fungerer det ›

Raskere Warp Stabilizer og 3D-kamerasporingsfunksjon

Analyser bildematerialet opptil 80 % raskere med nye hastighetsforbedringer i både Warp Stabilizer VFX og 3D-kamerasporingsfunksjonen.
Slik fungerer det ›

HiDPI-innholdsvisningsprogrammer for Retina-skjermer på Mac-maskiner

After Effects vil nå dra nytte av en Retina-skjerm på en Mac-maskin og vise hver enkelt piksel med innhold i et visningsprogram som én enkelt piksel på skjermen.

Forbedret festing

Lag- og maskefestingen gjør det enkelt å justere både 2D- og 3D-objekter uten at du trenger å beregne og angi verdier. Nå kan du feste elementer til enkeltstående lag i en førkomposisjon og til linjer definert av grensene i et lag, til og med utenfor selve laget – noe som forenkler justeringen.

GPU-optimaliseringer

Arbeid raskere med GPU-optimaliseringer. Forbedringer i gjengivelsesverktøyet for strålesporet 3D-innhold gir deg mulighet til å arbeide raskt med ekstrudering av tekst og former. NVIDIA OptiX 3.0-biblioteket følger med og gir økt ytelse og stabilitet for gjengivelsesverktøyet.

Medieleser

Få tilgang til og håndter objekter med dette praktiske, forankringsbare panelet. Bla gjennom, åpne og sett sammen så å si alle videoformater – raskt og enkelt. Koble til tradisjonelle film-, bilde- og lydfiler i tillegg til lagringsmedier av bransjestandard, blant annet P2-kort, RED, XDCAM og ARRIRAW.

Og mye annet

Også inkludert: nye egenskaper i menyen for uttrykksbasert språk, korrigerte lydbølgeformer, forbedringer av lag og tegning av maskebaner, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

After Effects CC (12)

Live 3D Pipeline

Objekter og scener fra det populære 3D-modellerings- og animasjonsprogrammet Cinema 4D kan brukes direkte som bildemateriale i After Effects uten gjengivelse på forhånd. Dette gjør det enklere med fri overføring mellom programmene og åpner for en rekke nye designmuligheter.
Slik fungerer det ›

Finjuster kant-verktøyet

Nå er det slutt på harde maskelinjer. Bevar detaljene når du skiller kompliserte forgrunnselementer, for eksempel kruset hår eller kanter med bevegelsesuskarphet, fra komplekse bakgrunner. Dette betyr at du kan lage sammensetninger som ser naturlige ut – uten "keying" (bilde på bilde) med spesielt innspilt bildemateriale.
Slik fungerer det ›

Sporingsoptimalisering i 3D-kamerasporingsfunksjonen

Den forbedrede kamerasporingsfunksjonen i After Effects tilbyr nå sporingsoptimalisering, noe som gir deg mulighet til å finjustere sporingspunkter over tid slik at du får mer nøyaktig 3D-sporing i 2D-rom.
Slik fungerer det ›

Warp Stabilizer VFX

VFX er en omfattende oppgradering av populære Warp Stabilizer og gir deg mulighet til å velge hvilke objekter i en scene som skal stabiliseres, reversere en stabilisering og bevare originalskaleringen i en scene slik at du kan reparere kompliserte opptak, for eksempel gjennomflygninger.
Slik fungerer det ›

Søkefunksjon for manglende skrifter, effekter og bildemateriale

Nå er det slutt på å lete etter manglende skrifter, effekter eller bildemateriale i sammensetningene. Med den nye søkefunksjonen kan du raskt identifisere og finne manglende skrifter, effekter og annet medieinnhold i komposisjonene, slik at du kan koble det hele på nytt på en enkel måte.
Slik fungerer det ›

Festing

Med den nye funksjonen for lag- og maskefesting kan du justere kanter, ankerpunkter og maskebaner mellom lag på en enkel måte når du utvikler komplekse objekter.
Slik fungerer det ›

Bikubisk oppdatering

Velg mellom bikubisk og bilineær oppdatering for merkede lag – dette avgjør hvordan piksler oppdateres ved omforminger som for eksempel skalering.
Slik fungerer det ›

Bevegelsesuskarphet på pikselnivå

Legg til eller forbedre bevegelsesuskarphet for bevegelige objekter i råvideo og gjengitte scener. Du kan bruke denne effekten til å gjøre opptak mer realistiske, overdrive bevegelser, tilpasse opptak og gjøre hakkete bilder mer behagelige å se på.
Slik fungerer det ›

Synkroniser innstillinger

Synkroniser alle arbeidsområdeinnstillingene i Creative Cloud for å gjøre det enklere enn noensinne å arbeide på tvers av flere datamaskiner eller konfigurere en ny datamaskin.

Og mye annet

Også inkludert: nye kommandoer for sending til Adobe Media Encoder-kø, muligheten til å bruke Adobe Media Encoder-kø for H.264-, MPEG-2- og WMV-formater, én enkelt kommando for tømming av både RAM- og diskbuffere, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›