Funksjoner


DeReverb- og DeNoise-effekter [NYHET]
Reduser eller fjern forekomsten av gjenklang og bakgrunnsstøy fra opptak uten støyprofiler eller kompliserte parametere med disse effektive sanntidseffektene eller via Essential Sound-panelet.
Forbedret av- og innspillingsytelse [NYHET]
Spill av over 128 lydspor eller spill inn over 32 spor, med lav latens, på vanlige arbeidsstasjoner og uten kostbar, proprietær og dedikert akselereringsmaskinvare.
Forbedret flersporsbasert brukergrensesnitt [NYHET]
Spill av over 128 lydspor eller spill inn over 32 spor, med lav latens, på vanlige arbeidsstasjoner og uten kostbar, proprietær og dedikert akselereringsmaskinvare.
Forsterkningsstyring og bølgeformskalering i klippet [NYHET]
Juster lyden uten å bevege øynene eller musen bort fra innholdet, ved hjelp av forsterkningsjusteringer i klippet. Bruk øynene og ørene til å tilpasse lydstyrken i et klipp til omkringliggende klipp med en bølgeform som skaleres problemfritt i sanntid etter amplitudejusteringer.
Legg til spor og slett tomme spor [NYHET]
Legg raskt til flere lyd- eller busspor samtidig fra en hvilken som helst kanalisering, eller rens alle ubrukte lydspor i en økt, ved hjelp av disse kommandoene.
Zoom til tid [NYHET]
Zoom til bestemte varigheter med tilpasningsbare forhåndsinnstillinger. Unngå gjetninger eller små justeringer når du skal se en nøyaktig tidsperiode.
Overføring av effekter og forhåndsinnstillinger [NYHET]
Ved oppgradering kan Audition importere alle tredjepartseffekter som allerede er skannet av en eldre Audition-versjon, i tillegg til blant annet tilpassede effektforhåndsinnstillinger.
Åpne Premiere Pro-prosjekter
Åpne ekte Premiere Pro-prosjekter fra Audition-medieleseren og velg de sekvensene du vil arbeide med. Dette gir en enklere og mer effektiv lydredigeringsarbeidsflyt.
Innsetting av klipp
Videoforhåndsvisninger i Audition oppdateres i sanntid når klipp legges til, flyttes eller beskjæres, og brukerne får alltid se det riktige bildet slik at de kan utføre rettidige redigeringer, lydeffekter, med mer.
Sporpanel
Bruk sporpanelet til å vise eller skjule spor eller sporgrupper, slik at du kan fokusere på bestemte deler av prosjektet. Opprett dine egne sporgrupper og lagre forhåndsvisninger slik at du får en effektiv og tilpasset flersporsredigeringsopplevelse.
Import av sammensatte medier
Bryt opp sammensatte mediefiler for å velge de lyd- og videosporene du vil arbeide med, eller importer sammensatte filer i sin helhet, blant annet containerformater som MXF.
Forbedret flersporsytelse
Bla gjennom flerporsprosjekter raskere og mer problemfritt. Sporhøyder bevares når du zoomer inn og ut, noe som gjør det enklere å håndtere store prosjekter, spesielt på mindre skjermer.
Automatisk demping av musikk
Mens du arbeider med et prosjekt kan du automatisk generere en volummodulasjon for å dempe musikk bak dialog, lydeffekter eller andre lydklipp som bruker dempingsparameteren i Essential Sound-panelet. Denne funksjonen er drevet av Adobe Sensei og forenkler trinnene som er nødvendig for å lage lydmikser som høres profesjonelle ut.
Kjør skript
Bla gjennom og kjør skript i Audition eller via kommandolinjen for å automatisere applikasjonsfunksjonene, blant annet normalisering av lydstyrke og QC-validering. Effektiviser vanlige oppgaver, blant annet eksterne integreringer, og gjør lydarbeidet mer effektivt enn noensinne.
