Vi har hatt det travelt.

Med Animate CC får du alltid tilgang til nye funksjoner så snart de er tilgjengelig.

Animate CC

Ressursutforming

Opprett nye positurer raskere for vektor- og rasterinnhold ved å bruke håndtak på en form for å endre masken. Du trenger ikke å tegne ressurser på nytt i hvert bilde – bare opprett en innsetting mellom positurer og lag animasjoner.

Bedre kontroll over lag

Animer mellom positurer på en enkel måte ved å ordne ressursene i over- og underordnede lag. Når et objekt i det overordnede laget flyttes, følger objektet i det underordnede laget automatisk etter.

Forbedret integrering med After Effects

Vi har effektivisert måten du importerer animasjoner til After Effects på, slik at du kan sette sammen og legge til spesialeffekter på en raskere og mer nøyaktig måte.

Automatisk leppesynkronisering drevet av Adobe Sensei

Ikke kast bort tiden på å få munnpositurer til å stemme overens med lydinfleksjoner. Dette skjer automatisk takket være maskinlæringsplattformen vår.

Forbedret teksturpublisering

Når du oppretter animasjoner med teksturbasert innhold, kan du arbeide med vektorer og deretter eksportere dem enten som de er eller som rasterillustrasjoner med høy ytelse for HTML5-plattformer.

Legg til effekter i lag

Nå kan du legge til filtre og toner i lag og eksperimentere med blant annet inn- og uttoning og dybdeskarphet – alt sammen uten å endre objektene på arbeidsområdet.

Nytt startskjermbilde

Vi har gjort det enklere for animatører å komme raskt i gang. Bare velg målet for animasjonen, så hjelper vi deg med foreslått forhåndsangitt formatering.

Eksporter til GL Transmission-format (betaversjon)

Du har nå muligheten til å eksportere animasjonene til det nye standardformatet glTF.

VR-redigering og -publisering (betaversjon)

Bruk 2D-ferdighetene til å eksportere 360 VR-animasjoner og skape en fengslende opplevelse for blant annet virtuelle spaserturer.

Et mer tiltalende grensesnitt

Animate-brukergrensesnittet er oppdatert med Spectrum-rammeverket, slik at det er like tydelig og intuitivt som de andre Creative Cloud-verktøyene.

Støtte for MS Surface-penn

Microsoft Surface-brukere får den best mulige ytelsen og linjekvaliteten nå når det er ekte støtte for pennen.

Og mye annet

Også inkludert: forbedret ytelse og håndtering, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Animate CC

Lagdybde- og kameraforbedringer

Skap en dybdeillusjon i animasjonene ved å plassere ressurser i ulike plan. Endre lagdybden og sett den inn, og zoom inn på innhold på bestemte plan. I tillegg kan du låse objekter til kameraet og gjøre kamerabevegelser og lagdybder interaktive ved avspilling.

Veiviser for handlingskode

Bruk en ny veiviser for å legge til handlinger for hendelser for HTML5 Canvas – ingen koding er nødvendig.

Mer effektiv tidslinje

Tidslinjen for animasjon har en rekke nye forbedringer som gjør at den er enklere å bruke. Du kan blant annet vise tiden langs rammenumrene og utvide eller redusere tiden for en valgt rammeperiode. Du kan også skalere rammeperioder ved hjelp av funksjonen for rammer per sekund (FPS – Frames Per Second), panorere gjennom en animasjon på arbeidsområdet og konvertere blanke perioder til 1 sek, 2 sek og 3 sek.

Forbedrede Ease-forhåndsinnstillinger

Håndter hastigheten i animasjonene uten alt det manuelle arbeidet, ved å opprette forbedrede Ease-forhåndsinnstillinger på egenskapsnivå for alle innsettingene.

Og mye annet

Også inkludert: forbedret ytelse og håndtering, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Animate CC (2017.5)

Nye Ease-forhåndsinnstillinger

Opprett realistisk bevegelse raskere ved å bruke nye Ease-forhåndsinnstillinger til å angi hastigheten til de klassiske innsettingene og forminnsettingene. Du kan også opprette tilpassede Ease-innstillinger for forminnsettinger.

Sprite-bildeeksport

Gå fra spilldesign til -utvikling raskere ved å eksportere teksturatlas eller sprite-bilder fra Animate CC til Unity og andre plattformer.

