Gumamit ng mga wet signature.

May ilang kasunduan ang nangangailangan ng mga wet signature. Matutulungan ka ng digital na teknolohiya na makuha ang mga physical signature na ito nang mabilis.

Taong naglalagay ng signature gamit ang mobile phone niya habang nasa labas ng gusali

Ano ang wet signature?

 

Ang wet signature ay anumang signature na inilagda sa hard copy gamit ang ballpen o iba pang panulat. Bagama't naging mas karaniwan at tinatanggap na ang mga electronic signature, may ilang pamahalaan at pribadong negosyo pa rin ang humihingi na pisikal na itatak ng mga partido ang marka nila sa nilagdaang dokumento, at mas gusto rin iyon ng ilang signer.

 

Hindi kailangang pangalan ng tao ang wet signature. Ayon sa U.S. Uniform Commercial Code, “Ang signature ay pwedeng manual na ginawa o sa pamamagitan ng device o machine, at ang paggamit ng anumang pangalan, kabilang ang pangalan ng negosyo o alyas, o ng salita, marka, o simbolong ginawa o ginamit ng isang taong may kasalukuyang intensyong i-authenticate ang nakasulat.”

 

Nangangahulungan iyon na ang signature ay hindi kailangang maging pangalan ng tao, at hindi ito kailangang ginawa gamit ang ink pen. Itinuturing ding signature ang mga markang ginawa sa piraso ng papel gamit ang stamp, personal seal, o name seal, pati na ang mga thumbprint, hindi nababasang dikit-dikit na sulat, naka-type na pangalan, at kahit pa kakaibang “X” o pares ng mga initial. Ang lahat ay legal na maituturing na signature.

Isang taong gumagawa ng wet signature sa kanyang mesa
Isang image ng pagtatantya ng proyekto na tinitingnan sa Adobe Sign

Paano makakuha ng wet signature nang mabilis at mahusay.

 

Hindi kasing daling makuha ng mga electronic signature ang mga wet signature, pero pinapabilis ng Acrobat Sign ang proseso. Sinusuportahan ng Acrobat Sign ang parehong opsyon sa nakasulat at electronic signature, at built sa workflow ng Acrobat Sign ang mga wet signature.

  1. Ida-download ng signer ang dokumento na may field na nangangailangan ng wet signature o personal seal niya.

  2. Ipi-print ng signer ang dokumento.

  3. Pisikal na lalagdaan ng signer ang dokumento.

  4. Isa-scan ng signer ang dokumento pabalik sa digital na form gamit ang smartphone o iba pang device.

  5. Ia-upload ng signer ang file at ise-send ito pabalik sa humihiling.

Learn more about getting wet signatures

 

 

Electronic signatures are valid in all U.S. territories.

 

Electronic signatures have been recognized and legal in the United States for decades now. In 2000 the U.S. Congress passed the U.S. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, which made electronic signatures legally valid in every U.S. state, territory, and anywhere else that U.S. federal law applies. Since the passage of the ESIGN Act, electronic signatures have become more common internationally and are now recognized in most countries as a standard way to authenticate business and legal documents.

 

Electronic signatures save money and cut costs for organizations by implementing digital solutions. According to a study by Capgemini, companies that use electronic systems and digital solutions are 26% more profitable than those that do not.

Paglagda ng mga dokumento gamit ang Adobe Sign sa mobile device, tablet, at laptop

Tingnan kung paano lumipat ang mga kumpanyang ito sa paggamit ng mga digital signature.

 

Nangangailangan ng oras, pagsisikap, at pera ang paggamit ng mga wet signature. Nagawa ng mga sumusunod na organisasyon na pabilisin ang workflow ng mga ito at makatipid ng mahalagang oras para sa lahat ng partidong kasali sa pamamagitan ng paglipat sa mga digital signature.

