Adobe Sign

Adobe Sign

Makakuha ng libreng photo release form, pagkatapos ay magsimula nang mag-shoot.

Makakuha ng libreng photo release form, pagkatapos ay magsimula nang mag-shoot.

Gamit ang Adobe Sign, maa-access mo ang libreng nada-download na online na photography release form namin. Dahil kung mas mabilis kang makakakuha ng mga signature, mas maaga mong masisimulan ang photo shoot mo.

 

Walang Adobe Sign? 

Gamit ang Adobe Sign, maa-access mo ang libreng nada-download na online na photography release form namin. Dahil kung mas mabilis kang makakakuha ng mga signature, mas maaga mong masisimulan ang photo shoot mo.

 

Walang Adobe Sign? 

Ano ang photo release, at kailangan mo ba nito?

 

Gamit ang simpleng photo release o model release form, maibabalangkas mo ang legal na layunin kung saan pwedeng gamitin ng negosyo ang mga image ng mga taong kinunan ng larawan, kahit pa sa pampublikong lugar ito. Protektahan ang negosyo mo mula sa legal na pagkilos at tiyaking nauunawaan ng lahat ang pinapahintulutang komersyal na paggamit ng photography sa pamamagitan ng pagkuha ng mga signature bago ang pag-shoot.

Ganap na digital. Sulit talaga. 

 

Lumipat sa pagiging ganap na digital gamit ang Adobe Sign para i-elevate ang negosyo mo — at ang customer experience.

 

I-explore ang Adobe Sign

Mabilis

 

Paikliin ang oras na inaabot ng pag-send ng mga dokumento, tulad ng template ng photo release form — at ang oras na inaabot para makapagbigay sila ng pahintulot sa paggamit ng mga larawan nila gamit ang signature nila.

Mahusay

Mahusay

 

Magbawas ng papel habang nagbabawas ng gastos. Kapag lumipat ka sa pagiging digital gamit ang Adobe Sign, hindi mo na kailangang magsayang ng oras at mga resource sa paghahabol ng mga signature at pagsubaybay ng mga dokumento. Palaguin ang negosyo mo habang pinapababa ang mga gastos sa pagpapatakbo.  

Mobile

 

Gamit ang Adobe Sign, magagawa ng mga customers na lumagda ng mga dokument sa electronic na paraan, nasaan man sila. At sa pamamagitan ng  mobile app., napakadali na ngayon para sa iyo na kolektahin ang mga signature na iyon mula sa anumang device at anumang lokasyon. 

“Bago namin ginamit ang Adobe Sign, inaabot ng ilang linggo ang pagsusuri, paglagda, at pag-scan sa mga form ng mga customer. Ngayon, karaniwang naibabalik na ang mga kontrata sa loob ng iisang araw. Ang magandang bahagi pa noon ay hindi ko na rin kinailangang ipaliwanag kung paano iyon gamitin. Napakadaling gamitin ng Adobe Sign kaya alam na ng mga tao kung ano ang gagawin.”

Luigi Recine, May-ari, Matrix Photo & Design

“Bago namin ginamit ang Adobe Sign, inaabot ng ilang linggo ang pagsusuri, paglagda, at pag-scan sa mga form ng mga customer. Ngayon, karaniwang naibabalik na ang mga kontrata sa loob ng iisang araw. Ang magandang bahagi pa noon ay hindi ko na rin kinailangang ipaliwanag kung paano iyon gamitin. Napakadaling gamitin ng Adobe Sign kaya alam na ng mga tao kung ano ang gagawin.”

Luigi Recine, May-ari, Matrix Photo & Design


Kailangan ng iba pang online na form? Mayroon kami ng mga ‘yon.


Tingnan ang iba pang digital na form na ginawa namin na posibleng makatulong sa negosyo mo.

Gawing digital ang negosyo mo.

Anuman ang industriya o yugto ng paglago ng negosyo mo, gamitin ang Adobe Sign at ang library namin ng mga digital na form para pasimplehin ang mga proseso mo at pabilisin ang mga resulta.