https://images-tv.adobe.com/mpcv3/4820/896ea745-1e35-43b7-8f60-7079cb4eaa68_1700560241.1280x720at2000_h264.mp4
https://images-tv.adobe.com/mpcv3/4820/896ea745-1e35-43b7-8f60-7079cb4eaa68_1700560241.1280x720at2000_h264.mp4

Tuklasin ang lahat ng nagagawa ng PDF.

Gumawa, mag-edit, at mag-manage ng mga PDF kahit saan gamit ang {{adobe-acrobat}} bilang bahagi ng {{creative-cloud}}.
Makakatipid ng {{percentage-discount-intro-cci-one-year}} na diskwento sa unang taon sa Creative Cloud All Apps plan, kasama ang Acrobat Pro.
PRICE - ABM - Creative Cloud All Apps 100GB PRICE - ABM - Creative Cloud All Apps 100GB para sa unang taon. Tignan ang mga kundisyon

{{free-trial}} {{buy-now}}

Mas magagandang tool para sa mas magagandang PDF.

Manatiling konektado para manatiling produktibo, at sulitin ang mga PDF mo gamit ang mga tool at feature na ito.

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1041/63618f5c-5d69-49cc-adbc-1edcf6242398_1700563187.854x480at800_h264.mp4

Mag-edit ng text at mga image

Panatilihing tuloy-tuloy ang mga proyekto mo sa pamamagitan ng pagggawa ng mga pagbabago nang walang kahirap-hirap, pag-merge ng mga dokumento, at pag-crop ng mga image — sa PDF mo mismo.

{{buy-now}}

#edd6ea

Makipag-collaborate gamit ang mga komento.

Mag-share ng mga komento at mangalap ng feedback sa pamamagitan ng pag-highlight ng text, pag-type, o paggamit ng mga freehand drawing — kahit saan sa file.

{{buy-now}}

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1041/a26a5d18-55ba-4292-9023-0f87ec4da02c_1700563187.854x480at800_h264.mp4

Sagutan, lagdaan, at i-send.

Paaprubahan ang mga dokumento at proyekto sa pamamagitan ng pag-send ng mga PDF, pagsagot sa mga form, at pangangalap ng mga lagda mula sa anumang device.

{{buy-now}}

Subukan ang mga online at on-the-spot naming PDF tool.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/add-comment-icon.svg | icon ng magdagdag ng komento Magdagdag ng Komento.

Gumawa ng mga note, magdagdag ng mga highlight, at i-mark up ang PDF mo.


Subukan ngayon

Magkaroon ng inspirasyon at magsimula.

Mag-explore ng mga tutorial, livestream, resource, at marami pa.

TUTORIAL

Tuklasin ang pinakamahuhusay na pamamaraan para sa paglipat sa digital at pagpapabilis ng proseso ng PDF mo.

Alamin pa

Adobe MAX

Tuklasin ang mga pinakabagong feature at inobasyon ng {{adobe-acrobat}}.

Alamin pa

TUTORIAL

Magtrabaho gamit ang mga pangunahing function at feature sa {{acrobat-pro}}.

Alamin pa

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/acrobat-pro/merch-card/segment-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/creativity-for-all/default