 

Police ICT

 

Kinakailangan ng mga pulis sa United Kingdom na personal na makit ang bawat saksi at hilingin sa kanila na lumagda ng hard copy ng pahayag nila. Nakipag-partner ang Adobe ICT sa Police ICT, isang kumpanyang sumusuporta sa pagpapatupad ng batas sa UK, para i-streamline at i-digitize ang proseso. Nagawa ng mga pulis na makita ang mga saksi sa pamamagitan ng telepono at kumuha ng mga electronic signature na nagve-verify sa mga pahayag nila, para mailaan ang mga personal na pagkikita para sa mga seryosong krimen. Dahil sa paglipat sa paggamit ng mga electronic signature, humigit-kumulang 25,000 oras ng pagtatrabaho ang natipid bawat taon.

 

CXC

 

Ang CXC ay isang Australian na kumpanya sa pag-manage ng workforce. Ilang taon na ang nakaraan, mabilis silang nag-expand at nangailangan silang mag-onboard ng mahigit 2,000 contractor sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga electronic signature sa workflow nila, nagawa ng CXC na makatipid ng 28 oras kada buwan sa oras ng pag-manage ng kontrata, lumago nang mabilis, at gawing banayad na transisyon ang posibleng mahirap na pagpapalawak noon.

 

 

I-integrate ang mga wet signature sa mga digital na workflow.

 

Padaliin ang mga wet signature at gawing pamantayan mo ang mga electronic signatures gamit ang Acrobat Sign. Sumusunod ang Acrobat Sign sa mga nauugnay na batas sa electronic signature at banayad na nagsi-sync sa iba pang pamantayan sa industriya na business software. Binibigyang-daan ka ng Adobe Acrobat Pro na gumawa ng mga nasasagutang PDF at mangolekta ng mga electronic signature para makatipid ka ng oras at makapagbawas ng gastos sa pamamagitan ng pag-aalis ng papel sa workflow mo.

 

Alamin pa ang tungkol sa mga electronic signature

Baka interesado ka rin sa…

Isang taong nakatayo at kumukumpleto ng online signature gamit ang kanyang telepono

Kumuha ng mga digital signature gamit ang Acrobat Sign.

Alamin ang mga detalye tungkol sa ligtas at flexible na paraan para kumuha ng mga online signature.

 

Isang taong nakaupo sa harap ng desk niya habang nag-i-integrate ng mga e-signature sa Word na dokumento

Lumagda ng mga Microsoft Word na dokumento.

I-explore kung paano mag-integrate ng mga e-signature sa isa sa mga pinakaginagamit na application sa negosyo.

 

Isang lalaking may buhat na bata habang ginagamit niya ang Adobe Sign sa kanyang mobile phone para lumagda ng online na kontrata

Gamitin ang Acrobat Sign para lumagda ng mga online na kontrata.

Alamin kung paano mangolekta ng mga signature at pabilisin ang workflow ng kontrata gamit ang mga online na kontrata.

Isang taong nakatayo sa harap ng desk niya habang gumagawa ng electronic signature sa laptop niya

Paano gumawa ng electronic signature.

Alamin kung paano lumipat mula sa paggamit ng mga papel na dokumento at maging digital gamit ang Adobe Acrobat Sign.

Tugunan ang mga legal na pamantayan at pamantayan sa pagsunod gamit ang Acrobat Sign.

Mga e-sign experience na legal na may bisa.

Mga kinakailangan sa e-signature

Mag-manage ng mga kasunduan at tugunan ang mga legal na kinakailangan gamit ang Acrobat Sign.

 

Alamin pa ang tungkol sa pagtugon sa mga legal na kinakailangan

Pagiging legal ng eSignature

Pagiging legal ng E-signature

Tinutugunan ng Acrobat Sign ang pinakamatataas na legal na pamantayan sa buong mundo.

 

 

 

 

Alamin pa ang tungkol sa batas sa e-signature

Pagbabago ng proseso

Pagsunod sa electronic at digital signature

Umasa sa Acrobat Sign para manatiling nakakasunod — kahit saan.

 

 

Alamin pa ang tungkol sa pagsunod sa e-signature

Handa na para sa mga end-to-end na digital na proseso?

Nasaan ka man sa journey mo, gawin ang susunod na hakbang sa Adobe Document Cloud.