Miejsce na wszystko.

Usługa Adobe Marketing Cloud pozwala przechowywać, synchronizować i udostępniać wszystkie zasoby cyfrowe.

Miejsce na wszystko.

Całkowita integracja

Już nie trzeba mozolnie przeszukiwać poczty e-mail czy usług w chmurze, aby znaleźć potrzebny plik projektu.
Oprogramowanie Experience Cloud umożliwia przechowywanie wszystkich materiałów w jednym miejscu, z którego są automatycznie łączone z wszystkimi używanymi codziennie rozwiązaniami firmy Adobe.

Wyjątkowo płynna praca

Experience Cloud to jedyny produkt na rynku, który automatycznie synchronizuje zasoby z usługi Adobe Creative Cloud, dzięki czemu pomaga we współpracy twórców i osób zajmujących się marketingiem. Synchronizacja może również obejmować narzędzie Adobe Experience Manager, tak aby pliki zawsze były dostępne w odpowiednim miejscu.

Znajdowanie i udostępnianie plików

Rozwiązanie Experience Cloud oferuje centralne środowisko synchronizujące wszystkie zasoby cyfrowe, które ułatwia wspólną pracę.

Wszyscy mają dostęp

Zatwierdzoną zawartość można udostępnić współpracownikom w całej organizacji, tak aby wszyscy mogli szybko korzystać z najnowszej wersji. Aby przeglądać zasób Experience Cloud, współpracownik musi tylko kliknąć przycisk w narzędziu Adobe Campaign, Target, Social lub Media Optimizer.

Ciągłe aktualizacje

Pliki mogą być automatycznie synchronizowane z oprogramowaniem Creative Cloud i Experience Manager, tak aby wszyscy korzystali z najnowszych wersji.

Udostępnianie zatwierdzonych materiałów

Udostępnianie zasobów między rozwiązaniami firmy Adobe ułatwia współpracę z innymi zespołami. Zatwierdzone materiały mogą być dostępne dla wszystkich osób w organizacji zajmującej się marketingiem.