Adobe Express

Gumawa ng mga flyer, TikTok, resume, at Reel mula sa libo-libong template gamit ang all-in-one app para mabilis at madaling makagawa ng content. Mamukod-tangi gamit ang kamangha-manghang artwork na na-generate ng Adobe Firefly AI.

May kasamang
Adobe Express
Photoshop Express
Adobe Firefly

Mga Extra

 • Mga premium na template at element ng design
 • Mga feature ng Premium gaya ng pag-resize at pag-alis ng background sa video
 • Mahigit 195 milyong larawan, video, at musika sa Adobe Stock
 • Unlimited na quick action sa PDF
 • Unlimited na pag-iiskedyul gamit ang Content Scheduler
 • 100GB na cloud storage
 • Adobe Fonts
 • Mga Library sa Creative Cloud
 • 250 buwanang mga generative credit

Inirerekomenda para sa

 • Pag-edit ng larawan 
 • Pag-edit ng video 
 • Graphic design 
 • Pag-export ng PDF 
 • Social media

Pumili ng plan ng pagbabayad:

Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, hindi mare-refund ang bayad mo, at magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang panahon ng pagsingil ng buwang iyon. Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, hindi mare-refund ang bayad mo, at magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang termino ng kontrata mo.