Razem pracuje się lepiej.

Projekty i kampanie zespołu są synchronizowane w całej usłudze Adobe Experience Cloud.

Razem pracuje się lepiej.

Najnowsze informacje z każdego źródła

Niezależnie od tego, czy członkowie zespołu pracują w sąsiednich pomieszczeniach czy w różnych krajach, firma Adobe ułatwia im współpracę. Wszystkie materiały i wiadomości są przechowywane w jednym miejscu, tak aby każdy mógł znaleźć potrzebne dane. Indywidualnie dostosowane kanały i powiadomienia ułatwiają monitorowanie projektów. Raporty i opinie można łatwo udostępniać z poziomu znanych rozwiązań.

Jak to działa

Mechanizmy współpracy stanowią integralną część usługi Experience Cloud. Ułatwia ona koordynację pracy zespołu, nie wymagając opuszczania normalnego obiegu pracy.

Spersonalizowany kanał

Spersonalizowany kanał

Zawsze po zalogowaniu się w usłudze Experience Cloud mogą być widoczne informacje o stanie śledzonych raportów, zasobów i dyskusji.
Powiadomienia

Powiadomienia

Komunikaty na temat aktywności w projektach zapewniają stały dostęp do informacji, a tym samym ułatwiają współpracę.
Udostępnianie zawartości

Udostępnianie zawartości

Bezpośrednio w usłudze Experience Cloud można udostępniać współpracownikom raporty, zasoby, opinie i informacje o postępach.

Miliony szczegółów w jednym miejscu

Te rozwiązania pozwalają efektywnie śledzić całą aktywność oraz wszystkie zasoby w projektach marketingowych, a także udostępniać dane między członkami zespołu.

Dostosuj. Korzystaj. Udostępniaj.

Indywidualna komunikacja

Rozwiązanie pozwala wybrać otrzymywane informacje na temat projektów, tak aby na bieżąco śledzić postępy ważnych prac.

Porządkowanie zasobów

Wszystkie dane projektów są dostępne w centralnej lokalizacji, w której można porządkować je na podstawie tematów i kampanii, tak aby zachować szybki dostęp do ważnych zasobów.

Udostępnianie zawartości i zbieranie opinii

W używanych na co dzień narzędziach można udostępniać materiały współpracownikom i gromadzić ich opinie.