Adobe Acrobat DC

Przekształcanie formularzy papierowych w formularze PDF obsługujące wypełnianie

Kreator formularzy PDF pozwala odświeżyć stare formularze i dokumenty papierowe — utworzyć z nich cyfrowe, obsługujące wypełnianie pliki PDF. 

 

Adobe Acrobat DC

Przekształcanie formularzy papierowych w formularze PDF obsługujące wypełnianie

 

Kreator formularzy PDF pozwala odświeżyć stare formularze i dokumenty papierowe — utworzyć z nich cyfrowe, obsługujące wypełnianie pliki PDF.

 


Tworzenie formularzy PDF z możliwością wypełniania

Program Adobe Acrobat pozwala dodać do skanu czy formularza utworzonego w programie Microsoft Word, Excel lub innym inteligentne pola podpisu, obliczeń czy inne. Dowiedz się, jak to zrobić. 

Program Adobe Acrobat pozwala dodać do skanu czy formularza utworzonego w programie Microsoft Word, Excel lub innym inteligentne pola podpisu, obliczeń czy inne. Dowiedz się, jak to zrobić. 

Inteligentne funkcje

Inteligentne funkcje


Podczas przetwarzania zeskanowanych formularzy papierowych lub plików cyfrowych program Acrobat automatycznie rozpoznaje statyczne pola formularzy i dodaje do nich możliwość wypełniania.

Przykład ›

Dynamiczne działanie

Dynamiczne działanie


Przenieś pola tekstowe. Zmień nagłówki. Wstaw przyciski. Dodawaj, usuwaj i przeciągaj pola formularzy, a także włączaj obsługę podpisów elektronicznych. Program pozwala nawet dodawać obliczenia i reguły sprawdzania poprawności danych. 

Wygodne funkcje

Wygodne funkcje


Korzystając z łączy udostępniania, możesz wysyłać formularze e-mail z polami obsługującymi wypełnianie. Program pozwala wyświetlać stan odpowiedzi i rozsyłać przypomnienia osobom, które nie odpowiedziały.

Interaktywne środowisko

Interaktywne środowisko


Dzięki skryptom JavaScript możesz wprowadzać dodatkowe funkcje dokumentów PDF, takie jak obliczenia, reguły sprawdzania poprawności czy przyciski uruchamiające określone operacje.

Tworzenie plików PDF obsługujących wypełnianie:


 1. Otwórz program Acrobat.
  Kliknij kartę Narzędzia i wybierz opcję Przygotuj formularz.

 2. Wybieranie lub skanowanie dokumentu:
  Program Acrobat automatycznie przeanalizuje dokument i doda pola formularza.

 3. Dodawanie nowych pól formularza:
  Użyj górnego paska narzędzi i dopasuj układ przy użyciu narzędzi z prawego okienka.

 4. Zapisywanie pliku PDF obsługującego wypełnianie:
  Można udostępnić go innym osobom lub kliknąć przycisk Rozpowszechnij, aby automatycznie zebrać odpowiedzi.

Wypróbuj

Przekształcaj formularze w inteligentne, obsługujące wypełnianie pliki PDF. Dostosuj pola tekstu i podpisów, korzystając z naszego bezpłatnego narzędzia online. Wszystko to odbywa się bezpośrednio w przeglądarce.

 

Wypróbuj

Przekształcaj formularze w inteligentne, obsługujące wypełnianie pliki PDF. Dostosuj pola tekstu i podpisów, korzystając z naszego bezpłatnego narzędzia online. Wszystko to odbywa się bezpośrednio w przeglądarce.

 

Wybierz odpowiedni plan Acrobat DC dla siebie.

Acrobat Standard DC

Tworzenie, edytowanie i podpisywanie plików PDF w niezawodny sposób

Tylko dla systemu Windows.

15
, 98

/za miesiąc

15,98 €

Wymagane zobowiązanie roczne

 

Dostępna licencja dla zespołów. Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze

Acrobat Pro DC

Oto kompleksowe rozwiązanie do pracy z plikami PDF na każdym urządzeniu.

Dla systemów Windows i macOS.

18
, 44

/za miesiąc

18,44 €

Wymagane zobowiązanie roczne


 

Dostępna licencja dla zespołów. Dowiedz się więcej

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Nasi specjaliści w zakresie programu Acrobat służą pomocą.

Masz pytania? Porozmawiajmy. 

Szukasz programu Acrobat Reader?