Acrobat Sign

Acrobat Sign

I-secure ang mga dokumento mo gamit ang pag-authenticate ng pagkakakilanlan.

I-secure ang mga dokumento mo gamit ang pag-authenticate ng pagkakakilanlan.

Nagbibigay ang Acrobat Sign ng mas matataas na antas ng segurdad at multifactor na pag-authenticate para kumpiyansa, secure, at mahusay kang makakapagpatakbo ng negosyo.

Nagbibigay ang Acrobat Sign ng mas matataas na antas ng segurdad at multifactor na pag-authenticate para kumpiyansa, secure, at mahusay kang makakapagpatakbo ng negosyo.

Seguridad ang pangunahing priyoridad.

 

Ang tanging mas mahalaga sa pagpapalagda sa mga dokumento mo ay ang pagtiyak na nilagdaan ang mga ito nang secure — at ng tamang tao. Inihahatid ng Acrobat Sign ang kapanatagang kailangan mo kasama ng secure na proseso ng pag-authenticate na tumitiyak na ligtas na na-access ang mga kasunduan mo at nilagdaan ang mga ito ng taong pinaglalaanan ng mga ito.

Maraming paraan para tiyakin ang seguridad.

Kung minsan, mayroon kang dokumentong nangangailangan ng mas mataas na antas ng kumpiyansa sa pag-authenticate ng signer o user. Sa ganoong sitwasyon ng paggamit, Acrobat Sign ang bahala sa iyo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming paraan ng advanced na pag-authenticate kabilang ang SMS, knowledge-based (KBA), at government ID.

Maraming paraan para tiyakin ang seguridad.

Kung minsan, mayroon kang dokumentong nangangailangan ng mas mataas na antas ng kumpiyansa sa pag-authenticate ng signer o user. Sa ganoong sitwasyon ng paggamit, Acrobat Sign ang bahala sa iyo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming paraan ng advanced na pag-authenticate kabilang ang SMS, knowledge-based (KBA), at government ID.

Maraming paraan para tiyakin ang seguridad.

Flexibility na piliin ang antas ng seguridad na kailangan mo.

Sa Acrobat Sign, pwede mong pagsamahin ang maraming salik sa pag-authenticate sa iisang dokumento para i-verify ang pagkakakilanlan ng sinumang user — para alam mong secure ang dokumento mo nang naaayon sa kagustuhan mo. Magagawa mong pumili ng mababang antas ng proteksyon ng password para sa mga pang-araw-araw na kasunduan tulad ng mga NDA, pumili ng mas matataas na antas na paraan para sa mga bagay tulad ng mga kasunduan sa pananalapi, o gumamit ng kumbinasyon ng mga paraan — habang nananatiling nakakasunod.

Flexibility na piliin ang antas ng seguridad na kailangan mo.

Sa Acrobat Sign, pwede mong pagsamahin ang maraming salik sa pag-authenticate sa iisang dokumento para i-verify ang pagkakakilanlan ng sinumang user — para alam mong secure ang dokumento mo nang naaayon sa kagustuhan mo. Magagawa mong pumili ng mababang antas ng proteksyon ng password para sa mga pang-araw-araw na kasunduan tulad ng mga NDA, pumili ng mas matataas na antas na paraan para sa mga bagay tulad ng mga kasunduan sa pananalapi, o gumamit ng kumbinasyon ng mga paraan — habang nananatiling nakakasunod.

Flexibility na piliin ang antas ng seguridad na kailangan mo.

Pinahusay at ID-based na pag-authenticate.

Para sa pinakamataas na antas ng pag-verify ng pagkakakilanlan ng signer, nagbibigay ang Acrobat Sign ng bago at mas secure na paraan sa pag-authenticate na nagle-leverage ng mga ibinigay ng pamahalaan tulad ng lisensya sa pagmamaneho o passport. Pwede mo ring piliing kailanganin ng signer na kumuha ng selfie, na ihahambing sa photo ID ng signer. Kumplikadong system ng pag-authenticate ito na inihahatid sa pamamagitan ng ganap na digital na user experience.

Pinahusay at ID-based na pag-authenticate.

Para sa pinakamataas na antas ng pag-verify ng pagkakakilanlan ng signer, nagbibigay ang Acrobat Sign ng bago at mas secure na paraan sa pag-authenticate na nagle-leverage ng mga ibinigay ng pamahalaan tulad ng lisensya sa pagmamaneho o passport. Pwede mo ring piliing kailanganin ng signer na kumuha ng selfie, na ihahambing sa photo ID ng signer. Kumplikadong system ng pag-authenticate ito na inihahatid sa pamamagitan ng ganap na digital na user experience.

Pinahusay at ID-based na pag-authenticate.

Tingnan kung ano pa ang magagawa ng Acrobat Sign para sa negosyo mo.

Gawing digital ang negosyo mo.

Anuman ang industriya o yugto ng paglago ng negosyo mo, gamitin ang Acrobat Sign para pasimplehin ang mga proseso at pabilisin ang mga resulta. Magsimula ngayon.