Adobe Sign

Adobe Sign

Bli heldigital med gratismaler for nettbaserte skjemaer.

Bli heldigital med gratismaler for nettbaserte skjemaer.

Bruk Adobe Sign og biblioteket vårt med digitale forretningsskjemamaler til å forenkle prosessene og samle inn nødvendige opplysninger og signaturer på en enkel måte, uavhengig av hvilken bransje du tilhører eller hvor stor bedriften er.

 

Har du ikke Adobe Sign? 

Bruk Adobe Sign og biblioteket vårt med digitale forretningsskjemamaler til å forenkle prosessene og samle inn nødvendige opplysninger og signaturer på en enkel måte, uavhengig av hvilken bransje du tilhører eller hvor stor bedriften er.

 

Har du ikke Adobe Sign? 

Fra Adobe Sign har du tilgang til en samling av digitale gratismaler, forhåndsutviklet og bruksklare for en rekke ulike formål.

Fullstendig digitalt. Svært kostnadseffektivt.

Bli fullstendig digital og gjør mer med Adobe Sign. Ved å bruke e-signaturer og digitale skjemaer via Adobe Sign kan du få fart på prosessene og heve kvaliteten i virksomheten – og på kundeopplevelsen.

Se hvordan bedrifter lykkes med Adobe Sign.

"Adobe Sign har redusert tiden det tar å inngå en signert avtale betraktelig. Før kunne det ta opptil tre dager, og nå blir avtaler returnert på under én dag."

Alejandro Swaby, salgsdirektør hos Cervion Systems

"Adobe Sign har redusert tiden det tar å inngå en signert avtale betraktelig. Før kunne det ta opptil tre dager, og nå blir avtaler returnert på under én dag."

Alejandro Swaby, salgsdirektør hos Cervion Systems


"Jeg valgte Adobe Sign på grunn av kjennskapen jeg har til andre Adobe-løsninger, enkelheten og den svært korte konfigureringstiden."

Luigi Recine, eier av Matrix Photography & Design

"Jeg valgte Adobe Sign på grunn av kjennskapen jeg har til andre Adobe-løsninger, enkelheten og den svært korte konfigureringstiden."

Luigi Recine, eier av Matrix Photography & Design


Gjør bedriften digital.

 

Adobe Sign forenkler prosesser og får fart på resultater ved å hjelpe deg med få dokumentene signert raskere og tilby nyttige, ferdiglagde skjemamaler.

 

Du kan også bruke webskjemafunksjonen til å importere en PDF-fil eller skannede dokumenter og lage et eget skjema for alt fra innkjøpsordrer til medlemskap, maler for alt fra registreringsskjemaer til jobbsøknadsskjemaer, og skjemaer for alt fra donasjoner til leiesøknader. 

 

Kom i gang i dag.

Gjør bedriften digital.

 

Adobe Sign forenkler prosesser og får fart på resultater ved å hjelpe deg med få dokumentene signert raskere og tilby nyttige, ferdiglagde skjemamaler.

 

Du kan også bruke webskjemafunksjonen til å importere en PDF-fil eller skannede dokumenter og lage et eget skjema for alt fra innkjøpsordrer til medlemskap, maler for alt fra registreringsskjemaer til jobbsøknadsskjemaer, og skjemaer for alt fra donasjoner til leiesøknader. 

 

Kom i gang i dag.