Praca z dowolnego miejsca

Praca bez względu na lokalizację

Usługi online Acrobat umożliwiają tworzenie, łączenie, porządkowanie i podpisywanie plików PDF z dowolnego miejsca.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Więcej możliwości obsługi plików PDF

Potrzebujesz więcej możliwości w zakresie obsługi plików PDF? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi do użycia na komputerze, urządzeniu przenośnym i online.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Korzystaj z najwyższej jakości narzędzi do obsługi plików online opracowanych przez twórcę formatu PDF. Zaloguj się, aby móc wykonywać więcej operacji na zapisanych plikach.

Dodawanie stron do plików PDF

Dodawanie stron do plików PDF online

Dodawanie stron do plików PDF online

Wykonaj te proste kroki, aby wstawić plik lub pliki do dokumentu PDF:

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik PDF i upuść go w polu.

Wybierz dokument, do którego chcesz dodać strony.

Gdy program Acrobat wyśle plik, zaloguj się.

Wybierz punkt wstawiania stron — przed lub za miniaturką odpowiedniej strony.

Przejdź do plików PDF, które chcesz dodać.

Ustaw oczekiwaną kolejność stron. Możesz podświetlić miniaturki stron, a następnie przeciągnąć je i upuścić albo użyć opcji usuwania i obracania (na pasku narzędzi).

Aby zapisać nowy plik PDF, kliknij przycisk Zapisz.

Pobierz nowy dokument albo wygeneruj łącze, by go udostępnić.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Czy mogę dodać wiele stron do pliku PDF?

Tak. Do plików PDF możesz dodawać nowe strony. Wyślij plik PDF przy użyciu narzędzia Wstaw strony i zaloguj się w usługach online Acrobat.Wybierz punkt wstawiania, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pliki do wstawienia. Po dodaniu plików możesz dostosować kolejność stron w dokumencie PDF, przeciągając je i upuszczając. Zaznaczoną stronę możesz też obrócić, klikając ikonę obrotu w prawo lub w lewo. Aby usunąć stronę lub zakres stron, zaznacz strony i kliknij ikonę kosza. Zapisany plik PDF będzie zawierał wszystkie wprowadzone zmiany. 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych narzędzi do pracy z plikami PDF, możesz uzyskać członkostwo Adobe Acrobat PDF Pack lub wypróbować program Adobe Acrobat Pro DC. Jest on dostępny bezpłatnie przez siedem dni na komputerze z systemem Windows lub macOS. Wersja próbna programu Acrobat Pro umożliwia wydzielanie stron, dodawanie pustych stron oraz wstawianie plików innych typów (na przykład dokumentów programu Microsoft Word, prezentacji programu PowerPoint i arkuszy kalkulacyjnych programu Excel). Pozwala też między innymi edytować zawartość plików PDF, konwertować pliki PDF, dodawać zakładki i spisy treści, wstawiać numerację stron oraz zmieniać rozmiary plików PDF. Dzięki prostym samouczkom szybko nauczysz się używać tych funkcji.

Czy mogę wstawiać strony w dowolnych miejscach pliku PDF?

Tak. Pliki są wstawiane za lub przed dowolną istniejącą stroną dokumentu PDF.

Ile stron mogę dodać do pliku PDF?

Do pliku PDF możesz dodać dowolnie wiele stron, o ile łączna liczba stron nie przekroczy 1500. Każdy wstawiany plik PDF może mieć maksymalnie 500 stron.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.