Legg til albumillustrasjoner i MP3-filer
Det er nå blitt enklere å opprette moderne podcaster og album i Audition. Med støtte for JPEG- og PNG-filer kan du innlemme miniatyrbilder og vanlige bilder i MP3-filene.
Hopp til punkt
Naviger til et hvilket som helst punkt i tidslinjen med denne nyttige hurtigtasten. Spar tid og hold arbeidsflyten i gang.
Overvåking av inndata
Med overvåking av inndata kan du forhåndsvise inndataene som kommer fra opptaksenheten før du starter selve opptaket. Dette gjør du ved enten å lytte eller se på nivåmålerne.
Forbedrede flersporsklipp
Når du spiller inn "punch-ins" eller lager lagvis lyd, blir Z-rekkefølgen bevart når du velger stablede klipp. Dette betyr at små klipp ikke forsvinner bak de lengre klippene. Kommandoer i klippinnholdsmenyen gjør det enkelt å flytte klipp til forgrunnen eller bakgrunnen, og innstillinger gir brukerne mulighet til å tilpasse atferden. Flere forbedringer gir mulighet for symmetriske klipputtoninger eller uavhengig justering av uttoningskurver og -varighet.
Støtte for Mackie HUI-enheter
Audition CC støtter protokollen for Mackie HUI-kontrollbord. Hvis du vil styre miksen, transporten og automatiseringen i Audition, bruker du HUI-emuleringsmodus med nesten alle moderne kontrollbord.
Dynamics-effekt
Denne moderne versjonen av klassikeren erstatter Adobe Premiere Pro Dynamics-lydeffektene i Premiere Pro og Audition CC. Denne enkle, men effektive pluginmodulen gir deg en komprimerings-, utvidelses-, begrensnings- og støykontrolløsning i ett brukervennlig verktøy.
Visuelt redigeringsprogram for hurtigtaster
Bruk det visuelle redigeringsprogrammet for hurtigtaster for å se hvilke taster som er angitt som hurtigtaster, og hvilke som er tilgjengelig for tilordning. Et verktøytips viser det fullstendige kommandonavnet når du holder markøren over en tast i tastaturlayouten. Når du velger en modifiseringstast i tastaturlayouten, viser tastaturet alle hurtigtastene som krever modifiseringstasten.
Tidskodeoverlegg
I Audition CC kan du vise tidskodeoverlegg for økter og medier i videopanelet. Du kan også låse videoutdataene til den eksterne skjermen. Tidskodeoverlegget viser gjeldende tidsvisningsstreng som et overlegg på videopanelet og videoskjermen i fullskjermmodus.
Arbeidsflyt for flerkanalslyd
Arbeidsflyt for flerkanalslyd gir deg mulighet til å separere alle lydkanalene til unike klipp automatisk. Du kan tilpasse kanalene som er tilordnet et klipp, og justere spesifikk kanalruting.
Høy kvalitet med Premiere Pro
Audition-støtte for ekte Premiere Pro-prosjekter betyr at koblinger til opprinnelige ressurser, sekvensmetadata, markører, lydeffekter, parametere, undermikser og Essential Sound-panelinnstillinger overføres til Audition uten tap av kvalitet.
Direkte eksport fra Audition med Media Encoder
Audition kan eksportere det redigerte lydmaterialet direkte til Adobe Media Encoder CC. Denne funksjonen muliggjør en fullstendig lineær arbeidsflyt for etterarbeid ved hjelp av formatforhåndsinnstillinger og lydkanaltilpassing uten gjengivelse eller jobbing med ulike nedmiksingsfiler.
Oppdaterte lydeffekter
Mange eksisterende lydeffekter har spektermålere, forsterkningsmålere og forsterkningsreduksjonsmålere. Du kan bruke frekvensspekteret til å identifisere ubalanse i lyd og bruke kontrollpunkter for å korrigere dem. Nivåmåleren viser inndatanivået til lyden, og forsterkningsreduksjonsmåleren viser hvordan lydsignaler komprimeres eller utvides.
