Pomoc w przystosowaniu instytucji rządowych do trudnej sytuacji

Odkryj zasoby i narzędzia, która ułatwiają zachowanie ciągłości działań oraz komunikacji z obywatelami, a także realizowanie usług publicznych.

Zasoby do szybkiego reagowania, które rozwiązują najpoważniejsze problemy

Firma Adobe stara się pomagać w reagowaniu na krytyczne wyzwania. Zbudowaliśmy zespół szybkiego reagowania i przygotowaliśmy zasoby ułatwiające rozpoczynanie korzystania z naszych rozwiązań, aby pomóc w zachowaniu ciągłości realizowanych usług. Udzielamy pomocy między innymi w zakresie następujących rozwiązań:

 

 

Konfigurowanie mikrowitryn w oparciu o nasze usługi chmury

Gotowa infrastruktura witryn ułatwia tworzenie skalowalnych materiałów cyfrowych i zarządzanie nimi.

 

Szybka cyfryzacja formularzy i procesów podpisywania

Firma Adobe udostępnia aplikacje oraz integracje z oprogramowaniem korporacyjnym marki Microsoft i innych firm. Rozwiązania te ułatwiają przetwarzanie i zatwierdzanie często używanych dokumentów oraz formularzy — takich jak klauzule dotyczące prywatności, formularze zakupów kryzysowych czy zatwierdzanie zdalne. Zobacz zastosowania

 

Szybkie umożliwianie pracy zdalnej

Dokumenty mogą być obsługiwane w całości cyfrowo, a współpracownicy otrzymują narzędzia komunikacyjne, dzięki czemu nie trzeba przerywać pracy, będąc w domu.

 

Skuteczniejsza komunikacja w różnych kanałach

Organizuj komunikaty dla obywateli w wielu kanałach, aby przekazywać aktualne informacje związane z pandemią koronawirusa.

 

 

Skontaktuj się z nami pod adresem govcovidresponse@adobe.com lub numerem 800-872-3623.

 

Kierownik firmy Adobe ds. kontaktów z klientami lub kierownik obsługi klienta pomoże szybko uzyskać dostęp do rozwiązań autoryzowanych w ramach programu FedRAMP. 

Łatwy dostęp do technologii firmy Adobe

Pomagamy instytucjom rządowym w korzystaniu z naszych programów i usług, aby ułatwić im sprawne działanie.

Obiegi pracy z dokumentami

Obiegi pracy z dokumentami i formularzami cyfrowymi

 

Szybko przygotuj w pełni cyfrowe procesy współpracy nad dokumentami i ich zatwierdzania — na przykład w przypadku formularzy reagowania kryzysowego, umów o pracy zdalnej, kart kontrolnych czy formularzy zaopatrzenia.

 

Adobe Experience Manager Forms

 

Acrobat Sign dla instytucji rządowych

 

Adobe Document Cloud i Acrobat

 

Adobe Scan

Podpisy elektroniczne i cyfrowe

Podpisy elektroniczne i cyfrowe

 

W oparciu o wiążące prawnie i zgodne z przepisami podpisy można stosować obiegi pracy łączące różne instytucje rządowe, a także instytucje z obywatelami.  

 

Acrobat Sign

 

Adobe Experience Manager Forms jako usługa zarządzana

 

Adobe Document Cloud i Acrobat

Mikrowitryny a infrastruktura internetowa

 

Korzystając z naszych usług w chmurze oraz automatycznych narzędzi zapewniających skalowalność, możesz szybko budować mikrowitryny, a także tworzyć i porządkować materiały cyfrowe.

 

Adobe Experience Manager Sites jako usługa zarządzana dla instytucji rządowych

Praca zdalna i konferencje internetowe

 

Wydzielone miejsca spotkań ułatwiają i poprawiają komunikację zdalną. Udzielamy pomocy w przypadku krytycznej komunikacji w ramach działalności oraz aktywnych działań wojskowych.

 

Adobe Connect

Szkolenia i pomoc techniczna

Szkolenia i pomoc techniczna

Skorzystaj z poniższych zasobów, aby maksymalnie wykorzystać zalety oprogramowania i usług w chmurze firmy Adobe:

 

Wskazówki dotyczące usługi Adobe Experience Manager Forms

Usprawnij wdrażanie. Szybko znajdziesz odpowiedzi w zaawansowanych samouczkach, nagraniach wideo i zasobach pomocy.

 

Seminaria internetowe na temat pracy zdalnej w usłudze Document Cloud

Skorzystaj z praktycznych, prostych w użyciu strategii i narzędzi opracowanych przez specjalistów firmy Adobe oraz doświadczonych liderów — na przykład urzędników z Seattle.

 

Centrum zasobów szybkiego rozpoczynania pracy z usługą Acrobat Sign

Dzięki szczegółowym przypadkom użycia i specjalnie dobranym materiałom szkoleniowym rozpoczniesz korzystanie z usługi w kilka dni — zamiast miesięcy — i szybko zareagujesz na nagłe wyzwania.

Zasoby dodatkowe

Szybkie reagowanie przy użyciu usługi Document Cloud

Dowiedz się, jak firma Adobe pomaga urzędom w zachowaniu ciągłości działania, ułatwiając przejście na w pełni cyfrowe procesy obejmujące podpisy, zatwierdzanie i współpracę.

Blog firmy Adobe dla instytucji rządowych

Na naszym blogu dowiesz się, jak inni radzą sobie z pandemią koronawirusa.

Konferencja Adobe Digital Government Symposium 2020

Poznaj sprawdzone procedury w zakresie dostarczania cyfrowych rozwiązań urzędowych, które spełniają potrzeby obywateli. Obejrzyj teraz wszystkie sesje na żądanie.

Memorandum agencji OMB

Administracja prezydenta Trumpa instruuje, aby agencje w najszerszym możliwym zakresie korzystały z technologii umożliwiających zapewnienie ciągłości działalności.

Wytyczne agencji CDC dla rzeczników w zakresie zdrowia publicznego

Skorzystaj z tymczasowych wskazówek opartych na aktualnej wiedzy na temat koronawirusa.

NextGov

Przeczytaj wskazówki specjalistów rządu federalnego USA na temat skutecznego zarządzania zespołami zdalnymi.

Skontaktuj się z nami.

Centrum pomocy Adobe

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów.

Pomoc dla przedsiębiorstw

Dedykowana pomoc dla dużych organizacji.

Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Czujemy się zobligowani do udostępniania narzędzi pomagających w rozwoju wyobraźni i odkrywaniu nowych sposobów pracy, aby ułatwić wszystkim przejście przez ten trudny czas. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi spostrzeżeniami.