Najważniejsze cechy usługi Adobe Experience Platform

Poznaj szczegółowo doskonałe funkcje usługi Adobe Experience Platform, które umożliwiają oferowanie klientom atrakcyjnych i przydatnych materiałów.

Najważniejsze cechy usługi Adobe Experience Platform
 

Dane

Data Pipeline
Data Ingestion Service
Usługa Adobe Experience Platform Data Ingestion Service oferuje prosty, skalowalny system gromadzenia wszystkich danych potrzebnych do obsługi marki z różnych źródeł. Dane są dostępne w procesach w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można przyciągać uwagę klientów w oparciu o ich szczegółowe profile. Najważniejszymi zaletami usługi Data Ingestion Service są elastyczność i szybkość. Ułatwia ona korzystanie z danych wielu typów pochodzących z szeregu źródeł. Prosty i skuteczny proces integracji oznacza, że na podstawie danych można prowadzić dialog z klientami, analizować zachowania i automatyzować obiegi pracy — prawie w czasie rzeczywistym.
Data Ingestion Service
 
Język Experience Data Model a usługa Adobe Experience Platform
Język Experience Data Model a usługa Adobe Experience Platform
Język Experience Data Model (XDM) firmy Adobe stanowi formalną specyfikację opisów historii klienta, a także wywoływanych przez niego operacji i zdarzeń. Język XDM umożliwia też opisanie mierzonych parametrów, oferowanych materiałów i innych przydatnych szczegółów historii klienta. Język XDM to coś więcej niż słownik opisu danych dla firm pracujących z danymi z materiałów oferowanych klientom. Oferuje on kompletną strukturę przydatną podczas pracy nad zawartością. Opracowaliśmy język XDM, aby ułatwić interpretowanie i udostępnianie materiałów. Więcej informacji można znaleźć na stronie języka Adobe XDM w witrynie Github.

Semantyka i sterowanie

 
Oznaczanie i kontrolowanie użycia danych w usłudze Adobe Experience Platform
Usługa Adobe Experience Platform stanowi niezawodną platformę zarządzania danymi, która ułatwia działanie zgodnie z przepisami, ograniczeniami i zasadami dotyczącymi użycia danych. Funkcje oznaczania i kontrolowania użycia danych pozwalają w prosty, skuteczny sposób klasyfikować dane i tworzyć zasady ich użytkowania. Działania marketingowe wymagające danych można natychmiast sprawdzać pod kątem zastosowanych zasad użycia danych.
Oznaczanie i kontrolowanie użycia danych w usłudze Adobe Experience Platform
 
Przepisy RODO a usługa Adobe Experience Platform
Przepisy RODO a usługa Adobe Experience Platform
Nowe Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej ujednolica i unowocześnia wymagania związane z ochroną danych. Nowe reguły zawierają obszerną definicję danych osobowych i wymagają ich ochrony w szerokim zakresie. Wpływają one na wszystkie marki, które oferują produkty lub usługi obywatelom Unii Europejskiej. Usługa Adobe Experience Cloud zawiera interfejs API dotyczący przepisów RODO, który automatyzuje żądania dostępu i usunięcia danych RODO we wszystkich składnikach platformy firmy Adobe.
Rozszerzalność usługi Adobe Experience Platform
Usługa Adobe Experience Platform jest oparta na otwartych interfejsach API, które udostępniają wszystkie funkcje systemu programistom w ich narzędziach. Oznacza to, że klienci mogą integrować stosowane rozwiązania korporacyjne z usługą Adobe Experience Platform, a partnerzy mogą swobodnie rozszerzać ją przy użyciu własnych produktów i technologii.
Rozszerzalność usługi Adobe Experience Platform
 

Profil

Action
Profil Experience Cloud
Profil Experience Cloud oferuje przedsiębiorstwom łatwo dostępny, aktualny, szybki i kompletny magazyn danych, na którym można oprzeć systemy obsługi materiałów. Opracowano go jako centralny profil dostępny dla twórców reklam, który pozwala opracowywać skoordynowane, spójne i aktualne materiały dla klientów we wszystkich kanałach marketingu. Profil ten różni się od systemów rejestrujących zawartych w rozwiązaniach Adobe Experience Cloud. Jest to jedyny profil zawierający szczegółowe informacje oparte na rozwiązaniach używanych przez klienta online i offline, a także danych firmy Adobe i innych firm.
Profil Experience Cloud

Machine Learning
 
Przestrzeń robocza analizy danych: Tworzenie usług inteligentnych w usłudze Adobe Experience Platform
Przestrzeń robocza analizy danych: Tworzenie usług inteligentnych w usłudze Adobe Experience Platform
Przestrzeń robocza analizy danych pozwala czerpać wiedzę z danych przy użyciu funkcji samouczenia i sztucznej inteligencji. Jej integracja z usługą Adobe Experience Platform ułatwia prognozowanie w oparciu o materiały i zasoby danych znajdujące się w różnych rozwiązaniach firmy Adobe.

Dzięki przestrzeni roboczej analizy danych naukowcy zajmujący się statystyką mogą w pełni wykorzystać usługi Adobe Sensei — tworzyć inteligentne usługi (interfejsy API) w oparciu o funkcję samouczenia. Usługi te współpracują z innymi rozwiązaniami firmy Adobe, takimi jak Adobe Target i Adobe Analytics Cloud, dzięki czemu pozwalają automatyzować personalizację materiałów cyfrowych — stron internetowych, aplikacji na komputer i aplikacji na urządzenia przenośne.