Protektahan ang negosyo mo gamit ang mga nondisclosure agreement

Kumuha ng mga NDA para mapanatiling ligtas ang kumpidensyal na impormasyon nang hindi pinapabagal ang trabaho mo.

Isang taong ginagamit ang laptop niya sa desk niya para gumawa ng signature gamit ang Adobe Sign

Ano ang nondisclosure agreement?

 

Ang nondisclosure agreement (NDA) ay isang legal na dokumento sa pagitan ng dalawa o higit pang partido na nagkasundong huwag maghayag ng anumang sensitibong impormasyong malalahad sa panahon ng pakikipagnegosyo sa isa't isa. Pinoprotektahan ng mga NDA ang pagiging kumpidensyal sa pagitan ng mga doktor at pasyente, mga abogado at mga kliyente nila, at mga may-ari ng negosyo at mga empleyado at mga contractor nila.

 

Mahalaga ang mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal para sa maliliit na negosyo at mga startup sa loob at labas ng larangan ng teknolohiya. Kung mayroon kang magandang ideya, teknolohiya, o pampribadong formula na gusto mong ibenta, malamang na kailangan mo itong i-share sa iba para mangalap ng pondo, magsimula ng produksyon, at dalhin ang produkto mo sa market. Posibleng kailangan din ng proteksyon ng business plan mo at ng mga listahan ng mahahalagang customer. Kapag may NDA, mapoprotektahan mo ang mga lead at ideya mo habang lumilikom ka ng pera at nagha-hire ng mga empleydao o freelancer.

 

Mag-e-sign ng mga NDA

Dalawang tao na nakaupo sa harap ng bintana na nag-uusap tungkol sa kumpidensyal na impormasyon

Kailan dapat kumuha ng NDA.

 

Pag-isipang kumuha ng NDA sa tuwing papasok ka sa kumpidensyal na ugnayan o bago mo gawin ang mga sumusunod:

 

  • Talakayin ang pagbebenta o paglilisensya ng intellectual property mo, kabilang ang anumang produkto o teknolohiya.

  • Magbigay sa mga empleyado o contractor ng access sa mga trade secret o iba pang pampribadong impormasyon.

  • Mag-present ng offer sa mga potensyal na investor, partner, o inaasahang mamimili.

 

 

 

Iba't ibang uri ng NDA.

 

Mutual. Iyon na ang mutual NDA form: Sumasang-ayon ang lahat ng kasaling partido na panatilihing kumpidensyal ang impormasyon.

 

Non-Mutual. Saklaw ng mga kasunduang ito ang mga sitwasyon kung saan isang partido lang (ang discloser) ang nagshe-share ng kumpidensyal na impormasyon sa iba o ilang partido (ang mga receiver). At inaatasan ang mga receiver na panatilihing sikreto ang impormasyon.

 

Multilateral. Sinasaklaw ng mga multilateral NDA ang tatlo o higit pang partidong nagshe-share ng pampribadong impormasyon. Pwedeng maghayag ng sensitibong impormasyon ang isa o higit pang partido, at mangangako ang lahat ng tumatanggap na partido na poprotektahan ito. Kapag maraming partido ang kasali, mas epektibo ang ganitong mga uri ng NDA kumpara sa pagtatakda ng maraming magkakahiwalay na kasunduan.

 

Terminating. Ito ang mga NDA na nae-expire. Pagkatapos ng pinagkasunduan yugto ng panahon, bibitawan na ng naghahayag na partido ang tumatanggap na partido mula sa kasunduan. Posibleng matapos ang kasunduan sa partikular na taon o kapag natapos na ang ugnayan.

 

Non-Terminating. Hindi kailanman nae-expire ang mga kasunduang ito, at inaatasan ang tumatanggap na partido na panatilihing sikreto ang impormasyon habang magkasama sa trabaho ang mga partido o hanggang kapag naging available na sa publiko ang impormasyon.  

Tao na ginagamit ang laptop niya para gumawa ng NDA

Ano ang isinasama sa NDA.

