Adobe Sign

Adobe Sign

Gumawa at lumagda ng mga libreng consulting agreement online.

Gumawa at lumagda ng mga libreng consulting agreement online.

Simulan ang negosyo. Sa Adobe Sign, makakakuha ka ng access sa libreng consulting agreement form namin para protektahan ang kumpidensyal na impormasyon, tiyakin ang hindi pakikipagkumpitensya, at tumulong na makakuha ng bagong negosyo nang mas mabilis.

 

Walang Adobe Sign? 

Simulan ang negosyo. Sa Adobe Sign, makakakuha ka ng access sa libreng consulting agreement form namin para protektahan ang kumpidensyal na impormasyon, tiyakin ang hindi pakikipagkumpitensya, at tumulong na makakuha ng bagong negosyo nang mas mabilis.

 

Walang Adobe Sign? 

Bakit kailangan mo ng consulting agreement?

 

Kapag nagha-hire ng mga serbisyo ng pagpapayo o ng independent na contractor, gumamit ng consulting contract para tukuyin ang tuntunin ng kasunduang ito tulad ng mga timeline, performance ng mga serbisyo, mga deliverable, mga benepisyo ng empleyado, at produkto ng trabaho—pati na ang kung sino ang may-ari ng mga karapatan sa intellectual property. 

Ganap na digital. Sulit talaga. 

 

Lumipat sa pagiging ganap na digital gamit ang Adobe Sign para i-elevate ang negosyo mo — at ang customer experience.

 

I-explore ang Adobe Sign

Madali

 

Mula sa anumang device at saanman, pwedeng lagdaan ang mga online na form, tulad ng mga consulting agreement, sa electronic na paraan. Binibigyang-daan ka nito na bumuo ng consulting contract, tuluyin ang mga tuntunin ng kasunduang ito, at protektahan ang pampribadong impormasyon gamit ang nondisclosure.

Mahusay

Mabilis

 

Paikliin nang husto ang panahong inaabot ng pag-send, pagpapalagda, at pag-finalize ng mga dokumento. Magagawa mong simulan ang productivity at kumpletuhin ang mahahalagang deal nang higit na mas mabilis. 

Mahusay

 

Iwasan ang papel at bawasan ang mga gastos. Sa pamamagitan ng paglipat sa pagiging digital gamit ang Adobe Sign, maglalaan ka ng mas kaunting oras sa paghahabol sa mga signature at paggawa ng mga pang-administratibong gawain at magkakaroon ka ng mas maraming oras para sa paglalago ng negosyo mo, habang binabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo.

Mobile

 

Makakalagda sa mga dokumento ang mga customer sa electronic na paraan mula saanman, at makokolekta mo rin ang mga signature na iyon mula saanman. 

Tingnan kung paano nagtatagumpay ang mga negosyo gamit ang Adobe Sign.

"Karamihan sa mga kliyente ko ang mas gumagamit ng mobile. Sobrang pinapadali ng Adobe Sign para sa kanila ang paglagda ng dokumento saanman at kailanman. Napapalagdaan ko ang mga dokumento nang dalawang beses na mas mabilis gamit ang Adobe Sign.”

Stephan Matanovic, Matanovic Law

“Karamihan sa mga kliyente ko ang mas gumagamit ng mobile. Sobrang pinapadali ng Adobe Sign para sa kanila ang paglagda ng dokumento saanman at kailanman. Napapalagdaan ko ang mga dokumento nang dalawang beses na mas mabilis gamit ang Adobe Sign.”

Stephan Matanovic, Matanovic Law

“Kapag nagbebenta kami sa bagong kliyente, dati ay nagpi-print kami ng 16-page na kasunduan namin at ipinapadala ito sa kanila, pero inaabot nang dalawa hanggang walong linggo bago bumalik sa amin ang mga nilagdaang kopya — o mas matagal pa. Sa Adobe Sign, inaabot ito ng tatlo hanggang apat na araw.”

Rick Munger, May-ari, Eiger Creative

“Kapag nagbebenta kami sa bagong kliyente, dati ay nagpi-print kami ng 16-page na kasunduan namin at ipinapadala ito sa kanila, pero inaabot nang dalawa hanggang walong linggo bago bumalik sa amin ang mga nilagdaang kopya — o mas matagal pa. Sa Adobe Sign, inaabot ito ng tatlo hanggang apat na araw.”

Rick Munger, May-ari, Eiger Creative

“Para sa maliliit na negosyo, nasa mga detalye ang tagumpay. Tinutulungan kami ng Adobe Sign na mahusay na subaybayan ang mahahalagang detalye para makapaglaan kami ng mas kaunting oras sa paperwork at mas maraming oras sa pagtulong na magtagumpay ang mga negosyo ng mga kliyente namin.”

MaryPat Kavanagh, May-ari, Strategic Results Marketing

“Para sa maliliit na negosyo, nasa mga detalye ang tagumpay. Tinutulungan kami ng Adobe Sign na mahusay na subaybayan ang mahahalagang detalye para makapaglaan kami ng mas kaunting oras sa paperwork at mas maraming oras sa pagtulong na magtagumpay ang mga negosyo ng mga kliyente namin.”

MaryPat Kavanagh, May-ari, Strategic Results Marketing

Kailangan ng iba pang online na form? Mayroon kami ng mga ‘yon.


Tingnan ang iba pang digital na form na ginawa namin na posibleng makatulong sa negosyo mo.

Gawing digital ang negosyo mo.

Anuman ang industriya o yugto ng paglago ng negosyo mo, gamitin ang Adobe Sign at ang library namin ng mga digital na form para pasimplehin ang mga proseso mo at pabilisin ang mga resulta.