Adobe XD

Ginawa ng mga designer na katulad namin para sa mga designer na katulad mo. Adobe XD ang pinakamabilis na paraan para mag-design, mag-prototype, at mag-share ng anumang user experience — mula sa mga website at mobile app hanggang sa mga pakikipag-ugnayan gamit ang boses at marami pang iba.

Mga Extra

 • Unlimited na naka-share na prototype at mga detalye ng design
 • 100GB na cloud storage
 • Mga step-by-step na tutorial
 • Adobe Portfolio
 • Adobe Fonts
 • Behance
 • Mga Library sa Creative Cloud
 • Access sa mga pinakabagong feature 

Inirerekomenda para sa

 • Pag-prototype
 • Web design
 • Mobile app design
 • UI at UX design

Pumili ng plan ng pagbabayad:

Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, hindi mare-refund ang bayad mo, at magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang panahon ng pagsingil ng buwang iyon. Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, hindi mare-refund ang bayad mo, at magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang termino ng kontrata mo.
Idagdag ang Adobe Stock.
Makakuha ng isang buwang libre.*
Idagdag ang Adobe Stock. Makakuha ng isang buwang libre - Hanggang 10 image. Magkansela nang walang panganib sa unang buwan o mag-subscribe sa halagang [[stockprice]] Taunang subskripsyon, kanselahin sa loob ng labing-apat na araw para sa buong refund.​​ kapag natapos na ang trial mo.