Adobe Document Cloud dla działu kadr

Wyższa produktywność bez dodatkowego ryzyka — Adobe Document Cloud

Połączenie rozwiązań Adobe Acrobat i Adobe Acrobat Sign pozwala działowi prawnemu uzyskać w pełni cyfrowe obiegi pracy z dokumentami oraz wprowadzić podpisy elektroniczne, które automatyzują codzienne procesy stosowane w działalności. Automatyka redukuje liczbę błędów, poprawia efektywność i pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami.

Tekst podpowiedzi

Automatyzacja obsługi dokumentów prawnych i szybsza cyfryzacja

Tworzenie wyjątkowych materiałów

Cyfryzacja oznacza automatyzację i uproszczenie obiegów pracy z dokumentami prawnymi. Dzięki eliminacji ręcznej obsługi dokumentów papierowych wszystkie procesy przebiegają szybciej.

Szybsze tworzenie dokumentów

Wstępnie zatwierdzone szablony standardowych dokumentów prawnych usprawniają zatwierdzanie podczas ich używania, co poprawia produktywność całego działu.

Ochrona poufnych informacji

Zaawansowane funkcje redagowania i ochrony hasłem pozwalają ustalić, kto widzi poszczególne treści poufnych dokumentów lub może je modyfikować.

Ograniczanie ryzyka

Oprogramowanie pozwala śledzić wszystkie dokumenty w czasie rzeczywistym, rejestrować każdą transakcję i automatycznie przechowywać certyfikowane kopie cyfrowe wszystkich podpisanych dokumentów.

Klienci przechodzą na procesy cyfrowe oparte na usłudze Adobe Document Cloud, aby zwiększyć wydajność wszystkich aspektów pracy działu prawnego.

obraz

93% redukcji czasu przetwarzania umów w firmie Novozymes

Dzięki usłudze Adobe Document Cloud zespół prawny firmy Novozymes łatwo rozsyła setki umów elektronicznie na cały świat. Występuje mniej błędów, wzrosła produktywność i są spełnione cele zgodności z przepisami.

obraz

Czas podpisywania skrócony o 88% w firmie EDF

Globalny dostawca energii EDF stosuje elektroniczny system zarządzania i sprawdzania wszystkich dokumentów, dzięki któremu zamówienia są przetwarzane szybciej oraz bezpieczniej.

obraz

Oszczędność 28 godzin podczas zarządzania umowami w miesiącu w firmie CXC

Firma CXC obsługuje sprawy kadrowe. Dzięki wprowadzeniu procesu cyfrowego jest w stanie zrealizować ponad 20 umów dziennie. Klienci pozytywnie oceniają doskonałą jakość zabezpieczeń, kontroli i widoczności.

Większe możliwości używanych już systemów

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud umożliwiają szybkie wprowadzanie nowych funkcji. Prosta, wstępnie skonfigurowania integracja ułatwia stosowanie nowych narzędzi w połączeniu z zainstalowanym wcześniej oprogramowaniem firmy Microsoft oraz innych dostawców.

obraz
obraz
obraz
obraz

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Chętnie udzielimy pomocy w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

obraz