Protektahan ang content mo.

Bigyang-kakayahan ang mga tao mo.

Binuo namin ang Creative Cloud para sa enterprise para protektahan ang mga creative asset at data ng kumpanya mo. At pinasimple namin para sa iyo ang pagbibigay ng lisensya at pag-manage sa pamamagitan ng Adobe Admin Console.

Malalaking benepisyo para sa malaking negosyo.

Mabilis na i-deploy ang software na kailangan ng mga creative team.

Mabilis na i-deploy ang software na kailangan ng mga creative team.

I-manage ang mga lisensya sa buong mundo nang walang kahirap-hirap.

I-manage ang mga lisensya sa buong mundo nang walang kahirap-hirap.

Bigyan ng kalayaan ang mga designer na magtrabaho kahit saan.

Bigyan ng kalayaan ang mga designer na magtrabaho kahit saan.

I-access ang one-on-one na technical support ng eksperto 24/7.

I-access ang one-on-one na technical support ng eksperto 24/7.

Logo ng Havas

“Binibigyan kami ng Adobe Creative Cloud para sa enterprise ng magkasamang kontrol at kalayaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa amin na mas mahusay na i-manage at i-deploy ng software, binibigyan namin ang mga creative at IT team ng mga tool at oras para mag-eksperimento pa.”

Jeff Marshall, Global Deputy CIO, HAVAS North America

Havas

Mapanatag ang loob kapag ikaw ang may kontrol.

Priyoridad namin ang seguridad mo.

Priyoridad namin ang seguridad mo.

Protektahan ang content mo, ang data mo, at ang organisasyon mo gamit ang mga proseso at kontrol sa seguridad na nangunguna sa industriya na naka-built in sa bawat Creative Cloud application at service. Naka-encrypt ang naka-store na content. Makokontrol ng IT ang access sa mga naka-share na asset. Nauuna ang seguridad sa mga pamamaraan sa pag-lockout ng password at federated ID na may single sign-on.

Isang lugar para i-manage ang lahat ng ito. Ang Admin Console.

Kung kailangan mong magbigay ng software, sumubaybay ng mga lisesya, o magdagdag o magtalaga ulit ng mga seat — ihinahatid ng Admin Console ang lahat ng kailangan mo, nang abot-kamay mo. Pinapadali nito ang pagkontrol kung sinong mga user at grupo ang may access sa mga Creative Cloud app at service. Subaybayan din ang mga lisensya ng Document Cloud at Experience Cloud mo sa isang interface na ito.

Ibigay sa mga tao kung ano ang gusto nila gamit ang Pagbibigay ng Lisensya sa Pinangalanang User.

Ngayon, madali na para sa IT na magdagdag at mag-alis ng mga lisensya ng produkto para sa sinumang indibidwal, kahit kailan. Sa halip na mga tracking machine, pwede kang magtuon sa mga tao at mag-manage ng mga lisensya para sa Creative Cloud, Adobe Stock, at Document Cloud.

Gabay sa Pag-migrate ng Lisensya ng Pinangalanang User

Gabay sa Pag-migrate ng Lisensya ng Pinangalanang User

Webinar: Pag-deploy ng Pinangalanang User

Webinar: Pag-deploy ng Pinangalanang User

Mga self-guided na kurso

Mga self-guided na kurso 

Alamin kung paano mag-deploy ng mga lisensya ng pinangalanang user.

Creative Cloud para sa enterprise

Ginawa para sa mga creative. Ginawa para sa negosyo.

Mga Program sa Pagbili

Mga Program sa Pagbili

Mga Suporta