Dostarczanie materiałów nie tylko przy użyciu znaczników

W zarządzaniu znacznikami chodzi o znacznie więcej niż o same znaczniki. Istotą tego procesu są materiały.
Przedsiębiorstwa korzystają z ogromnego ekosystemu technologii marketingowych, aby dostarczać materiały dla klientów. W rzeczywistości witryna przedsiębiorstwa korzysta średnio z 20 różnych technologii tego typu.
Aby wdrożyć te technologie, programiści wstawiają wiersze kodu JavaScript, określane jako znaczniki, na każdej stronie internetowej, która wymaga danych technologii. Znaczniki nie tylko umożliwiają obsługę samej technologii, ale również pozwalają na przepływ danych między technologiami, aby zapewnić ich bardziej spójne działanie u użytkownika.
Można przyjąć, że strona internetowa składa się trzech warstw. Dolna warstwa przechowuje technologie obsługujące stronę. Środkowa warstwa zawiera dane utworzone przy użyciu technologii. Górna warstwa dostarcza materiały — to, co odwiedzający widzą i z czego korzystają.
Wszystkie te warstwy są wzajemnie połączone i muszą współdziałać ze sobą, aby dostarczać atrakcyjne materiały. Tutaj wkraczają znaczniki. Wiele przedsiębiorstw tradycyjnie postrzegało zarządzanie znacznikami jako ograniczone do warstwy technologii — bity kodu HTML i JavaScript, których jedynym celem była instalacja technologii na stronach internetowych. Jednak do dostarczania materiałów, które tworzą prawdziwą więź z klientami, nie wystarcza samo uaktywnienie technologii — muszą one również współdziałać między sobą.

Cel ten pozwalają osiągnąć znaczniki, które łącząc poszczególne warstwy jako mechanizm transportu danych do i z technologii, a także do materiałów dla klientów. Wraz ze stale zmieniającym się i rozrastającym ekosystemem technologii internetowych od systemów zarządzania znacznikami oczekuje się coraz więcej. Pierwsza generacja systemów zarządzania znacznikami nie została zaprojektowana z myślą o obsłudze tego nowego i dynamicznego ekosystemu. Ostatecznie problem ten skutkuje materiałami, które nie są przydatne dla użytkowników.
separator

Problemy z menedżerami znaczników pierwszej generacji

Liczba rozwiązań internetowych umożliwiających dostarczanie materiałów klientom wzrosła z około 150 w 2011 roku do ponad 5000 obecnie. Wraz z coraz szybszym wprowadzaniem tych technologii w przedsiębiorstwach wymagana jest wysoka elastyczność w zakresie wdrażania odpowiednich rozwiązań potrzebnych do zapewnienia klientom najlepszej obsługi.
Aby przedsiębiorstwa mogły dostarczać atrakcyjne materiały, poszczególne technologie nie mogą działać niezależnie od siebie, ponieważ cenne dane klientów wysłane do jednej technologii nie stanowią wtedy podstawy dla operacji w innych technologiach, a operacje są realizowane poza kontekstem pozostałych rozwiązań. Ostatecznie przedsiębiorstwa miałyby trudności ze zorganizowaniem pojedynczego materiału dla klienta w oparciu o kilka technologii marketingowych.
Szablony znaczników umożliwiają użytkownikom o mniejszych umiejętnościach technicznych wdrażanie i konfigurowanie podstawowej implementacji technologii marketingowej bez pisania nawet jednego wiersza kodu. Odbywa się to przy użyciu interfejsu użytkownika monitującego o podawanie informacji, które są następnie przekształcane przez szablon na kod JavaScript i wstawiane do strony internetowej.

Pierwsze systemy zarządzania znacznikami zostały wprowadzone na rynek we wczesnych latach 2000. Witryny przedsiębiorstw korzystały wtedy średnio z dwóch technologii. Ogólnie rzecz biorąc, te dwie technologie działały niezależnie od siebie. Obecnie w witrynach przedsiębiorstw jest wdrożonych średnio 20 technologii i często ich podzbiór jest od siebie wzajemnie zależny. Pracownicy obsługujący menedżery znaczników oparte na szablonach nie potrafią obsługiwać stosowanych obecnie złożonych, wzajemnie zależnych technologii, ponieważ brakuje im umiejętności do tworzenia tych integracji. Najbardziej wykwalifikowanymi osobami do obsługi integracji z technologią marketingową są pracownicy firmy, która opracowała tę technologię — a nie osoby korzystające z menedżera znaczników. Pracownicy obsługujący menedżery znaczników pierwszej generacji dysponują podstawową wiedzą z wielu dziedzin, ale nie są w stanie opracowywać integracji zawierających zaawansowane funkcje potrzebne do spełnienia dzisiejszych (a tym bardziej przyszłych) wymagań firm.
Menedżery znaczników pierwszej generacji oparte na zamkniętej architekturze nie spełniają wymagań firm kompleksowo zarządzających materiałami. Nie są więc przydatne tam, gdzie priorytetem są materiały dla klientów, ani nie mogą być skalowane do tych wymagań. Oto, dlaczego:
 • Przedsiębiorstwa korzystają z ekosystemu technologii w celu sprostania coraz bardziej złożonym wyzwaniom. Menedżery znaczników pierwszej generacji są oparte na szablonach. Nie opracowano ich pod kątem oferowania innowacyjnych rozwiązań przyszłych problemów.
 • Przedsiębiorstwa oczekują współdziałania stosowanych technologii marketingowych i reklamowych. Menedżery znaczników pierwszej generacji oferują tylko powierzchowne integracje, które nie umożliwiają współdziałania technologii w stopniu wystarczająco dobrym do spełnienia potrzeb użytkowników.

