Adobe Sensei-tjenester

Finn ut mer om disse effektive Adobe Sensei-tjenestene som hjelper deg med å arbeide smartere og raskere og tilføre et personlig preg i alle kundeopplevelsene.

Adobe Sensei-tjenester
 

Innholdsintelligens

Adobe Sensei-tjenester for innholdsintelligens er for øyeblikket tilgjengelig på Adobe I/O som en betaversjon.

AI-tjenester for innhold

Som en del av innholdsintelligensen hjelper AI-tjenestene for innhold deg med å forstå og manipulere bilder for effektiv gjenbruk, automatisert produksjon og skalert tilpassing. Adobe Senseis AI-tjenester for innhold hjelper deg med å forbedre følgende:
Datainnføringstjeneste

Bildeinnhold

Legg til metadata automatisk – blant annet konsepter – i nye og eksisterende ressurser.

Bildekvalitet

Bedøm bildekvalitet med profesjonelle dimensjoner, blant annet fargeharmoni, dybdeskarphet, tredelingsregelen og objektsfremheving.

Innholdsplassering

Beskjær bilder automatisk i henhold til merkespesifikasjoner og kanalkrav ved hjelp av innholdstilpasset intelligens.

Bildemaskering

Velg for- og bakgrunnen i et bilde og bruk dette i en bildekomposisjon, for eksempel som en bakgrunnserstatning.
 

Opplevelsesintelligens

Neste generasjons Adobe Sensei-tjenester for opplevelsesintelligens kommer snart og hjelper deg med å tilpasse og optimalisere alle kundeopplevelsene. Dette blir tilgjengelig som en prøveversjon for utvalgte kunder og blir en del av våre Adobe Experience Cloud-løsninger.

AI-tjenester for attribusjon

Forstå hvilken innvirkning markedsføringen din har på de ønskede resultatene, noe som gjør at du kan optimalisere kundeopplevelsen gjennom hele kundereisen. Adobe Senseis AI-tjenester for attribusjon hjelper deg med å forstå følgende:
AI-tjenester for attribusjon

Innvirkningen av markedsføringen

Avgjør den inkrementelle innvirkningen drevet av eide, opptjente og betalte medier.

Kampanjeeffektivitet på tvers av kanaler

Oppnå bedre resultater ved å tildele inkrementelle utgifter basert på kanal- og kampanjeytelsen.

Kundeblanding

Forstå hvilken type kunder markedsføringskanalene konverterer.

AI-tjenester for kunder

Berik kundeprofiler med intelligente attributter basert på kundeatferd og -demografi, slik at du kan forbedre segmenteringen og målrettingen av potensielle og eksisterende kunder. Adobe Senseis AI-tjenester for kunder hjelper deg med å forstå følgende:

Frafallstilbøyelighet

Identifiser og behold kundene som mest sannsynlig vil avslutte bruken av tjenesten.

Overgangstilbøyelighet

Tilpass utviklingskampanjer for potensielle kunder basert på atferd og interesser for å få fart på overgangen.

Oppsalgstilbøyelighet

Send tilbud til den rette kunden til rett tid for å optimalisere andelen av kundens lommebok.
AI-tjenester for kunder

AI-tjenester for kundereiser

Optimaliser designarbeidet og leveringen av kundereiser ved å orkestrere AI-drevet optimalisering med markedsførerdefinerte regler. Adobe Senseis AI-tjenester for kundereiser hjelper deg med å forstå følgende:
AI-tjenester for kundereiser

Optimal sendetid

Tilpass tidsinnstillingen for e-posten til potensielle og eksisterende kunder.

Brukerengasjement

Planlegg kommunikasjonsstrategien med prediktiv innsikt i sannsynligheten for interaksjon med e-postmeldingen (åpnings- og klikkfrekvens).

Meldingsgrense

Finn flyten av meldinger som holder kundene engasjert, og unngå kundeslitasjen som fører til at de avslutter abonnementet.