Praca z dowolnego miejsca

Praca bez względu na lokalizację

Usługi online Acrobat umożliwiają tworzenie, łączenie, porządkowanie i podpisywanie plików PDF z dowolnego miejsca.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Więcej możliwości obsługi plików PDF

Potrzebujesz więcej możliwości w zakresie obsługi plików PDF? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi do użycia na komputerze, urządzeniu przenośnym i online.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Korzystaj z najwyższej jakości narzędzi do obsługi plików online opracowanych przez twórcę formatu PDF. Zaloguj się, aby móc wykonywać więcej operacji na zapisanych plikach.

Dzielenie na dwa pliki PDF

Dzielenie dokumentu PDF na wiele plików

Potrzebujesz podzielić dokument PDF na kilka mniejszych plików? Narzędzie Adobe Acrobat do dzielenia plików pozwala zrobić to w kilka chwil.

Wydzielanie stron z plików PDF

Wydzielanie potrzebnych stron

Narzędzie Acrobat PDF do dzielenia plików pozwala szybko odseparować strony dokumentu i umieścić je w kilku plikach. Wystarczy ustawić linie podziału, aby określić zakresy stron.

Najlepsze narzędzia do obsługi plików PDF online

Najlepsze narzędzie do rozdzielania plików PDF online

Firma Adobe opracowała format plików PDF. Wypróbuj najwyższej jakości narzędzia online do dzielenia plików PDF, które pozwalają pracować z dowolnego miejsca.

Podziel plik PDF

Dzielenie plików PDF

Dzielenie plików PDF

Wykonaj te proste kroki, aby podzielić dokument PDF na kilka oddzielnych plików:

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik PDF i upuść go w polu.

Zaloguj się w programie Acrobat.

Ustaw linie podziału, aby wybrać zakresy stron do poszczególnych wynikowych plików PDF.

Kliknij przycisk Zapisz.Program Acrobat zapisze oddzielne pliki PDF w folderze Document Cloud oryginalnego pliku lub w nowym folderze.

Możesz pobrać lub udostępnić nowo utworzone dokumenty PDF, a także zmienić ich nazwy.

Jak zapisać nowe pliki PDF po podzieleniu dokumentu?

Jak zapisać nowe pliki PDF po podzieleniu dokumentu?

 

Gdy dzielisz dokument PDF w narzędziu online Acrobat, możesz łatwo zapisać pliki wynikowe:

 

1. Wybierz plik PDF mający nie więcej niż 100 stron i zaloguj się w programie Acrobat. Wybierz maksymalnie 19 linii podziału, aby ustalić liczbę stron w nowych plikach PDF.  

2. Po wybraniu stron kliknij przycisk Zapisz. Program Acrobat zapisze podzielone pliki PDF w tym samym folderze usługi Adobe Document Cloud co plik źródłowy lub w nowo utworzonym folderze.

3. Możesz zmienić nazwy tych plików PDF, a także pobrać je lub udostępnić innym osobom.

 

Jeśli chcesz wykonać inne operacje na plikach PDF, wypróbuj program Adobe Acrobat Pro DC bezpłatnie przez siedem dni w systemie macOS lub Windows. Program Acrobat umożliwia redagowanie i scalanie plików PDF, zmienianie kolejności, wydzielanie, usuwanie i obracanie stron, zmniejszanie rozmiarów plików, dodawanie zakładek, a także konwertowanie między formatem PDF a formatami programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel.

Zapisywanie nowych plików PDF

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak podzielić plik PDF na kilka dokumentów?

Narzędzie online Acrobat do dzielenia plików PDF pozwala uzyskać do 20 nowych plików PDF. Wybierz plik PDF mający nie więcej niż 500 stron i zaloguj się w programie Acrobat. Wstaw maksymalnie 19 linii podziału, aby ustalić liczbę stron w nowych plikach PDF.

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku PDF przeznaczonego do podziału?

Możesz dzielić pliki PDF mające maksymalnie 100 MB.

Jak zapisać nowe pliki PDF po podzieleniu dokumentu?

Gdy zaznaczysz strony i ustawisz linie podziału, kliknij przycisk Zapisz. Program Acrobat zapisze podzielone pliki PDF w tym samym folderze usługi Adobe Document Cloud co plik źródłowy lub w nowo utworzonym folderze. Możesz zmienić nazwy tych plików, a także pobrać je lub udostępnić innym osobom.

 

Jeśli chcesz wykonać inne operacje na plikach PDF, wypróbuj program Adobe Acrobat Pro DC bezpłatnie przez siedem dni w systemie macOS lub Windows. Narzędzia Acrobat do redagowania plików PDF pozwalają edytować ich zawartość, scalać pliki, zmieniać kolejność stron, wydzielać , usuwać i obracać strony plików PDF, a także zmniejszać rozmiary plików i dodawać w nich zakładki. Umożliwiają też konwertowanie obrazów PNG i innych na pliki PDF oraz konwertowanie między formatem PDF a formatami programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.