Komponentinstallering

Pakk, del og installer tilpassede HTML5-baserte komponenter på en enkel måte ved hjelp av tilleggsmekanismen.

Bedre penselytelse

Skisser raskere og få linjer av høyere kvalitet nå når du ikke lenger må vente på at et penselstrøk blir utjevnet før du oppretter det neste.

Varsler i applikasjonen

Få nyttige kontekstbaserte tips og informasjon om nye og eksisterende funksjoner når du arbeider i applikasjonen.

Og mye annet

Også inkludert: Adobe AIR-runtimemoduloppdateringer, AuthPlayer-oppdateringer, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Animate CC (2017.1)

Bedre visning med HiDPI-støtte

Se ikoner og tekst med ultraskarpe detaljer takket være visning av flere piksler på skjermen. Animate CC optimaliserer innstillingene for HiDPI-skjermer automatisk.

Forbedret bildevelger

Nå er det enklere å gjenbruke illustrasjonsressurser flere ganger for å justere små bevegelser, blant annet munn- og håndpositurer. Filtrer bilder automatisk basert på kriterier som for eksempel nøkkelbilde eller alle bilder.

Støtte for Global JavaScript og eksterne JavaScript-biblioteker

Få den fleksibilteten du trenger for å bruke JavaScript-kode som gjelder for alle bildene i en animasjon. Nå kan du også bruke de nyeste JavaScript-bibliotekene for animasjon innenfra Animate-brukergrensesnittet.

Animate CC (2017)

Integrert virtuelt kamera

Bruk det innebygde virtuelle kameraet til å panorere og zoome inn og ut på animasjonene med – på samme måte som du ville gjort med et videokamera. Du kan også bruke det virtuelle kameraet til å legge til fargetoner og filtre.
Slik fungerer det ›

Gjenbrukbare komponenter

Nå kan du raskt og enkelt legge til og gjenbruke komponenter som blant annet videospillere, knapper og karuseller i HTML5 Canvas-dokumentene.

Forbedrede vektorpensler

Opprett tilpassede pensler og del dem med andre, konverter mønsterpensler til standardpensler for illustrasjoner og bli mer uttrykksfull ved hjelp av bedre trykk- og forskyvningsfølsomhet.

Samarbeid ved hjelp av CC Libraries

Samarbeid om animasjoner med flere gruppemedlemmer samtidig. Del, endre og gjenbruk hele animasjoner, klipp eller symboler via CC Libraries og plasser animasjoner direkte i InDesign og Adobe Muse.
Slik fungerer det ›

Enklere eksport

Nå kan du dele prototyper raskt og enkelt med andre ved å eksportere klipp eller utdrag som GIF-, JPEG- eller PNG-filer og dele dem på sosiale medier eller i direktemeldinger, via e-post og i tekstmeldinger.

Forbedrede Creative Cloud-ressurser

Arkiver og gjenopprett alle ressursene som er lagret i Creative Cloud, blant annet dem som finnes i Creative Cloud Libraries, ressurser som er opprettet med skrivebordsproduktene, og mobilprosjekter.

Vi presenterer Typekit Marketplace

Kjøp skrifter fra noen av bransjens største navn og bruk dem i Animate-prosjektene. Adobe Typekit bruker synkroniserings- og webteknologien sin for skrifter til å levere Marketplace-skriftene overalt der du trenger dem.

Og mye annet

Også inkludert: muligheten til å utføre forbedringer, lag som kan publiseres som uavhengige SWF-er, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Animate CC (2015.2)

Google-skrifter

Få enhetlig og flott typografi på tvers av nettlesere og enheter ved å bruke Google-skrifter i HTML5 Canvas-dokumentene.

Nye penselstørrelser

Tegn med mer nøyaktig kontroll ved hjelp av penselstørrelser fra 1 til 200 piksler.
Mer informasjon ›

Animate CC (2015.2)

Bedre samarbeid med biblioteker

Styr ressurser i skrivebeskyttede Creative Cloud Libraries slik at de kan brukes av medlemmene i arbeidsgruppen, men uten at de kan endres eller slettes.

Oppdatert Libraries-panel

Finn de ønskede ressursene raskere takket være et nytt filtrert søk i Adobe Stock i tillegg til ikoner som gjør det enkelt å identifisere lisensierte Adobe Stock-ressurser.

