eIDAS gjør elektroniske signaturer rettsgyldige i Europa.

Hvis du gjør forretninger i Europa, er eIDAS en stor nyhet. Denne forskriften forenkler og standardiserer digitale ID-er og signaturer i hele Europa slik at det skapes "ett digitalt marked". Nå er det mye enklere for deg og kundene å gjennomføre sikre digitale transaksjoner hjemme og i alle EU-medlemsland.


Hva er eIDAS-forskriften for digitale signaturer?

Electronic Identification and Trust Services-forskriften (eIDAS Regulation 910/2014/EC) er en enkeltstående, standardisert forskrift som gjelder i alle EU-medlemsland – og endelig har vi et enhetlig juridisk rammeverk for godkjenning av elektroniske identiteter og signaturer. Den tilbyr også digitale forseglinger for bedrifter. Med innføringen av eIDAS kapper europeiske organisasjoner om å heldigitalisere forretningsprosessene sine. Og det med god grunn. En fersk Forrester-undersøkelse* viser at e-signaturer fra Adobe Acrobat Sign bidrar til at organisasjoner sparer betydelig med både tid og penger. 

21 ganger raskere

50 000 timer spart

Avkastning på 383 %
21 ganger raskere enn gjennomsnittet å innhente en signatur

eIDAS anerkjenner tre e-signaturtyper.

Med eIDAS kan bedriften velge mellom mange ulike e-signaturtilnærminger. De strengeste kravene setter strenge overholdelsesstandarder for bekreftelse av identiteten til signatarene og ektheten til dokumentene de signerer. Forskriften tilbyr også elektroniske forseglinger som gir juridiske enheter, for eksempel en bedrift, mulighet til å forsegle et dokument i stedet for å signere det med identiteten til en bestemt person.

1. Elektroniske signaturer

eIDAS legger grunnlaget for alle elektroniske signaturer ved å si at ingen signatur kan nektes rettsgyldighet utelukkende på grunn av at den er i elektronisk form. Dette kravet kan overholdes med vanlige e-signaturer.

2. Avanserte elektroniske signaturer (AdES)

Med AdES må signaturer være unikt knyttet til og i stand til å identifisere signataren. Signatarene oppretter signaturen ved hjelp av data som kun de har kontroll over, og andre har ikke mulighet til å utføre uautoriserte endringer i det endelige dokumentet. Dette kravet kan overholdes med digitale signaturer.

3. Kvalifiserte elektroniske signaturer (QES)

QES er strengere enn AdES og den eneste signaturtypen som er gitt samme juridiske verdi som håndskrevne signaturer. Løsningen krever at signataren bruker en sertifikatbasert digital ID utstedt av en kvalifisert EU-klarert tjenesteleverandør (TSP), i tillegg til en kvalifisert signaturopprettingsenhet (QSCD), for eksempel et smartkort, en USB-token eller en mobilapplikasjon, som oppretter en éngangspasskode.

Med 6 milliarder transaksjoner per år er signaturer og overholdelse noe vi kan.

Adobe er unikt kvalifisert til å hjelpe deg med overholdelse av eIDAS-forskriften. Vi er den ubestridte lederen innen sikre digitale dokumenter, og vi oppfant PDF-formatet, bidro til åpne standarder for digitale signaturer og fortsetter å forbedre disse standardene som en del av Cloud Signature Consortium.

Juridisk sikkerhet.

Acrobat Sign sikrer overholdelse av eIDAS-forskriften for alle typer elektroniske signaturer, blant annet avanserte og kvalifiserte elektroniske signaturer.

Optimal overholdelse.

Optimal overholdelse.

Signaturløsningen vår er den eneste som støtter samtlige godkjente, klarerte tjenesteleverandører i Europa, og den gir deg valgfrihet når det gjelder avanserte og kvalifiserte signaturer.

Standardleder.

Vi er bransjeledende ved at vi leverer en eIDAS-kompatibel åpen standard for eksterne, nettskybaserte digitale signaturer, noe som bringer kvalifiserte signaturer til Internett og mobilenheter.

Sikkerhetsenhetsstøtte.

Sikkerhetsenhetsstøtte.

Vi støtter et bredest mulig utvalg sikre signaturopprettingsenheter (SSCD-er – Secure Signature Creation Devices), blant annet smartkort, USB-tokener og mobilapplikasjoner for godkjenning.

Fleksible arbeidsflyter.

Med Acrobat Sign kan du bruke en hvilken som helst kombinasjon av vanlige, avanserte og kvalifiserte elektroniske signaturer. Du kan til og med blande alternativer i samme arbeidsflyt.

Mobilklar.

Løsningen vår overholder selv de strengeste kravene til mobilbruk og -sikkerhet. Dette betyr at du kan sende, signere og håndtere avtaler på en sikker måte fra nettleseren eller mobilenheten.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål om eIDAS og Acrobat Sign

Ja. Artikkel 25 i eIDAS-forskriften opprettholder den grunnleggende juridiske regelen om at alle elektroniske signaturer og godkjenningstjenester skal kunne føres som bevis i rettsaker. Les mer om hvordan du kan gjøre elektroniske signaturer rettsgyldige.

