Adobe Sign

Hva er en e-signatur?

Adobe Sign

Hva er en e-signatur?

En e-signatur, eller elektronisk signatur, er en juridisk bindende måte å få samtykke eller godkjenning på i digitale dokumenter eller skjemaer. Den kan erstatte en håndskrevet signatur i så å si alle prosesser.

En e-signatur, eller elektronisk signatur, er en juridisk bindende måte å få samtykke eller godkjenning på i digitale dokumenter eller skjemaer. Den kan erstatte en håndskrevet signatur i så å si alle prosesser.

Hva er fordelene ved e-signaturer?

Rettsgyldige.

Elektroniske signaturer er rettsgyldige i nesten alle industrialiserte land verden over.

Ekstremt kostnadseffektive.

Bruk av e-signaturer bidrar til en reduksjon av utgiftene til papir, blekk og porto, noe som igjen betyr store kostnadsbesparelser.

Hva brukes e-signaturer til?

Er e-signaturer rettsgyldige?

 

Ja. I 2000 vedtok USA ESIGN-loven, som gjør e-signaturer rettsgyldige for

så å si alle bruksområder. Lignende lover er blitt vedtatt verden over, blant annet eIDAS i Europa,

noe som gjør e-signaturer til en lovlig og pålitelig måte å få signert viktige dokumenter på.

Er e-signaturer rettsgyldige?

 

Ja. I 2000 vedtok USA ESIGN-loven, som gjør e-signaturer rettsgyldige for

så å si alle bruksområder. Lignende lover er blitt vedtatt verden over, blant annet eIDAS i Europa,

noe som gjør e-signaturer til en lovlig og pålitelig måte å få signert viktige dokumenter på.

Hvis du ønsker mer avansert autentisering, kan du bruke digitale signaturer.

Sertifikatbaserte digitale signaturer er den e-signaturtypen som er mest avansert og sikrest, og som overholder flest krav. Når du trenger det høyeste nivået av sikkerhet for hver av signatarenes identitet og ektheten til dokumentene, må du velge en pålitelig digital signatur støttet av digital identitetssertifisering, for eksempel de nettskybaserte signaturene våre.

Prøv Adobe Acrobat Pro med e-signeringsfunksjon.

Prøv Adobe Acrobat Pro med e-signeringsfunksjon.

Adobe Sign driver e-signaturfunksjonene og -verktøyene i Adobe Acrobat Pro.

Adobe Sign driver e-signaturfunksjonene og -verktøyene i Adobe Acrobat Pro.

Hva kan du gjøre med Adobe Sign?

Send på en enkel måte, akkurat som en e-postmelding.

Last opp dokumentet, skriv inn signatarens e-postadresse

og trykk på Send. Det var alt.

Send på en enkel måte, akkurat som en e-postmelding.

Last opp dokumentet, skriv inn signatarens e-postadresse og trykk på

send. Det var alt.

Approved Trust List.

Signer på et øyeblikk.

Signatarer kan ganske enkelt klikke på en kobling og signere direkte via

nettleseren på datamaskinen eller en hvilken som helst mobilenhet –

det er ikke nødvendig med nedlastinger eller registreringer.

Signer på et øyeblikk

Signatarer kan ganske enkelt klikke på en kobling og signere direkte via nettleseren på datamaskinen eller en hvilken som helst mobilenhet – det er ikke nødvendig med nedlastinger eller registreringer.

Bransjeveiledning.

Spor og håndter fremdriften.

Ha oversikt over statusen til alle signaturene, send påminnelser,

avbryt forespørsler og vis et detaljert revisjonsspor for alle

transaksjonene.

Spor og håndter fremdriften.

Ha oversikt over statusen til alle signaturene, send påminnelser, avbryt forespørsler og vis et detaljert revisjonsspor for alle transaksjonene.

Approved Trust List.

Bruk med Microsoft 365.

Adobe Sign fungerer sammen med verktøyene du allerede bruker.

Send dokumenter raskt ut til signering fra blant annet Microsoft

365, Box og Dropbox.

Bruk med Microsoft 365.

Adobe Sign fungerer sammen med verktøyene du allerede bruker. Send dokumenter raskt ut til signering fra blant annet Microsoft 365, Box og Dropbox.

Bransjeveiledning.

