Tak wygląda swoboda tworzenia z maksymalną kontrolą.

Dzięki usłudze Creative Cloud dla przedsiębiorstw możesz dobrać wariant licencjonowania i wdrażania najlepiej pasujący do potrzeb firmy. Centralne zarządzanie użytkownikami i ich licencjami upraszcza pracę. Zabezpieczenia klasy korporacyjnej i wyspecjalizowana pomoc są dostępne zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Marketing oparty na danych

Zobacz, jak dzięki usłudze Creative Cloud dla przedsiębiorstw możesz uprościć zarządzanie licencjami.

Zarządzanie całym oprogramowaniem z jednego panelu
Zarządzanie całym oprogramowaniem z jednego panelu
Skorzystaj z centralnego mechanizmu zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami — pulpitu nawigacyjnego Adobe Admin Console. Za jego pomocą możesz swobodnie dodawać i zmieniać użytkowników oraz modyfikować przydziały licencji stosownie do zmian kadrowych. Możesz także przygotowywać wygodne do wdrożenia pakiety z aplikacjami firmy Adobe dla różnych systemów operacyjnych oraz języków.
Współpraca oparta na wspólnej platformie
Usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi oraz usługa Adobe Marketing Cloud są oparte na tej samej platformie technologicznej, a wszystkie materiały znajdują się na chronionym zaporą, dedykowanym serwerze. Ułatwia to bezpieczną współpracę działu twórczego z działem marketingu i szybsze wprowadzenie materiałów na rynek.
Współpraca oparta na wspólnej platformie
Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki specjalnej pomocy technicznej
Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki specjalnej pomocy technicznej
Specjalista firmy Adobe pomoże w szybkim wdrożeniu oprogramowania, tak aby zapewnić jego płynne funkcjonowanie, oraz zademonstruje sposoby zarządzania licencjami. Otrzymasz również specjalną obsługę — całodobową pomoc techniczną przez telefon i pocztę e-mail — ułatwiającą szybkie rozwiązywanie problemów.
Aktualna wiedza o narzędziach twórczych
Projektanci mają dostęp do setek samouczków wideo online opracowanych z myślą o każdym poziomie doświadczenia i otwieranych w przeglądarkach, na tabletach, a nawet w aplikacjach firmy Adobe. W ramach programu Expert Services mogą też bez ograniczeń korzystać z indywidualnych sesji pomocy telefonicznej udzielanej przez specjalistów firmy Adobe, aby szybko rozwiązywać problemy z obiegami pracy i w najlepszy sposób korzystać z nowych funkcji.
Aktualna wiedza o narzędziach twórczych

Wdrożenie w najlepszy dla organizacji sposób

Wiele podmiotów
Dane można zapisywać zabezpieczone prywatnymi kluczami szyfrowania w wielopodmiotowym systemie wewnętrznym działającym na serwerach firmy Adobe.
Jeden podmiot
Wybierz bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i przeglądanie danych za prywatną zaporą. Przechowuj dane na jednopodmiotowym systemie wewnętrznym na serwerach firmy Adobe i zarządzanym przez organizację użytkownika.

Wybierz opcję zarządzania tożsamością.

Identyfikator Adobe ID
Ta opcja jest przeznaczona dla kont na serwerach firmy Adobe i zarządzanych przez użytkownika, które są tworzone, posiadane i kontrolowane przez poszczególnych użytkowników.
Enterprise ID
Ta opcja jest przeznaczona dla kont na serwerach firmy Adobe i zarządzanych przez firmę, które są tworzone i kontrolowane przez administratorów działu informatycznego. Wszystkie konta oraz powiązane z nimi zasoby należą do organizacji oraz są przez nią zarządzane.
Identyfikator federacyjny
Ta opcja jest przeznaczona dla kont zarządzanych przez firmę, których profile tożsamości dostarcza system zarządzania tożsamością oparty na logowaniu jednokrotnym (SSO). Identyfikatory są tworzone, posiadane i kontrolowane przez dział informatyczny. Wszystkie konta oraz powiązane z nimi zasoby należą do organizacji oraz są przez nią zarządzane.
 1. Co to jest Creative Cloud dla przedsiębiorstw? Co to jest Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

  Usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw stanowi podstawową platformę umożliwiającą organizacjom ciągłe opracowywanie i publikowanie efektownej zawartości dla użytkowników.

