CC

Makakatipid ang mga estudyante ng 60% sa Creative Cloud All Apps.*

Kunin ang buong koleksyon ng mga creative app ng Adobe para sa desktop at mobile.

Uri ng subscription

₱11,964.00/taon

(₱997.00/buwan)

₱997.00/buwan

(Nangangailangan ng taunang commitment.)

Ano ang magagawa mo gamit ang Creative Cloud?

Pagandahin at gawing perpekto ang mga larawan mo gamit ang Adobe Photoshop at Lightroom. Gumawa ng mga logo, graphics, at icon gamit ang Adobe Illustrator. Gumawa ng digital media, mga naka-print na dokumento tulad ng mga postcard, flyer, poster, at magazine, pati na rin mga business material tulad ng mga business card, brochure, at ulat gamit ang Adobe InDesign. Mag-design at mag-publish ng mga website gamit ang Adobe Dreamweaver. Gumawa ng mga karanasan ng user para sa web, mobile, at higit pa gamit ang Adobe XD. Gumawa ng mga kamangha-manghang video para sa pelikula, TV, at sa web gamit ang Adobe Premiere Pro. At marami pang iba.

Ano'ng kasama

  • Tuloy-tuloy na access sa mga bagong feature at update ng produkto
  • Adobe Fonts para sa access sa libo-libong font sa mga app mo
  • 100GB ng cloud storage para sa tuloy-tuloy na pag-sync at pag-share ng file
  • Adobe Spark para sa madadaling paraan para gumawa ng mga graphics, web page, at video na kuwento
  • Adobe Portfolio para sa paggawa ng magagandang website ng portfolio 
  • Available ang mga desktop app para sa macOS at Windows

Mga madalas itanong

Magagamit ba ang mga creative app ng Adobe nang walang membership? 

Hindi, magagamit lang ang mga pinakabagong bersyon ng mga creative app ng Adobe nang may membership plan sa Creative Cloud.

Kasama ba sa membership ang lahat ng update sa app? 

Oo, gamit ang Creative Cloud, magkakaroon ka ng access sa lahat ng pinakabagong update at release kapag naging available na ang mga ito.

Ano ang pagkakaiba ng mga taunang plan at buwanang plan? 

Nangangailangan ang taunang plan ng isang taong commitment at ito ang pinakamura naming plan. Mayroon itong 14 na araw na money back guarantee. Kung magkakansela ka pagkatapos noon, sisingilin ka ng 50% fee para sa mga natitirang buwan. Binibigyan ka ng buwanang plan ng flexibility na ihinto at simulan ulit ang membership mo nang walang cancellation fee.

Mai-install ba ang mga application sa computer ko o cloud-based ang mga ito?

Lokal na mai-install sa computer mo ang mga desktop application ng Creative Cloud — tulad ng Photoshop. Hindi mo kailangan ng tuloy-tuloy na koneksyon sa internet para magamit ang mga ito. Kailangan mo lang kumonekta sa internet nang isang beses kada 99 na araw para i-validate ang membership mo.

Pwede ko bang gamitin ang software sa mahigit isang computer? 

Oo, pwede kang mag-install at gumamit ng mga desktop app ng Creative Cloud sa dalawang computer, gaya ng computer sa bahay at sa trabaho. (Mac, PC, o tig-isa nito.)

Mga tuntunin sa membership at pagkansela

Magsisimula ang serbisyo kapag naiproseso na ang pagbabayad mo. Sisingilin ka ng taunang rate na isinaad sa panahon ng pagbili bilang isahang lump sum, pati ng mga naaangkop na buwis. Awtomatikong mare-renew ang kontrata mo sa petsa ng taunang pag-renew mo hangga't hindi ka nagkakansela. Pwedeng magbago ang mga rate ng pag-renew, pero palagi ka naming aabisuhan bago ito mangyari. Kung magkakansela ka sa loob ng 14 na araw mula nang mag-order ka, ire-refund sa iyo ang buong halaga. Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, hindi mare-refund ang bayad mo at magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang termino ng kontrata mo. Pwedeng magkansela anumang oras sa pamamagitan ng pagbisita sa page mo na I-manage ang Account o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Suporta sa Customer.

₱997.00/buwan Panimulang Presyo ng Creative Cloud 

Ang mga kwalipikadong estudyante na 13 taong gulang pataas at mga guro ay pwedeng bumili ng taunang membership sa Creative Cloud para sa mas murang presyo na ₱997.00/buwan sa unang taon. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong sisingilin ang membership mo sa karaniwang singil sa membership, na kasalukuyang nasa halagang ₱1,495.00/buwan (kasama ang mga naaangkop na buwis), maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang membership mo. Valid ang presyong ito para sa pagbili ng isang taunang plan na nangangailangan ng 12 buwang kontrata. Available lang ang presyong ito sa mga first-time na membership at limitado sa mga kwalipikadong customer ng edukasyon na direktang bumibili mula sa Adobe Store o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Sales.  Hindi available ang presyong ito sa mga customer ng OEM, pangkomersyong customer, at customer ng volume licensing. Limitado ang presyong ito sa isang (1) pagbili ng isang (1) taunang membership sa Creative Cloud kada customer. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, o samahan ng anupamang diskwento o offer, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyo.Pwedeng magbago ang presyong ito nang walang abiso. Walang bisa sa kung saan ipinagbabawal, binubuwisan, o ipinaghihigpit ng batas. 

Isang taong panimulang presyo ng prepaid na Creative Cloud

Ang mga kwalipikadong estudyante na 13 taong gulang pataas at mga guro ay pwedeng bumili ng taunang membership sa Creative Cloud para sa mas murang presyo na ₱11,964.00/taon sa unang taon. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong sisingilin ang membership mo sa karaniwang singil sa membership, na kasalukuyang nasa halagang ₱17,940.00/taon (kasama ang mga naaangkop na buwis), maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang membership mo. Available lang ang presyong ito sa mga first-time na membership at limitado sa mga kwalipikadong customer ng edukasyon na direktang bumibili mula sa Adobe Store o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Sales. Hindi available ang presyong ito sa mga customer ng OEM, pangkomersyong customer, at customer ng volume licensing. Limitado ang presyong ito sa isang (1) pagbili ng isang (1) taunang membership sa Creative Cloud kada customer. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, o samahan ng anupamang diskwento o offer, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyo. Pwedeng magbago ang presyong ito nang walang abiso. Walang bisa sa kung saan ipinagbabawal, binubuwisan, o ipinaghihigpit ng batas.

Ang Adobe, logo ng Adobe, Adobe Premiere, Creative Cloud, ang logo ng Creative Cloud, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Lightroom, at Photoshop ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.