Adobe Sign – vanlige spørsmål om elektroniske signaturer


En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en juridisk bindende måte å få samtykke eller godkjenning på i digitale dokumenter eller skjemaer. En av de mest brukte definisjonene av en elektronisk signatur er: "en elektronisk lyd, et symbol eller en prosess knyttet til eller logisk forbundet med et dokument … brukt av en person som har til hensikt å signere dokumentet." Elektroniske signaturer kan brukes til å erstatte håndskrevne signaturer i så å si alle personlige og forretningsrelaterte prosesser, blant annet kontrakter, søknadsskjemaer, skjemaer for innføring av nyansatte, taushetserklæringer, skjemaer for leverandørinnføringer, tilbudsutsendelser, endringsgodkjenninger og registreringsskjemaer for offentlige ytelser.


Ja. Elektroniske signaturer er rettsgyldige i nesten alle industrialiserte land verden over, og mindre utviklede land har også begynt å vedta e-signaturlover. I 2000 vedtok USA ESIGN-loven, som gjør e-signaturer rettsgyldige for så å si alle bruksområder. I EU trådte eIDAS-forskriften (Electronic Identification and Trust Services forskriften) i kraft i juli 2016. Også andre land har vedtatt lignende lover. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til siden om e-signaturer og rettsgyldighet.


Ja. Adobe tar sikkerheten til de digitale signeringsopplevelsene på alvor. Adobe Sign er sertifisert til å overholde verdens strengeste sikkerhetsstandarder, blant annet ISO 27001, SOC 2 Type 2 og PCI DSS, som brukes i betalingskortbransjen. Adobe Sign bruker også Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC), som er et omfattende sett av over 1000 spesifikke sikkerhetsaktiviteter som spenner over utviklingspraksis for programvare, prosesser og verktøy, og som er integrert i flere faser av produktets livssyklus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Adobe Trust Center


Med Adobe Sign kan mottakerne signere dokumenter elektronisk ved å skrive eller tegne navnet på datamaskinen eller mobilenheten, eller ved å laste opp et bilde av signaturen. De kan også bruke mer avanserte nettskysignaturer som benytter sertifikatbaserte digitale ID-er for å gi strengere signatarautentisering. 


Last ganske enkelt opp dokumentet du vil ha signert. Angi mottakernes e-postadresser og dra deretter signatur- og skjemafeltene og slipp dem på siden. Klikk på Send, så får signatarene tilsendt en e-postmelding med en kobling til dokumentet fra Adobe Sign.


Med en enkel signatur i Adobe Sign er det alltid gratis og enkelt. Det er aldri nødvendig med nedlastinger eller registreringer. Bare klikk på e-postkoblingen for å åpne dokumentet på en mobiltelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Faner og enkle instruksjoner veileder deg gjennom prosessen. Når tiden er inne for å signere, skriver du bare navnet ditt i signaturfeltet, laster opp et bilde av signaturen eller signerer ved hjelp av musen, fingeren eller en pekepenn. Klikk på Bruk > Ferdig, så er jobben gjort. Se mer om hvordan du signerer med en elektronisk signatur.


Nei. Nettbaserte signaturer, elektroniske signaturer eller e-signaturer, viser i vid forstand til alle elektroniske prosesser som angir godkjenning av en avtale eller et dokument. Begrepet "digital signatur" brukes ofte til å omtale en sertifikatbasert digital signatur, som er én bestemt type e-signatur. Digitale signaturer bruker sertifikatbaserte digitale ID-er fra klarerte tjenesteleverandører (TSP-er) til å godkjenne identiteten til signataren og fremviser signeringsbevis ved å knytte hver signatur til dokumentet ved hjelp av kryptering.

 

Adobe Sign-nettskysignaturer er sertifikatbaserte digitale signaturer i nettskyen – perfekt egnet til ekstern, rettsgyldig signering.


Adobe Sign gir deg mulighet til å laste opp mange ulike dokumenttyper når du ber om signaturer fra andre eller oppretter gjenbrukbare maler. Dette omfatter følgende dokumenttyper: 

 

• PDF og Adobe PDF (PDF) 

• Microsoft Word (DOC og DOCX) 

• Microsoft Excel (XLS og XLSX) 

• Microsoft PowerPoint (PPT og PPTX) 

• WordPerfect (WP) 

• Tekst (TXT) 

• Rikt tekstformat (RTF) 

• Grafikk (TIF, JPG, JPEG, GIF, BMP og PNG) 

• Web (HTM eller HTML) 

 

Mer informasjon om hvordan du signerer et Microsoft Word-dokument med en elektronisk signatur