Veiledninger for å komme i gang
Opplæringsmateriale i applikasjonen gir nye brukere en serie med veiledede gjennomganger av vanlige oppgaver. Disse veiledningene hjelper deg med å navigere i kjernefunksjonaliteten og mulighetene på en enkel måte. Du kan blant annet se hvordan du reduserer bakgrunnsstøy, mikser lydelementer og produserer en enkel podcast. Veiledningsmerker og presist opplæringsmateriale tilbys i applikasjonen, slik at du enklere kommer i gang med Audition.
Essential Sound-panel
Essential Sound-panelet gir deg et komplett verktøysett som gjør at du kan mikse lyd og oppnå resultater av profesjonell kvalitet. Panelet har enkle kontroller for å ensrette volumnivåer, reparere lyd, oppnå økt klarhet og legge til spesialeffekter – slik at det høres ut som at en profesjonell lydtekniker har mikset videoprosjektene. Du kan lagre de utførte justeringene som forhåndsinnstillinger til senere finjustering av lyd i Audition.
CEP-utvidelser
Du kan aktivere Common Extensibility Platform-utvidelser (CEP-utvidelser) og utvikle integrerte paneler i Adobe-skrivebordsprogrammer.
Remiksing og justering av sangens varighet
Lag remikser av musikkfiler fra en samling ved hjelp av Adobe Senseis maskinlæring. Du kan for eksempel velge en sang som varer lenge, og lage en kortere versjon som fremdeles høres ut som originalen. Du kan komponere et hvilket som helst musikkstykke i samlingen på nytt slik at det passer med varigheten i videoen eller prosjektet.
Syntetisk tale
Skriv eller lim inn tekst og generer et realistisk kommentarspor. Bruk dette verktøyet til å opprette syntetiske stemmer for videoer, spill og lydproduksjoner.
Automatisk lydnivåkorrigering
Avpass lydstyrken i lydklipp og bruk korrigeringer for å støtte ulike lydstyrkestandarder og "true peak"-begrensning. Match Loudness-panelet erstatter det gamle Match Volume-panelet.
Automatisk sikkerhetskopiering til Creative Cloud
Audition lar deg jevnlig lagre sikkerhetskopier av øktsfilene for å hindre tap av innhold forårsaket av strømbrudd, krasj eller skadde filer. Velg alternativet for automatisk lagring i innstillingsdialogboksen og velg alternativet for automatisk sikkerhetskopiering av filer i flersporsøkter. Velg deretter en plassering for sikkerhetskopien. Dette kan være Adobe Creative Cloud-lagringsmiljøet, øktsmappen eller en hvilken som helst annen plassering.
Dynamic Link for direkteavspilling av videoinnhold fra Premiere Pro
Dynamic Link-funksjonen for videostrømming lar deg strømme videoer uten gjengivelse når du sender prosjekter fra Premiere Pro til Audition.
Direkte ny tilkobling
Audition gir deg mulighet til å erstatte ressurser innenfra et åpent prosjekt på en enkel måte. Alle redigeringer i et originalklipp bevares og brukes i det nye materialet, slik at du kan arbeide uforstyrret selv om det gjøres endringer i en ressurs.
Fullskjermvideo på to skjermer
Få optimalt utbytte av redigeringsopplevelsen i Audition ved å bruke en arbeidsflyt med fullskjermvisning på to skjermer. Vis innholdet på videopanelet i fullskjermmodus på en skjerm nummer to ved hjelp av HDMI, DVI eller VGA. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du skal redigere Foley- og lydeffekter til video, spille inn automatisert dialogerstatning (ADR – Automated Dialog Replacement) eller kommentarer og vise arbeidet mens du redigerer.
Utvidet støtte for videoformater
Premiere Pro CC tilbyr omfattende støtte for opprinnelige filformater, noe som gjør at du kan redigere alle store video-, bilde- og lydformater direkte. 2014.1-utgaven av Audition CC støtter alle de opprinnelige videoformatene som støttes i Premiere Pro.
