marquee mobile

Mamukod-tangi. Sa loob o labas ng paaralan.

Gawin kung ano ang totoo sa iyo, anuman ang hilig mo. Makatipid ng mahigit 60% sa Creative Cloud All Apps plan kung estudyante ka.

Hindi makakapaghintay ang inspirasyon hanggang sa makauwi ka sa bahay.

Subukan ang mga libreng mobile app na ito ngayon.

Lightroom mobile

Lightroom para sa mobile

Kumuha ng isa o mas marami pang larawan at gumawa ng mabibilis na social post, snap, tweet, at meme na kapansin-pansin — habang nasa labas ka.
Alamin pa

i-paint ang masterpiece mo

Acrobat Reader

Tumingin, mag-print, lumagda, at magkomento sa mga PDF nang walang palya nasaan ka man.
Alamin pa

Mobile o desktop, handa ka nang umalis — o manatili.

I-explore ang mga creativity at design app ng Adobe.

Mag-edit at magsama-sama ng mga image para sa mga poster, flyer, social collage, at website.

Gumawa, magkomento, mag-highlight, mag-share, at gumawa ng higit pa gamit ang mga PDF mo.

Gumawa ng graphics at mga illustration tulad ng mga logo, infographics, at design ng t-shirt.

Gumawa ng mga pro-quality na video tulad ng mga dokumentaryo, maiikling pelikula, at marami pa.

Mag-design ng mga layout ng page para sa mga naka-print at digital na campus flyer, magazine, at eBook.

Mag-edit at mag-share ng mga larawan kahit saan para sa mga post sa social media, website ng club, at blog.

Gumawa ng mga pro-quality na video tulad ng mga dokumentaryo, maiikling pelikula, at marami pa.

Gumawa ng mga video on the go at i-share sa YouTube, TikTok, at marami pa.

Cinematic na visual effects at motion graphics.

Mag-edit at magsama-sama ng mga image para sa mga poster, flyer, social collage, at website.

Mag-edit at mag-share ng mga larawan kahit saan para sa mga post sa social media, website ng club, at blog.

I-edit at baguhin ang mga larawan mo on the go.

Adobe Photoshop

Gumawa ng mga naiibang graphics, larawan, at marami pa nang walang hirap at nasa oras.

I-edit at baguhin ang mga larawan mo on the go.

Adobe Premiere Pro

Gumawa ng mga video on the go at i-share sa YouTube, TikTok, at marami pa.

Gumawa ng graphics at mga illustration tulad ng mga logo, infographics, at design ng t-shirt.

Tuklasin ulit ang kasiyahan sa pag-draw at pag-paint kahit saan.

Mag-edit at magsama-sama ng mga larawan para sa mga poster, flyer, collage sa social media, at website.

Mag-model, mag-texture, at mag-render ng mga 3D asset at scene. Libre para sa mga kwalipikadong estudyante at guro. Hindi kasama sa Creative Cloud All Apps. Tingnan kung ano'ng kasama.

Mag-design at mag-share ng mga interactive na experience sa augmented reality.

Mga madalas itanong.

Hindi, hindi libre ang Adobe Creative Cloud para sa mga estudyante sa kolehiyo — pero nagbibigay kami ng pitong araw na free trial. Nagbibigay ito ng libreng access sa mahigit 20 app, kabilang ang Adobe Photoshop, Acrobat, Illustrator, Lightroom, at Premiere Pro, at 100GB na cloud storage. Pagkatapos mag-expire ng free trial, ang presyo ng membership para sa estudyante ay para sa unang taon, at pagkatapos noon.

Ang pinakamadaling paraan para makakuha ng diskwento para sa estudyante na mahigit 60% sa Adobe Creative Cloud ay ang pagbisita sa page na Mga Plan at Presyo ng Creative Cloud. Magbigay ng email address na ibinigay ng paaralan kapag bumili para mabilis kang mave-verify.

Kapag bumili, vine-verify ng Adobe ang status ng estudyante sa pamamagitan ng email address na ibinigay ng paaralan. Ang email address ng paaralan ay pwedeng may .edu, .k12, o iba pang domain ng email na sino-sponsor ng mga institusyong pang-edukasyon. Kung wala kang email address na ibinigay ng paaralan o kung hindi ma-verify ang email address mo, posibleng humingi ng karagdagang patunay ng pagiging kwalipikado pagkatapos bumili.