Trusted service providers offer a wide range of secure identity and transaction services, including registration agency, certification agency and timestamp agency. TSPs are responsible for issuing digital IDs and providing the infrastructure needed to create and validate advanced and qualified electronic signatures. Acrobat Sign lets you work with optional TSPs for signing and time-stamping documents, so you can comply with applicable laws and regulations in your country or industry. During the validation process, Adobe will also confirm that the entity used in the document is a trusted vendor - approved through global, regional or industry-specific accreditation. Lists of trusted entities, including Adobe Approved Trust List (AATL) andEuropean Union Trusted Lists (EUTL) are fully supported in Adobe solutions.

Ja. For overholdelse av avanserte elektroniske signaturer (AdES) kan du arbeide med en hvilken som helst TSP. For overholdelse av kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) må du velge løsningen fra godkjente leverandører i EUTL. Hvert EU-medlemskapsland fører tilsyn med leverandørene i sitt eget land, men når en TSP er EUTL-godkjent i ett land, kan tjenestene deres selges i andre land med samme overholdelsesnivå.

European Union Trusted Lists (EUTL) er en offentlig liste over mer enn 170 aktive (og 40 eldre) klarerte tjenesteleverandører (TSP-er) som er spesifikt godkjent til å levere det høyeste nivået for overholdelse av EUs eIDAS-forskrift. Disse leverandørene tilbyr sertifikatbaserte digitale ID-er for enkeltpersoner, digitale forseglinger for bedrifter, tidsstempeltjenester og andre tjenester som kan brukes til å overholde krav til kvalifiserte elektroniske signaturer (QES-krav). I eIDAS er det kun kvalifiserte signaturer som er juridisk og automatisk likeverdige med håndskrevne signaturer. I tillegg er de den eneste typen signaturer som automatisk anerkjennes i transaksjoner over grensene i EU-medlemskapslandene.

Ja. Adobe tilbyr en EUTL-sertifisert tjeneste for kvalifiserte tidsstempler. I tillegg fungerer Acrobat Sign automatisk sammen med alle sertifikatbaserte digitale ID-er som er publisert i listen, og kan dessuten konfigureres til å fungere sammen med andre tidsstempler. Acrobat Sign-implementeringer i Europa legger automatisk til kvalifiserte tidsstempler i alle dokumenter som er signert med digitale signaturer. Adobe-tidsstempelet sikrer langvarig gyldighet i opptil ti år.

Nei. Adobe samarbeider med mer enn 200 TSP-er verden over og arbeider med alle leverandørene på EUTL-listen, slik at du har mulighet til å overholde dine egne unike krav. TSP-partnerne våre er eksperter på sikkerhet og overholder selv de strengeste kravene til forhåndskontroll og sikring av identiteter. De er også i første rekke når det gjelder sikkerhetsteknologi, så etter hvert som det utvikles stadig strengere sikkerhetsmetoder, forventer vi at lederne utvikler løsningene sine raskt og gir kundene tilgang til de nyskapende løsningene nå og i fremtiden.

Nettskybaserte digitale signaturer, eller skysignaturer, er en ny generasjon digitale signaturer som bruker en åpen standard-basert tilnærming som støttes av Adobe og andre bransjeledere i Cloud Signature-konsortiet. "Tradisjonelle" digitale signaturer er utviklet for bruk med skrivebordsprogrammer og krever vanligvis at signataren setter inn en USB-token eller et smartkort som inneholder sertifikatet, for så å skrive inn en personlig PIN-kode som bekrefter identiteten under signeringen. Nettskybaserte digitale signaturer er imidlertid utviklet til enkel bruk på tvers av datamaskiner, nettlesere og mobilenheter. Sertifikater lagres på en sikker måte i nettskyen av godkjente, klarerte tjenesteleverandører (TSPs-er) / sertifiseringsinstanser (CA-er), og signatarene bruker sine egne personlige PIN-koder i tillegg til ytterligere godkjenningsmetoder (for eksempel en mobilbasert éngangspasskode) for å bekrefte identiteten under signering. Les dokumentet.

Cloud Signature Consortium (CSC) er en gruppe med bransjebaserte og akademiske organisasjoner som har som oppgave å utvikle nye standarder for nettskybaserte digitale signaturer som skal støtte web- og mobilapplikasjoner og overholde selv de strengeste e-signaturkravene i verden. CSC har opprettet en felles teknisk spesifikasjon som gjør løsninger samspillende og egnet for ensrettet bruk i det globale markedet. Dette tiltaket var inspirert av behovet for å overholde eIDAS-kravene (Electronic Identification and Trust Services-kravene) til eksterne signaturer i EU, men innvirkningen forventes å være global.

Standardbaserte digitale signaturer i nettskyen fjerner hindringene som har hindret innføringen av elektroniske signaturer i Europa og rundt om i verden. De gjør følgende:

  • oppfyller markedskravene for brukervennlige løsninger som er enkle å utrullere
  • fjerner strevet med å installere skrivebordsprogrammer, laste ned dokumenter og plugge i USB-tokener eller smartkort
  • tilfører det høyest mulige nivået av eIDAS-overholdelse i webapplikasjoner og mobilenheter – blant annet avanserte elektroniske signaturer (AdES) og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES)
  • leverer et enhetlig og samspillende rammeverk for arbeid med digitale ID-er og signeringsløsninger, slik at bedrifter trygt kan investere i teknologi og vite at de ikke er begrenset til å arbeide med kun noen få spesialiserte applikasjoner

*The Total Economic Impact of Acrobat Sign, en undersøkelse som Forrester Consulting gjennomførte for Adobe.