Specjalne programy i działania w zakresie wsparcia.

 

Natychmiast wprowadzimy programy mające na celu zapewnienie klientom ciągłego dostępu do naszych produktów wraz z dalszym rozwojem sytuacji związanej z chorobą COVID-19.

Instytucje edukacyjne — często zadawane pytania

Do 6 lipca 2020 r. uczniowie i studenci mający licencje do użytku w pracowniach otrzymują bezpłatny dostęp do użytku prywatnego usługi Creative Cloud.

 

Co firma Adobe oferuje instytucjom edukacyjnym?

W związku z podwyższonym ryzykiem związanym z koronawirusem wiele szkół i uczelni na całym świecie wdrożyło plany ograniczania skutków pandemii i zamknęło zajęcia prowadzone w klasach. W związku z tym firma Adobe udostępnia szkołom i uczelniom, które mają dostęp do usługi Creative Cloud w pracowniach stacjonarnych, tymczasowe licencje domowe programów Creative Cloud dla uczniów i studentów oraz kadry pedagogicznej — bez dodatkowych opłat. Dostęp został udzielony do 6 lipca 2020 r., ale ten okres może ulec skróceniu lub wydłużeniu zależnie od rozwoju sytuacji. Dzięki temu uczniowie i studenci będą mogli kontynuować naukę zdalnie.

 

Dla których klientów jest dostępna ta oferta firmy Adobe?

Ta oferta jest przeznaczona dla instytucji edukacyjnych, które zapewniają dostęp do usługi Creative Cloud w pracowniach i których uczniowie lub studenci nie będą mogli korzystać z pracowni z powodu zamknięcia kampusu w związku z koronawirusem.

 

Jakie są szczegóły oferty?

Udostępniamy aplikację Creative Cloud na komputer uczniom i nauczycielom w instytucjach edukacyjnych, które korzystają obecnie z planu licencjonowania (programu ETLA lub VIP). Taką potrzebę należy zgłosić na stronie centrum pomocy. Po przetworzeniu prośby każda osoba w organizacji będąca użytkownikiem w konsoli Adobe Admin Console będzie mogła zalogować się na stronie Adobe.com przy użyciu konta udostępnionego przez administratora szkoły lub uczelni. Następnie użytkownik może pobierać aplikacje Creative Cloud na komputer i używać ich na dowolnym urządzeniu.

 

Które aplikacje Creative Cloud będą dostępne w ramach tej oferty?

Dostępne będą wszystkie produkty komputerowe objęte planem wszystkich aplikacji usługi Creative Cloud, w tym programy Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign itp. Pełna lista programów jest dostępna tutaj.

 

Czy do tymczasowego użytku będą bezpłatnie dostępne Biblioteki Creative Cloud, Adobe Fonts itp.?

Nie. W tym trybie będą dostępne tylko programy Creative Cloud. Użytkownicy zachowają dostęp do usług powiązanych z ich kontami w portalu Admin Console instytucji edukacyjnej. Jeśli na przykład administrator przydzielił użytkownikowi bezpłatną licencję Adobe Spark dla edukacji, ten użytkownik zachowa dostęp do 2 GB przestrzeni dyskowej, bezpłatnych czcionek Adobe Fonts itd.

 

Czy wszystkie szkoły i uczelnie automatycznie otrzymają bezpłatny dostęp?

Nie. Dostęp jest przyznawany zależnie od potrzeb, tylko na żądanie.

 

Które instytucje mogą skorzystać z tej oferty?

Z tej oferty mogą skorzystać instytucje edukacyjne (szkoły i uczelnie) mające aktywne licencje na urządzenia (udostępnione licencje na urządzenia, standardowe licencje na urządzenia lub wdrożone numery seryjne) uzyskane w ramach programów zakupowych ETLA lub VIP. Firma Adobe zastrzega sobie prawo do przyznawania lub odmawiania dostępu według własnego uznania.

 

Czy występują ograniczenia geograficzne?

Nie. Ta oferta obowiązuje globalnie.

 

Kiedy i jak klient może włączyć tę ofertę?

Administratorzy szkół i uczelni mogą poprosić o dostęp domowy dla swoich użytkowników za pomocą formularza centrum pomocy z 12 marca 2020 r. Po przetworzeniu zgłoszenia powiadomimy o tym administratora i przydzielimy wszystkim użytkownikom organizacji dostęp do programów Creative Cloud, co umożliwi uczniom lub studentom pobranie aplikacji i kontynuowanie pracy w domu. Planujemy udzielić dostępu do 6 lipca 2020 r., ale ten okres może ulec zmianie zależnie od rozwoju sytuacji.

 

 

Powrót do programów dla klientów

Skontaktuj się z nami.

Centrum pomocy Adobe

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów.

Pomoc dla przedsiębiorstw

Dedykowana pomoc dla dużych organizacji.

Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Czujemy się zobligowani do udostępniania narzędzi pomagających w rozwoju wyobraźni i odkrywaniu nowych sposobów pracy, aby ułatwić wszystkim przejście przez ten trudny czas. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi spostrzeżeniami.