Back

Back

Hvilken applikasjon er den rette for deg?

Photoshop

Photoshop

Photoshop

Lightroom

Photoshop

Photoshop

Express

Photoshop

Photoshop

Kamera

GRUNNLEGGENDE FOTOREDIGERING

Beskjær, roter og rett opp

Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke

Juster lys og farge

Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke

Fjern uønskede objekter

Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke


AVANSERT BILDEREDIGERING OG -ORGANISERING

Rediger råbilder

Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke

Utfør avanserte fargekorrigeringer
og lysjusteringer

Hakemerke
Hakemerke

Bruk avanserte retusjeringsfunksjoner

Hakemerke

Fjern uønskede objekter med redigering på pikselnivå

Hakemerke

Lagre forhåndsinnstillinger og bruk dem på flere bilder samtidig

Hakemerke

Lagre og organiser hele bildebiblioteket

Hakemerke

KREATIV DESIGN

Klipp ut objekter og lag markeringer

Hakemerke
Hakemerke

Slå sammen bilder til et nytt designprosjekt

Hakemerke
Hakemerke

Tegn og mal

Hakemerke

Rediger videoer

Hakemerke

OMFORMINGER MED ETT TRYKK

Bruk klistremerker, rammer og tekst

Hakemerke

Opprett kollasjer umiddelbart

Hakemerke

Bruk forhåndslagde designeffekter eller overlegg

Hakemerke
Hakemerke

Bruk objektiver til å omforme bilder når de tas

Hakemerke

Få objektivanbefalinger basert på bildeinnhold

Hakemerke