Forbedrede pensler

Nye mønsterpensler, utjevning av vektorpensler og fliser gjør at du kan tegne i Animate på en mer uttrykksfull måte.
Slik fungerer det ›

Miniatyrbilder av grafiske symboler

Animer figurdetaljer, blant annet munner og hender, raskere ved hjelp av miniatyrforhåndsvisninger som kan legges til direkte på tidslinjen.

Forbedrede webpubliseringsalternativer

Prosjekter som er publisert i HTML5 Canvas, støtter nå HiDPI- og Retina-skjermer. Annonsører kan også opprette og publisere HTML5-bannerannonser som utvides når du klikker på eller holder markøren over dem.

Gjennomsiktige lag

Unngå manuelle prosedyrer og skisser oppå andre lag direkte innenfra Animate.

Presentasjon av arbeidet med Adobe Portfolio

Når du nå bruker Portfolio til å presentere animasjonene, kan du opprette tilpassede mål- og kontaktsider som gjør det enklere å få kontakt med publikum.
Slik fungerer det ›

Og mye annet

Også inkludert: avanserte alternativer for PSD- og AI-import, festing av punktgrafikkbilder, nyeste Adobe Flash Player-versjon, Adobe AIR SDK-integrering, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Animate CC (tidligere Flash Professional)

Ressursene like for hånden med Creative Cloud Libraries

Bla gjennom og få tilgang til pensler, farger, grafikkelementer og andre designressurser i biblioteker som er tilgjengelig i Animate og andre Creative Cloud-applikasjoner. Libraries synkroniseres med Creative Cloud, og ressurser kan nå kobles sammen, slik at når det gjøres en endring i én ressurs, kan du og arbeidsgruppen velge å oppdatere den på tvers av alle prosjektene.
Slik fungerer det ›

Finn den perfekte ressursen i Adobe Stock

Med den nye Adobe Stock-markedsplassen kan du finne, lisensiere og håndtere royaltyfrie bilder og vektorgrafikkelementer direkte innenfra Animate. Velg mellom 45 millioner ressurser, lagre valget i Creative Cloud Libraries og dra det deretter til prosjektet du vil bruke det i. Du kan også lisensiere videoressurser direkte fra Adobe Stock-markedsplassen.
Slik fungerer det ›

Adobe Typekit-integrering

Få tilgang til tusenvis av Typekit-skrifter direkte innenfra skriftmenyen og bruk dem i Animate-webprosjektene. Skrifter fra ledende skriftprodusenter er en del av Creative Cloud-medlemskapet.

Større fleksibilitet med pensler for vektorillustrasjoner

Nye pensler for vektorillustrasjoner gir deg mulighet til å endre banen til et strøk etter at det er tegnet, og du kan skalere til en hvilken som helst oppløsning uten tap av kvalitet. Du kan også opprette tilpassede pensler og importere pensler som er opprettet med Adobe Capture CC.
Slik fungerer det ›

Eksport av 4K+-videoer

Bruk eksport med tilpasset oppløsning for å sikre at videoene ser bra ut på de nyeste Ultra HD-tv-ene og -skjermene.
Slik fungerer det ›

Forbedrede pensler og blyanter

Tegn jevne og nøyaktige vektoromriss langs en kurve og få raskere forhåndsvisninger i sanntid.

Egendefinert oppløsning

Gi nytt liv til gamle prosjekter ved å endre størrelse og optimalisere dem for en hvilken som helst oppløsning, blant annet for HiDPI-, Retina- og 4K-skjermer.

Enkel lydsynkronisering

Legg lydsløyfer direkte på tidslinjen for animasjonene og styr dem derfra slik at du får perfekt synkronisering uten å måtte skrive kode.

Arbeidsområde som kan roteres 360°

Roter arbeidsområdet rundt et hvilket som helst dreiepunkt mens du tegner, på samme måte som du ville ha gjort med papir og blyant, og få perfekte vinkler og strøk.

Fargeendringer på en enkel måte

Gi navn til taggede farger slik at når du endrer en av fargene, så oppdateres den automatisk i hele komposisjonen.

HTML5 Canvas-maler

Lag avanserte, interaktive annonser og annet innhold på en enkel måte ved å bruke Animate til å opprette gjenbrukbare HTML5 Canvas-innpakkingsmaler som kan endres med et hvilket som helst koderedigeringsprogram.

