Adobe Acrobat

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Oto prosty sposób zamykania plików z zachowaniem produktywności.

Zacznij bezpłatny okres próbny

Podczas pracy z informacjami poufnymi należy chronić je z całą starannością. Dowiedz się, jak w prosty sposób szyfrować pliki PDF hasłem lub dodać do nich poziomy uprawnień, aby zapobiegać kopiowaniu, modyfikowaniu lub drukowaniu dokumentów.

Secure files from your Office applications.

Zabezpieczanie plików z aplikacji pakietu Office

Opcje ograniczenia edycji dostępne w programach Microsoft Word, Excel i PowerPoint umożliwiają zapobieganie kopiowaniu lub edytowaniu dokumentów PDF przez inne osoby.

Add a password to your PDF file.

Dodawanie hasła do pliku

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do plików PDF, możesz je zaszyfrować przy użyciu certyfikatu lub hasła, które odbiorcy muszą podać w celu otwarcia albo wyświetlenia dokumentu.

Customize your protection.

Dostosowywanie poziomu ochrony

Program Acrobat Pro udostępnia funkcję Opublikuj informacje poufne, która pozwala zabezpieczyć plik PDF. Umożliwia zredagowanie pliku PDF, dodanie do niego hasła i zapisanie go z automatycznie stosowanymi ograniczeniami edytowania lub kopiowania.

Simplify document security for your team.

Proste zabezpieczenia dokumentów w zespole

Utworzenie własnych zasad zabezpieczeń umożliwia jednolite stosowanie haseł i uprawnień do plików PDF przez wszystkich użytkowników.

Dodawanie haseł i uprawnień do plików PDF:

  1. Otwórz plik w programie Acrobat i wybierz polecenie Narzędzia > Ochrona.
  2. Określ, czy chcesz ograniczyć edycję przy użyciu hasła, czy zaszyfrować plik przy użyciu certyfikatu lub hasła.
  3. Ustaw hasło lub metodę zabezpieczania.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wypróbuj

Skorzystaj z naszego bezpłatnego narzędzia online, aby dodać hasła lub uprawnienia do plików PDF. W prosty sposób zapobiegaj otwieraniu lub edytowaniu informacji poufnych przez niepowołane osoby. Wszystko to odbywa się bezpośrednio w przeglądarce.

Zabezpiecz dokumenty PDF

Wybierz odpowiedni plan Acrobat dla siebie.

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/pricing-pods/standard-pro-know