Mga estudyante at guro sa mga accredited na paaralan.

Ang patunay ng pagiging kwalipikado ay dapat isang dokumento na ibinigay ng institusyon na may pangalan mo, pangalan ng institusyon, at kasalukuyang petsa. Ang mga uri ng patunay ng pag-enroll ay:

 • School ID card
 • Report card
 • Transcript
 • Bill o statement ng matrikula

Mga naka-homeschool na estudyante

Pwedeng kasama sa patunay ng pagiging kwalipikado ang:

 • May petsang kopya ng sulat tungkol sa intensyong mag-homeschool
 • Updated na membership ID sa homeschool association (halimbawa, Home School Legal Defense Association)
 • May petsang patunay ng pagbili ng curriculum para sa kasalukuyang pang-akademikong taon ng pag-aaral

*Ang mga accredited na paaralan ay mga paaralang inaprubahan ng samahang kinikilala ng U.S. Department of Education/State Board of Educaton o Canadian/Provincial Ministries of Education at pangunahing nakatuon sa pagtuturo sa mga estudyante. Sa U.S., kasama sa mga samahang ito ang: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools. † Itinuturing na updated ang mga dokumentong may petsang pasok sa nakalipas na anim na buwan.

Valid ang membership para sa estudyante ng Adobe Creative Cloud sa loob ng isang taon. Pwedeng pumili ang mga estudyante kung babayaran kaagad nang buo ang buong taon o sisingilin buwan-buwan. Nangangailangan ng isang taong commitment ang alinmang opsyon. Sa katapusan ng bawat taon, awtomatikong magre-renew ang subscription mo.

Kasama sa membership para sa estudyante ng Adobe Creative Cloud ang napakaraming live na tutorial sa Adobe Live pati na mga on-demand na tutorial para sa mga baguhan, eksperto, at sa kahit sino. Hindi mo kailangang magsimula sa umpisa. Makakahanap ka ng mga libreng template at ideya sa proyekto sa Adobe Stock.

Bibigyang-daan ka ng pang-indibidwal na membership para sa estudyante na i-install ang Adobe app mo sa mahigit isang computer, at mag-sign in (mag-activate) sa dalawang computer. Gayunpaman, pwede mo lang gamitin ang app sa paisa-isang computer.

Ang presyo ng diskwento para sa estudyante ng Adobe Creative Cloud na ay tumatagal sa unang taon ng membership mo, at tataas at magiging para sa mga susunod na taon. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang mga tuntunin at kundisyon.

Para maging kwalipikado para sa diskwento para sa estudyante ng Adobe Creative Cloud, ikaw dapat ay hindi bababa sa 13 taong gulang at naka-enroll sa isang unibersidad, kolehiyo, paaralang primarya, paaralang sekundarya, o home school.

 • Acrobat Pro
 • Photoshop 
 • Illustrator
 • InDesign
 • Premiere Pro
 • After Effects
 • Lightroom
 • Adobe XD
 • Animate
 • Lightroom Classic
 • Dreamweaver
 • Dimension
 • Audition
 • InCopy
 • Character Animator
 • Capture
 • Fresco
 • Bridge 
 • Adobe Express
 • Premiere Rush
 • Premiere Rush
 • Photoshop Express
 • Photoshop Camera
 • Media Encoder
 • Aero 
 • Prelude
 • Lightroom Web 
 • Adobe Scan
 • Fill & Sign
 • Acrobat Reader

Hindi. Palagi kang magkakaroon ng access sa mga pinakabagong bersyon ng mga app at pwede mong i-update ang mga ito kapag handa ka na. Pwede ka ring mag-revert sa mga mas lumang bersyon ng mga app kung gusto mo.

Para mamukod-tangi, sumali na.

Subukan ang Creative Cloud ngayon.

Pagkatapos ng free trial mo,
na lang ang membership mo sa Adobe Creative Cloud. Tingnan ang mga tuntunin

Pagkatapos ng free trial mo,
na lang ang membership mo sa Adobe Creative Cloud. 
Tingnan ang mga tuntunin

Tumawag para bumili: +65 3157 2191