Zawartość i dane — wreszcie w jednym miejscu.

Platforma Adobe Experience Platform umożliwia centralizację i standaryzację obsługi danych oraz materiałów klientów z różnych systemów w celu usprawnienia projektowania i dostarczania interfejsów użytkownika. Dane, materiały i analizy platformy są dostępne dla partnerów oraz zewnętrznych twórców oprogramowania za pośrednictwem interfejsów API. Z naszej platformy korzysta ponad 4000 twórców oprogramowania, partnerów oferujących technologie i firm integrujących systemy na całym świecie. Integralnym elementem platformy Adobe Experience Platform jest portal Adobe I/O, który obsługuje ponad 500 milionów wywołań interfejsów API dziennie.

Przedstawiamy rozwiązanie Adobe Experience Platform Launch

Rozwiązanie Launch to narzędzie do zarządzania znacznikami następnej generacji, które oparto na platformie Adobe Experience Platform. Rozwiązanie Adobe Launch umożliwia zewnętrznym twórcom oprogramowania budowanie, konserwację i ciągłe aktualizowanie własnych integracji w ramach usługi Adobe Experience Cloud. Jego interfejs przypomina sklep z aplikacjami, za pomocą którego różne marki mogą łatwo wdrażać aplikacje internetowe firmy Adobe i zewnętrznych twórców oprogramowania, definiować zachowania klientów, a także określać sposób używania danych w stosowanych narzędziach do marketingu cyfrowego. Szereg partnerów, w tym firmy Facebook, Dun & Bradstreet, Twitter, Zendesk i [24]7, już zarządza własnymi integracjami przy użyciu rozwiązania Launch firmy Adobe.

Acxiom
AppDynamics
Clicktale
Decibel Insight
Dun & Bradstreet
Facebook
MasterCard
Microsoft
ObservePoint

Integracje i rozszerzenia na giełdzie Adobe Exchange

Usługa Adobe Experience Cloud udostępnia teraz integracje z rozwiązaniami partnerów, takich jak Acxiom, AppDynamics, Clicktale, Decibel Insight, Dun & Bradstreet, Facebook, Mastercard, Microsoft i ObservePoint — wszystkie dostępne na giełdzie Adobe Exchange. Rozważmy na przykład integrację z oprogramowaniem AppDynamics. Umożliwia ona twórcom reklam sprawdzanie, kiedy i dlaczego klienci nie są zadowoleni z obsługi, a także automatyczne wywoływanie zdarzeń, między innymi spersonalizowanych ofert. Integracja z oprogramowaniem Mastercard łączy dostęp do danych o zachowaniach i analitycznych, dzięki którym twórcy reklam generują precyzyjne profile pozwalające dotrzeć do większej liczby potencjalnych konsumentów. Nasza integracja z oprogramowaniem firmy Microsoftobejmuje wspólnie opracowane rozwiązania, które łączą usługę Adobe Experience Cloud z narzędziami Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 oraz Microsoft Power BI. Te integracje i setki innych można znaleźć na giełdzie Adobe Exchange.

Portal Adobe I/O ułatwia pracę twórcom oprogramowania.

Wprowadziliśmy nowe ulepszenia w Adobe I/O — naszym portalu ułatwiającym programowanie dla wielu chmur. Nowe zdarzenia wejścia/wyjścia i interfejsy API usługi Creative Cloud ułatwiają programistom tworzenie dostosowanych aplikacji. Możliwość programowania obiegów pracy obejmujących różne chmury ułatwia opracowywanie indywidualnych rozwiązań, na przykład automatyczne stosowanie najnowszego logo marki we wszystkich materiałach reklamowych.

Oto Adobe Sensei dla przedsiębiorstw.

Oprogramowanie Adobe Sensei stanowi warstwę gromadzenia informacji na platformie Adobe Experience Platform. Oferuje jednolite środowisko uzyskiwania danych i sztucznej inteligencji, jak również usługi sprzyjające inteligentnej oraz szybszej pracy. Dzięki rozwiązaniu Sensei można skutecznie zintegrować cyfrowe i fizyczne mechanizmy obsługi klienta, automatycznie oferować użytkownikom indywidualnie dobrany interfejs na dowolnym ekranie lub wykryć anomalię związaną z obsługą klienta.

Usługi są w naszych genach.

Usługi podstawowe — Ludzie, Miejsca, Zasoby, Aktywacja i Mobilność — są współużytkowane i obsługiwane centralnie w ramach platformy Adobe Experience Platform. Ich interfejs jest zunifikowany i pozwalają one sprawnie integrować platformę Adobe Experience Platform z rozwiązaniami.