 

Pwedeng kasama sa isang nondisclosure agreement ang ilang impormasyon, at palaging magandang ideya na humingi ng legal na payo bago gumawa nito. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwan at mahalagang item na dapat isama:

 

  • Pagtukoy sa sensitibo o pampribadong impormasyon. Anong impormasyon ang sakop ng kasunduan? Bakit kailangan ng paghahayag?

  • Pagtukoy sa mga partido sa kasunduan. Sino ang discloser, at sino ang recipient?

  • Mga partikular na clause at pag-iiba. Dapat bang gawin ng recipient ang lahat ng kanyang makakaya para panatilihing sikreto ang impormasyon? Nakakatanggap ba sila ng impormasyon sa need-to-know basis? Ang impormasyon ba ay “no use,” ibig sabihin, walang karapatan ang recipient na gamitin ang impormasyon sa anumang paraan maliban sa sinabi sa kasunduan?

  • Mga hindi kasama. Anong impormasyon ang hindi maituturing na sikreto?

  • Mga obligasyon ng (mga) recipient. Ano ang dapat na gawin ng recipient sa impormasyong matatanggap niya? Ano ang hindi niya pwedeng gawin?

  • Mga yugto ng panahon. Tatagal ba ang kasunduan sa loob ng partikular na yugto ng panahon o sa buong panahong isinasagawa ang proyekto o partnership sa negosyo?

  • Iba pang tuntunin. Sino ang magbabayad sa mga legal na fee? Paano lulutasin ang mga hindi pagkakasundo? Pagkalipas ng partikular na yugto ng panahon, pwede bang i-hire ng recipient ang mga empleyado ng discloser?
Paglagda ng mga dokumento gamit ang Adobe Sign sa mobile device, tablet, at laptop

Complete nondisclosure agreements fast with Acrobat Sign.

 

Create your NDAs as soon as you’ve decided to engage in a joint venture or other business relationship. The sooner the agreements are signed, the sooner you can move the business forward. With Acrobat Sign, you can send an agreement securely as a PDF in four quick steps. Then track its progress. Your future partners, investors, and employees can add their legally binding e-signatures from any device, and you can get right to work.

 

E-sign your NDA

Baka interesado ka rin sa…

bill of sale

Kailangan mo lang gumawa ng bill of sale.

Alamin kung bakit kailangan mo ng bill of sale, ano ang dapat isama sa bill of sale mo, at paano ka makakagawa ng template na gagamitin para sa lahat ng mga transaksyon mo sa hinaharap.

Feature na workflow ng dokumento sa Adobe Sign

Nangingibabaw ang mga workflow namin.

Gumamit ng mga tool sa visual design para i-automate ang bawat gawain sa workflow ng dokumento mula simula hanggang katapusan.

 

Isang taong nakatayo sa harap ng desk at ginagamit ang laptop niya

Sumagot, lumagda, at magbayad nang walang kahirap-hirap.

Pinapasimple ng mga pagbabayad sa Acrobat Sign para sa mga customer na kumumpleto ng mga transaksyon sa form sa kahit anong device.

esign mobile app

Pahusayin ang remote na pagtatrabaho gamit ang mobile device mo.

Tingnan kung paano pinapanatili ng Acrobat Sign mobile app na tuloy-tuloy ang negosyo nasaan ka man.

Tugunan ang mga legal na pamantayan at pamantayan sa pagsunod gamit ang Acrobat Sign.

Mga e-sign experience na legal na may bisa.

Mga kinakailangan sa e-signature

Mag-manage ng mga kasunduan at tugunan ang mga legal na kinakailangan gamit ang Acrobat Sign.

 

Alamin pa ang tungkol sa pagtugon sa mga legal na kinakailangan

Pagiging legal ng eSignature

Pagiging legal ng E-signature

Tinutugunan ng Acrobat Sign ang pinakamatataas na legal na pamantayan sa buong mundo.

 

 

 

 

Alamin pa ang tungkol sa batas sa e-signature

Pagbabago ng proseso

Pagsunod sa electronic at digital signature

Umasa sa Acrobat Sign para manatiling nakakasunod — kahit saan.

 

 

Alamin pa ang tungkol sa pagsunod sa e-signature

Handa na para sa mga end-to-end na digital na proseso?

Nasaan ka man sa journey mo, gawin ang susunod na hakbang sa Adobe Document Cloud.