Er elektroniske signaturer rettsgyldige? Absolutt.

Adobe Acrobat Sign er verdens mest pålitelige e-signaturløsning. Vi støtter et bredest mulig utvalg juridiske signaturkrav, slik at du får optimal kravoverholdelse. Vi er her for å hjelpe deg hele veien frem.

Er elektroniske signaturer rettsgyldige?

E-signaturenes rettsgyldighet er nå global.

Elektroniske signaturer er pålitelige og rettsgyldige i industrialiserte land verden over. Lovene kan variere, men Acrobat Sign gjør kravoverholdelse enkelt.

USA

USA

Elektroniske signaturer har samme juridiske status som håndskrevne signaturer i hele USA, takket være ESIGN-loven og Uniform Electronic Transactions-loven (UETA-loven).

 

Hva er ESIGN-loven? 

 

ESIGN-loven ble signert av USAs president Bill Clinton 30. juni 2000 og gav elektroniske signaturer samme juridiske status som håndskrevne signaturer i hele USA. ESIGN-loven tillater at en kontrakt brukes som bevis i en domstol, og forhindrer nektelse av rettsvirkning, gyldighet eller håndhevbarhet av et elektronisk signert dokument utelukkende fordi det er i elektronisk form.

EU

EU

eIDAS-forskriften (Electronic Identification and Trust Services-forskriften) gjør alle typer e-signaturer rettsgyldige. Det er imidlertid kun én bestemt type, kalt digitale signaturer, som får samme status som håndskrevne signaturer.  

Alle andre land

Alle andre land

Gjør deg kjent med lokale forskrifter når du skal utrullere i ett eller flere land. Vi gjør det enkelt å finne informasjon om juridiske standarder for hvert enkelt land.


Tre hovedpunkter for å holde det lovlig.

Signaturlovene kan variere fra land til land, men de fleste deler de samme grunnleggende prinsippene. Acrobat Sign er spesielt utviklet for å sikre at organisasjonen overholder e-signaturkravene uansett hvor du gjør forretninger – og de interne retningslinjene blir også overholdt.

Signatarautentisering

Signatarautentisering.

Med Acrobat Sign kan du bevise identiteten til signatarene ved å velge det beste signaturalternativet for dine behov.

Standardforespørsler om e-signatur sendes via e-post til den aktuelle personens adresse og inneholder en unik kobling til dokumentet. Prosessen overvåkes på en sikker måte og loggføres i et revisjonsspor.

Utvidede e-signaturer gjør at signataren bes om å bekrefte identiteten sin før et dokument kan åpnes. Dette gjøres med et passord, en PIN-kode til telefon, en ID utstedt av myndighetene, eller en annen godkjenningsmetode.

Digitale signaturer (også kjent som avanserte og kvalifiserte e-signaturer) bruker en sertifikatbasert digital ID og PIN-kode til signering. Digitale ID-er utstedes vanligvis av klarerte tjenesteleverandører (TSP-er – Trust Service Providers).

Hensikt og samtykke

Hensikt og samtykke.

Acrobat Sign hjelper deg med å dokumentere hensikt og samtykke, slik at du kan bevise at signataren hadde til hensikt å signere og samtykket i å gjøre forretninger elektronisk. 

Vis hensikt ved å la signatarene legge til en signatur og/eller klikke for å godkjenne avtalen.

Vis samtykke ved å la signatarene godkjenne en standardavtale eller tilpasset avtale under signeringen eller før de åpner dokumentet.

La signatarene velge bort e-signering med et alternativ for signering for hånd.

Endelig bevis

Endelig bevis.

Til slutt gir Acrobat Sign klare bevis for hver juridisk bindende transaksjon, slik at du kan dokumentere hvilket dokument som ble signert, og hvem som signerte det.

Kopier av fullførte dokumenter sendes automatisk til alle partene og sertifiseres av Adobe med en forsegling som hindrer andre i å utføre uautoriserte endringer.

Det endelige dokumentet lagres på en sikker måte i Adobe Document Cloud eller i et valgfritt lager eller e-hvelv.

Hvis digitale ID-er brukes, krypteres signaturene i dokumentet.

Hvert trinn, inkludert signatarautentisering, loggføres og noteres i et sikret revisjonsspor.


Enkel konfigurering

Rettsgyldige signaturer er enkle å konfigurere.

For vanlige implementeringer av juridisk bindende e-signaturer er e-signaturløsningen vår klar til bruk umiddelbart. Standardprosessen gir deg det du trenger for å godkjenne signatarer, vise hensikt og samtykke og samle inn endelig bevis. Det er også enkelt å legge til utvidede, avanserte eller kvalifiserte e-signaturer for å håndtere signeringsprosesser som krever økt sikkerhet og ekstra forsikringer.


Sett kursen for kravoverholdelse.

Med Acrobat Sign er det enkelt å legge til elektroniske signaturer i alle avdelinger og arbeidsflyter – slik at du skaper heldigitale signeringsopplevelser i hele bedriften og verden over.

Forstå

Forstå.

Første steg er å lese og forstå lovene for elektroniske signaturer og andre forskrifter som gjelder for deg. Lær mer om de bestemte skjemaene, overholdelseskrav, lovgivning om personvern og viktige begrensninger.

Lag retningslinjer

Lag retningslinjer.

Gjennomgå bedriftens avtaler og ta beslutninger angående hensiktsmessige nivåer for godkjenning, samtykke, hensikt og bevis. Sammenfatt og formidle det hele i noen hovedretningslinjer for rettsgyldigheten til e-signaturer.

Konfigurer arbeidsflyter som overholder alle krav

Konfigurer arbeidsflyter som overholder alle krav.

Overhold retningslinjene for signaturer med Acrobat Sign. Opprett forretningsprosesser som alle kan følge. Utfør dra og slipp-operasjoner for å opprette arbeidsflytmaler som forbedrer kravoverholdelsen. Gjør det hele uten å involvere IT-avdelingen.

E-signaturene støttes av de juridiske ekspertene våre.

Det er sjelden vi ser at e-signaturrelaterte saker tas til retten. Hvis det imidlertid skulle skje i din organisasjon, står Adobe klar til å hjelpe deg. Uansett om det gjelder forklaring av løsningen vår, bevitning av skriftlige erklæringer eller oppmøte til vitneforklaring, så vil Adobe bistå ved å forsvare rettsgyldigheten til e-signaturløsningen vår.

Hva annet trenger du å vite?

Trust Center

For sikkerhet, overholdelse og tilgjengelighet.

Digitale signaturer

Bruk sertifikatbaserte digitale ID-er for å overholde sikkerhetskravene til signatarautentisering.

Den definitive veiledningen

Les Electronic Signatures in Law.

Vil du vite mer?

Vi er her for å svare på alle spørsmål, uansett om du trenger grunnleggende informasjon om løsningene våre eller ønsker et tilpasset tilbud for dine egne forretningsbehov.

Elektroniske signaturer verden over.

Acrobat Sign overholder lovene for elektroniske signaturer verden over. Få mer informasjon om et bestemt land ved å klikke på navnet nedenfor.