Import og eksport av markører
Audition kan importere markører fra alle filer som inneholder metadata for XMP-markører, blant annet videofiler fra Premiere Pro og Adobe Prelude CC. Du kan importere markører til enten en lydfil (vises i bølgeformredigeringsverktøyet) eller en flersporskomposisjon i Audition. Du kan dele disse markørene med eksterne applikasjoner ved å eksportere markørene til en CSV-fil ved hjelp av markørpanelet. Du kan når som helst importere CSV-markørfilen tilbake til Audition.
Automatisk kopiering av importerte ressurser til en øktmappe
Audition gir deg mulighet til å angi tilpassede nivåer for de gule (forsiktig) og røde (advarsel) indikatorene i nivåmålerpanelet. Du kan overholde stasjonsforskrifter eller personlige preferanser ved å velge tilpassede verdier for overlappingspunkter i nivåmåleren. Velg avspillingsalternativet i innstillingsdialogboksen og angi de gule og røde nivåene.
Tidsinnstilte opptak
Planlegg opptak på forhånd, slik at Audition starter dem automatisk, eller start opptak umiddelbart for en bestemt tidsperiode.
Lydfjerningseffekt
Lydfjerningseffekten fjerner uønskede lydkilder fra et opptak. Denne effekten analyserer en utvalgt del av opptaket og bygger en lydmodell som brukes til å finne og fjerne lyden.
Forbedret talevolumnivå
Target Dynamic Range-alternativet i Audition gir bedre kontroll over volumutjevningen for taleinnhold.
Støtte for iXML-metadata
Audition kan lese, endre og generere iXML-metadata. Disse metadataene fanges vanligvis opp av lydopptaksenheter eller lydopptaksprogramvare som brukes i felten, blant annet Metacorder for Mac. Viktige funksjoner i iXML-metadata er muligheten til å velge og merke de beste opptakene og spille inn merknader på settet.
Tilpasset kanalisering
Audition gir deg mulighet til å legge til nye tilpassede lydkanaler når du oppretter en lydfil, og støtter dermed ulike surroundformater og konfigurasjoner. Tilpassede kanaler brukes vanligvis i lyd for kino, kringkasting og videospill.
Smarte sporfarger
En fargelinje er lagt til i sporene slik at det blir enklere å identifisere dem. Disse fargesporene legges til på venstre side av sporbeskrivelsen eller nederst i miksepanelet. Når du legger til et klipp i et spor, endres klippfargen slik at den stemmer overens med sporets farge.
Tonebøyings- og tonehøydevekslereffekter
Bruk tonebøyingseffekten til å endre tempoet over tid, slik at tonehøyden varieres. Effekten bruker en modulasjon for nøkkelrammeredigering som er lagt over hele bølgeformen, på lignende måte som med modulasjonseffektene for uttoning og forsterking. Bruk tonehøydevekslereffekten til å endre musikktonehøyden. Det er en sanntidseffekt som kan kombineres med andre effekter i masteringpanelet eller effektpanelet.
Fjerning av klikke-/poppelyder og DeClicker-effekter
Bruk fjerning av klikke-/poppelyder og DeClicker-effekter til å fjerne poppelyder, klikkelyder, lett susing og spraking. Slike lyder er vanlige i opptak på blant annet gamle vinylplater og i opptak som er gjort ute i felten.
ITU-lydnivåmåling
Audition har en integrert, tilpasset versjon av TC Electronics LoudnessRadar-pluginmodul. Den er tilgjengelig med både bølgeform- og flersporsvisning og gir deg informasjon om maksimumsnivåer, gjennomsnittsnivåer og rekkevidde.
Automatisk talejustering
Ved hjelp av automatisk talejustering kan du raskt justere dubbet dialog med lyden i originalproduksjonen. Audition avpasser tidsjusteringen for hvert ord, selv om originallyden er støyende eller har ulik totallengde.
