Łatwa obsługa plików PDF

Proste porządkowanie plików PDF

Usługi online Acrobat pozwalają obracać i usuwać strony w plikach PDF oraz zmieniać ich kolejność. Umożliwiają też konwertowanie plików na format PDF.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Więcej możliwości obsługi plików PDF

Chcesz konwertować, porządkować, łączyć, podpisywać i udostępniać pliki? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi online.

Najlepsza oferta: Adobe

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Firma Adobe opracowała format PDF. Wróć tutaj później, aby uporządkować więcej plików PDF. Jeśli się zalogujesz, uzyskasz dostęp do innych funkcji związanych z przechowywanymi plikami.

Obracanie stron w plikach PDF

Obracanie stron w pliku PDF

Usługi online Adobe Acrobat pozwalają w szybki, prosty sposób obracać strony plików PDF. Wyślij plik i zaloguj się, aby obracać jego zawartość. Po zakończeniu pobierz lub udostępnij nowy plik PDF.

Zmienianie kolejności u usuwanie stron w plikach PDF

Zmienianie kolejności i usuwanie stron

Możesz obracać strony w plikach PDF do poziomu lub pionu, zmieniać ich kolejność oraz usuwać je. Uporządkuj plik PDF, korzystając a naszego edytora online.

Zaufanie do plików PDF

Pliki PDF godne zaufania

Firma Adobe opracowała format PDF. Używając narzędzi online Acrobat do porządkowania treści, możesz szybko przygotować doskonały plik PDF.