Nowości w usłudze Team Projects

Regularnie wprowadzamy aktualizacje. W tym miejscu opisujemy najnowsze z nich.

Team Projects

Ulepszenia interfejsu programu After Effects

Funkcja asynchronicznego wczytywania multimediów pozwala pracować od razu, kiedy projekt jest nadal wczytywany w tle.

Poprawki użyteczności interfejsu

Okno dialogowe zarządzania projektami zespołu pozwala wyszukiwać i filtrować według nazwy projektu.

Team Projects

Ulepszone zaproszenia

Teraz współpracowników można zaprosić do zespołu przy użyciu grup synchronizowanych z katalogiem organizacji — bez potrzeby wpisywania poszczególnych adresów.

Team Projects

Ulepszenia dotyczące widoczności online

Nowe funkcje usprawniają współpracę zespołową w czasie rzeczywistym. Program pozwala sprawdzić, kto jest online i ma otwarty projekt, kto udostępnił zmiany oraz kto wprowadził zmiany będące w konflikcie z aktualnie edytowanymi elementami.

Skuteczniejsze zarządzanie projektami

W programie Projekty zespołu można osadzać projekty połączone. Lokalny projekt programu Adobe Premiere Pro można zaimportować jako projekt udostępniony.

Wyświetlanie wersji historycznych

Kiedy trzeba pobrać zasoby w celu ich dodania do bieżącego projektu zespołu, można przejrzeć wersje historyczne dostępne tylko do odczytu.

Wyświetlanie konfliktów

Nowa etykieta stanu zasobu w wizualny sposób przypomina o nierozwiązanych konfliktach.

Team Projects

Dostęp do automatycznie zapisanych projektów

Program pozwala sprawdzić, kiedy automatycznie zapisano efekty pracy. Umożliwia przywracanie automatycznie zapisanych wersji, a także tworzenie nowych projektów zespołu z automatycznie zapisanych plików.

Ulepszenia interfejsu

Udoskonalone etykiety stanu zasobów informują o modyfikacjach wprowadzanych przez członków zespołu, zanim zostaną one udostępnione. Dzięki okresowym przypomnieniom o udostępnianiu zmian wszyscy członkowie zespołu mają aktualne dane. Uprościliśmy korzystanie z udostępnionych wersji.

Obsługa otwierania wielu projektów

Możliwe jest otwieranie i modyfikowanie wielu projektów programu Adobe Premiere Pro i projektów zespołu naraz. Oprogramowanie umożliwia między innymi przechodzenie między odcinkami i scenami z różnych projektów, a także edytowanie i kopiowanie elementów między projektami.

Team Projects (beta) 0.2.0

Współpraca z najnowszymi aplikacjami usługi Creative Cloud

Usługa Projekty zespołu (beta) jest teraz dostępna w najnowszych wersjach programów Adobe Premiere Pro, Prelude, After Effects i Media Encoder.

Obsługa funkcji Dynamic Link

Poprawiliśmy współpracę między aplikacjami. Funkcja Adobe Dynamic Link umożliwia udostępnianie plików między programami After Effects i Premiere Pro bez ponownego renderowania.

Obsługa szablonów animacji programu After Effects

Te łatwe do modyfikowania szablony animacji są dostępne z dowolnego miejsca.

Integracja z programem Media Encoder

Program Adobe Media Encoder pozwala generować materiały wejściowe w spójny sposób we wszystkich aplikacjach klienckich usługi Projekty zespołu.

Wskazówki wizualne, gdy współpracownicy edytują zawartość

Kiedy współpracownik edytuje tę samą sekwencję lub ten sam zasób, jest wyświetlany komunikat pozwalający uniknąć konfliktu.