  W ramach oferty Creative Cloud dla przedsiębiorstw dostępne są wszystkie najnowsze aplikacje CC na komputery i urządzenia przenośne oraz różnorodne usługi. Rozwiązanie obejmuje obsługę serwerów w przypadku zaawansowanych wymagań informatycznych organizacji. Zapewnia także integrację z innymi produktami firmy Adobe dla firm, takimi jak Digital Publishing Solution i Adobe Marketing Cloud.

 2. Czy aplikacje usługi Creative Cloud działają w przeglądarce z zastosowaniem przesyłania strumieniowego lub wirtualizacji? Czy aplikacje usługi Creative Cloud działają w przeglądarce z zastosowaniem przesyłania strumieniowego lub wirtualizacji?

  Aplikacje komputerowe są pobierane z usługi Creative Cloud, ale instaluje się je i uruchamia lokalnie na komputerze. Nie są używane przesyłanie strumieniowe ani wirtualizacja w chmurze.

 3. Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała stosować identyfikatorów Adobe ID do logowania w usłudze Creative Cloud? Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała stosować identyfikatorów Adobe ID do logowania w usłudze Creative Cloud?

  Administratorzy systemów informatycznych mogą wdrażać usługę Creative Cloud dla przedsiębiorstw na różne sposoby. Aby skorzystać z nowego pulpitu Adobe Admin Console, który ułatwia zarządzanie licencjami, a także udostępnić użytkownikom przestrzeń dyskową lub usługi w chmurze, należy wdrożyć aplikacje do projektowania z licencjami na użytkownika — stosując identyfikatory Adobe ID lub Enterprise ID.

  • Adobe ID: Użytkownik tworzy konto i jest jego właścicielem. Firma Adobe zarządza poświadczeniami i przetwarza logowanie.
  • Enterprise ID: Organizacja tworzy konto i jest jego właścicielem. Firma Adobe zarządza poświadczeniami i przetwarza logowanie.
  • Identyfikator federacyjny: Organizacja tworzy konto i jest jego właścicielem. Konto jest połączone federacyjnie z katalogiem przedsiębiorstwa. Firma lub instytucja edukacyjna zarządza poświadczeniami i przetwarza logowanie przy użyciu mechanizmu logowania jednokrotnego.

  Więcej informacji można uzyskać w artykule o zarządzaniu typami tożsamości. Nadal można wdrażać usługę Creative Cloud dla przedsiębiorstw przy użyciu numerów seryjnych, aby użytkownicy byli anonimowi i mogli pracować w środowiskach bez dostępu do Internetu. Opcje te można wybrać odpowiednio do potrzeb organizacji. Jest możliwe określenie odmiennych opcji dla poszczególnych użytkowników i grup.

 4. Czy dział informatyczny może sterować dostępem do przestrzeni dyskowej, usług i aplikacji usługi Creative Cloud? Czy dział informatyczny może sterować dostępem do przestrzeni dyskowej, usług i aplikacji usługi Creative Cloud?

  Tak. Dział informatyczny ma kontrolę wdrażaniem aplikacji do pracy twórczej oraz ich aktualizacji. Służą do tego własne pakiety wdrożeniowe (zgodne ze standardem branżowym pliki MSI i PKG) tworzone za pomocą bezpłatnego programu Creative Cloud Packager. Za pomocą nowego pulpitu nawigacyjnego Adobe Admin Console dział informatyczny steruje dostępem użytkowników i grup w organizacji do przestrzeni dyskowej i usług w chmurze.

 5. Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała aktualizować aplikacji komputerowych natychmiast po opublikowaniu przez firmę Adobe nowych wersji w usłudze Creative Cloud? Co się stanie, jeśli organizacja nie będzie chciała aktualizować aplikacji komputerowych natychmiast po opublikowaniu przez firmę Adobe nowych wersji w usłudze Creative Cloud?

  Dział informatyczny ma pełną kontrolę nad tym, jakie aplikacje, usługi i funkcje są pakowane i wdrażane oraz kiedy to następuje. Wersje można testować w środowiskach produkcyjnych lub w ramach programów pilotażowych przed wdrożeniem w całej organizacji.