Gjennomskinnelige lag med farger

Ordne komplekse animasjoner på en enkel måte nå når du kan se flere bilder med ulike farge- og alfaverdier side ved side på arbeidsområdet.

Og mye annet

Også inkludert: pakking av animasjoner som OAM-filer, muligheten til å importere SVG-filer direkte til arbeidsområdet ved hjelp av Creative Cloud Libraries eller filimportkommandoen, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Flash Professional CC (2015)

Livaktig animasjon med Bones-verktøyet

Gi liv til figurene med avansert kinematikk. Koble objekter sammen og manipuler dem i sanntid for å skape naturlige og dynamiske bevegelser. Bones-verktøyet – tilbake etter stor etterspørsel.

Sprite-bildeeksport

Reduser antallet filer i prosjektene til et minimum. Eksporter punktgrafikkbildene i HTML5 Canvas-dokumentene som ett enkelt sprite-bilde. Få mest mulig ut av animasjonene i nettbaserte annonser og overhold IAB-retningslinjene (Interactive Advertising Bureau-retningslinjene).

Videoimport på tidslinjen

Importer H.264-videoer direkte på tidslinjen og bruk dem som hjelpelinjelag.

Lydoppdeling

Del opp lydfiler direkte på tidslinjen for å koordinere tomme bilder når du animerer.

Skalering av pensler

Zoome inn eller ut. Penselen kan nå skaleres slik at den stemmer overens med størrelsen på arbeidsområdet. Ingen forvokste eller mikroskopiske pensler.

Rask fillagring

Nå kan du lagre store filer raskere enn noensinne – uten å vente. Lagre filen og fortsett arbeidet med en gang.

HTML5-optimalisering

Publiser HTML5-prosjekter uten at alt det unyttige følger med. Ingen ubrukte bibliotekelementer, nøkkelrammer eller ressurser. Optimaliser de ferdige prosjektene drastisk.

iOS 64-bitstøtte

Få fullt utbytte av avansert 64-bits behandling i iOS og opprett avanserte, interaktive applikasjoner.

Flash Professional CC (2014.1)

Utvidet WebGL-støtte

Eksporter fullstendig interaktive animasjoner – med skript og lyd – til WebGL-formatet. De kan kjøres i moderne nettlesere uten Flash Player og drar nytte av GPU-akselerert maskinvare.

Tilpassede pensler

Opprett dine egne pensler slik at du får optimal form, vinkel og flathet. Lagre dem til senere bruk og få tilgang til dem fra flere datamaskiner takket være funksjonen for synkronisering av innstillinger i Creative Cloud.

SWF-import

Tilbake etter stor etterspørsel: muligheten til å importere SWF-filer i prosjektene som ressurser.

Animasjonsveiledninger

Styr skaleringsomformingen til et animasjonsobjekt slik at du bedre kan tilpasse bevegelsen, og omform fargen langs banen til en bevegelseshjelpelinje.

Støtte for tilpassede plattformer

Takket være en ny SDK kan utviklere utvide Flash Professional slik at det er mulig å legge til støtte for flere formater.

Og mye annet

Også inkludert: forbedringer når det gjelder bruksmuligheter, muligheten til å publisere Adobe AIR-applikasjoner med en felles runtimemodul, og muligheten til å publisere applikasjoner for Intel x86-baserte Android-enheter.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Flash Professional CC (2014)

SVG-eksport

Eksporter en hvilken som helst ramme i Flash-prosjektet som en SVG-fil som kan oppskaleres og brukes i plakater og annet markedsføringsmateriale.
Se det i aksjon ›

Strøk med variabel bredde

Tegn strøk med bredder som når som helst kan justeres. Opprett og lagre profiler for et hvilket som helst strøk, eller bruk forhåndsinnstillinger for variabel bredde.
Se det i aksjon ›

Innsetting for strøk med variabel bredde

Legg til en forminnsetting i et strøk med variabel bredde og lag en animasjon etter hvert som strøket endres.
Se det i aksjon ›

Ny funksjon for bevegelsesredigering

Den oppdaterte funksjonen for bevegelsesredigering er tilbake etter stor etterspørsel, og den gir deg nøyaktig kontroll over bevegelsesinnsettingsegenskaper som fargeeffekter og omforminger.
Se det i aksjon ›

WebGL for animasjon

Publiser animasjoner til WebGL-format slik at de kan kjøres i moderne nettlesere uten behov for Flash Player – og slik at de kan dra nytte av GPU-akselerering.
Se det i aksjon ›

Angring på objektnivå

Endelig tilbake. Med funksjonen for angring på objektnivå kan du angre en handling på et objekt uten at du trenger å angre handlinger på andre objekter som du endret mer nylig.