Preview Editor
Se i sanntid hvordan bølgeformen ser ut før du gjør endringer. Eventuelt kan du arbeide i flere separate områder av en fil samtidig. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du arbeider med effekter som endrer varigheten til et klipp. Velg View > Show Preview Editor for å se forhåndsvisningen.
Frekvensbåndsplitter
Bruk frekvensbåndsplitteren til å lage opptil åtte kopier av ett lydklipp (eller et utvalg i et klipp). Hver kopi inneholder et eget frekvensområde som finnes i originalklippet. De overlappende frekvensene fastsetter delingspunktene. Hver kopi av bølgeformen opprettes som en ny fil og plasseres i filpanelet. Du kan deretter redigere eller legge til effekter i hvert bånd separat.
Bølgeformredigering med Spectral Frequency Display
Legg til, fjern og inverter spektralutvalg som er utført med markerings-, lasso- eller pensel-verktøyet, på en enkel måte.
Uttrekking av lyd fra CD-er
Trekk ut merkede CD-spor til én enkelt fil. Sett inn en lyd-CD i en optisk stasjon og velg File > Extract Audio from CD. Merk sporene og aktiver alternativet for uttrekking til én enkelt fil.
Lim inn-kontroll for flersporsøkter
Styr innlimingsoperasjoner i en flersporsøkt: Du kan velge å lime inn alle klippene i ett og samme plasserte spor eller i flere ulike spor. Veksle ved å trykke på Alt mens du drar. Du kan angi standard atferd i innstillingene for flersporsklipp. En ny innstilling gjør at du kan unngå at klipp overlappes hvis det opprettes nye spor når du setter inn eller limer inn nye klipp.
Faseanalysepanel
Bruk faseanalysepanelet til å vise "ute av fase"-kanaler for stereobølgeformer. Faseanalysepanelet viser også stereoseparasjon. Du kan velge mellom flere fasevisninger, blant annet Histogram, Mid/Side, Lissajous og Phase Wheel. Hvis du ønsker flere visningsalternativer, kan du høyreklikke på diagrammet og velge et alternativ.
Rediger Favorites-funksjonen
Bruk Favorites-panelet til å spille inn, vise, organisere, kjøre eller redigere de oppgavene du liker best. Du viser Favorites-panelet ved å velge Window > Favorites eller Favorites > Edit Favorites.
Manuelle og automatiske tonekontroller
Med effekten for manuell tonekorrigering kan du visuelt justere tonen ved hjelp av Spectral Pitch Display. Spectral Pitch Display viser den grunnleggende tonen som en sterk blå linje, mens overtoner vises i toner fra gult til rødt. En korrigert tone vises som en sterk grønn linje. Effekten for automatisk tonekorrigering er tilgjengelig i både bølgeformredigeringsverktøyet og i redigeringsverktøyet for flere spor. I sistnevnte kan parameterne automatiseres over tid ved hjelp av nøkkelrammer og eksterne kontrollbord.
Raskere, mer presis redigering
Velg flere klipp og deretter Clip > Groups > Group Clips. Du kan flytte og redigere grupperte klipp sammen og i tillegg strekke dem proporsjonalt når strekking av klipp er aktivert. Gruppeinnstillinger for blant annet strekking, forsterking og farger er tilgjengelig i egenskapspanelet.
Strekking av klipp i sanntid
Strekk raskt klipp til nødvendig lengde samtidig som du forhåndsviser resultatene under avspilling. I redigeringspanelet velger du flere klipp for å strekke dem proporsjonalt. I egenskapspanelet velger du mellom en rekke ulike strekktyper som er optimalisert for ulike typer lydinnhold.
Støtte for kontrollbord og automatisering av parametere
Miks lyd interaktivt med populære kontrollbord ved hjelp av EUCON-, Mackie MCU- eller Logic Control-protokollen (gjelder også Avid Artist-serien som tidligere ble laget av Euphonix). Bruk eventuelt eksterne, nettbrettbaserte kontrollere som støtter disse protokollene. Du kan til og med bruke flere enheter samtidig.