Projector-støtte

Publiser videoer som Projector-filer (EXE-filer) slik at de også kan vises på systemer som ikke har Flash Player installert.
Se det i aksjon ›

Støtte for HTML5-utvidelse

Flash Professional støtter nå HTML5-baserte paneler, noe som betyr at utviklerne kan utvide applikasjonene med nye funksjoner og nytt innhold.

Og mye annet

Også inkludert: Adobe Kuler-panel, oppretting av HTML5-utvidelser, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Flash Professional CC (13.1)

Støtte for HTML5 Canvas

Opprett interaktivt innhold i et velkjent utviklingsmiljø som nå er tilpasset HTML5 Canvas-plattformen. Legg til rammeskript ved hjelp av direktestøtte for JavaScript, blant annet kodetips.
Se det i aksjon ›

Og mye annet

Også inkludert: bedre bruksmuligheter i fargekartpanelet, automatisk formatering av kode i handlingspanelet, kodetips for JavaScript-eksempler og JS-API-er, kodeeksempelpanel, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›

Flash Professional CC (13)

Forbedret HTML-publisering

Nå ut til så å si alle skjermer med forbedret HTML5-støtte og det oppdaterte verktøysettet for CreateJS, som inneholder nye funksjoner for knapper, treffområder og bevegelseskurver.

64-bits arkitektur

64-bits Flash Professional CC er omarbeidet fra bunnen av og er nå mer modulær og leverer uovertruffen hastighet og stabilitet. Håndter flere store filer på en enkel måte, publiser innhold raskere og gled deg over en mer effektiv tidslinje.

Sanntidstegning

Se fullstendige forhåndsvisninger umiddelbart – med fyll- og strøkfarge – etter hvert som du tegner, og bruk hvilke som helst av formverktøyene i Flash Professional. Designarbeidene tar form raskere enn noensinne.

Synkroniser innstillinger

Arbeid slik du ønsker på en hvilken som helst datamaskin – Mac eller PC. Synkroniser arbeidsområdeinnstillingene med Creative Cloud – blant annet preferanser og forhåndsinnstillinger – slik at de følger deg uansett hvor du er.
Se det i aksjon ›

Forenklet brukergrensesnitt

Fokuser tydelig på innholdet med et effektivt brukergrensesnitt. Dialogboksene og panelene er mer intuitive og enklere å navigere i. Velg mellom et lyst eller mørkt brukergrensesnitt.
Se det i aksjon ›

Tidsbesparende tidslinjer

Håndter egenskaper på tvers av flere valgte lag i tidslinjepanelet. Bytt symboler eller punktgrafikkbilder på visningsområdet på en enkel måte. Velg flere objekter i et lag og distribuer dem til nøkkelrammer med et museklikk.
Se det i aksjon ›

Ubegrenset montasjebordstørrelse

Takket være et ubegrenset montasjebord/arbeidsområde kan du enkelt håndtere store bakgrunner eller innhold som er utenfor visningsområdet.

Effektiv koderedigering

Skriv kode på en mer effektiv måte ved hjelp av det nye koderedigeringsverktøyet, som er utviklet med det open source-baserte Scintilla-biblioteket. Søk på tvers av filer ved hjelp av et nytt finn og erstatt-panel og oppdater kode raskt.

Testing og feilsøking via USB

Test og feilsøk innholdet i færre trinn ved å koble flere iOS- og Android-mobilenheter direkte til datamaskinen via USB.

Tilpassede metadata-API-er

Design layoutarbeider, dialogbokser, spillressurser og spillnivåer ved hjelp av et nytt sett med JavaScript-API-er. Tilordne disse elementene egenskaper når du oppretter dem i Flash Professional.

Og mye annet

Også inkludert: forbedret arbeidsflyt for Adobe AIR-programutvikling, feilmeldinger for JavaScript-API-er, med mer.
Se fullstendige utgivelsesmerknader ›