 

 

 

 

separator

Definiowanie systemu zarządzania znacznikami następnej generacji

Aby spełnić wymagania firm kompleksowo zarządzających materiałami dla klientów, potrzebny jest nowy rodzaj menedżera znaczników. Musi on być zaprojektowany tak, aby odpowiednio reagował na zachowania klientów. Ponadto musi umożliwiać dostawcom technologii marketingowych wprowadzanie innowacji na ich własnych warunkach. Systemy zarządzania znacznikami następnej generacji mogą to zapewnić dzięki trzem istotnym funkcjom.
1. Otwarta, zrównoważona architektura zapewniająca maksymalną elastyczność
Biorąc pod uwagę szybkie upowszechnianie się technologii marketingowych, menedżery znaczników pierwszej generacji oparte na szablonach nie są już wystarczającymi rozwiązaniami. Menedżery znaczników następnej generacji udostępnią dostawcom technologii marketingowych samoobsługową metodę tworzenia integracji, zarządzania nimi oraz ich aktualizowania. Dzięki temu firma, która utworzyła daną technologię, zyskuje kontrolę nad zaawansowanymi integracjami, zamiast pozostawiać je pracownikom obsługującym menedżery znaczników. Ta otwarta architektura zapewni przedsiębiorstwom trwałe integracje, które są elastyczne, mogą być często aktualizowane, a ponadto oferują możliwości samodzielnego dostosowywania. Ten poziom obsługi można uzyskać tylko w oparciu o otwartą architekturę.
2. Ujednolicone technologie marketingowe do tworzenia lepszych materiałów
Integracje utworzone przy użyciu menedżerów znaczników pierwszej generacji są powierzchowne. Zwykle pozwalają one tylko na skonfigurowanie danej technologii. Integracje następnej generacji pozwalają dostawcom technologii marketingowych na dodawanie nowych funkcji bezpośrednio do systemu menedżera znaczników.
Firma oferująca odtwarzacz wideo może na przykład utworzyć integrację, która dodaje nowe operacje, zdarzenia, warunki, a nawet dane do opcji zawartych w menedżerze znaczników. Odtwarzacz wideo może dodać następujące elementy:
 • Operacje — odtwórz, wstrzymaj i wydłuż czas buforowania
 • Zdarzenia — odtwórz, zatrzymaj i zamknij okno
 • Warunki — szybkość połączenia i rozdzielczość
 • Dane — nazwa i długość klipu wideo
Umożliwienie tysiącom dostawców technologii marketingowych rozszerzania ich podstawowych funkcji — wprowadzonych do interfejsu użytkownika menedżera znaczników — pozwoli ujednolicić te technologie marketingowe. W ten sposób firmy otrzymają skuteczniejsze rozwiązania do synchronizowania i dostarczania materiałów przy użyciu różnych technologii.
3. Zautomatyzowane wdrożenia technologii w celu uzyskania szybkich wyników
Systemy zarządzania znacznikami następnej generacji są sterowane przy użyciu otwartych interfejsów API. Te interfejsy API pozwalają agencjom i przedsiębiorstwom automatyzować nawet najbardziej złożone wdrożenia technologii.
Rozważmy na przykład przedsiębiorstwo posiadające kilka marek. Każda marka ma oddzielną witrynę z wdrożonymi poniższymi technologiami:
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Oraz 10 innych technologii
Menedżery znaczników pierwszej generacji wymuszają na przedsiębiorstwach ręczne replikowanie sposobu wdrażania każdej z tych technologii. Oddzielne zarządzanie wdrożeniami poszczególnych technologii we wszystkich witrynach może wymagać dużych nakładów pracy i czasu. Co więcej, integracja tych technologii może stanowić jeszcze większe wyzwanie.
Menedżery znaczników następnej generacji w pełni sterowane przy użyciu interfejsu API umożliwią przedsiębiorstwom pisanie skryptów opartych na takim interfejsie w celu programowego wdrażania technologii, rejestrowania istotnych danych, udostępniania tych danych dla poszczególnych technologii, a nawet tworzenia reguł do obsługi materiałów korzystających z różnych technologii. Dzięki temu proces, który zajmował godziny, dni, tygodnie, a nawet miesiące w przypadku systemów zarządzania znacznikami pierwszej generacji, teraz trwa zaledwie kilka sekund.
separator

Dostarczanie materiałów zamiast żmudnej pracy ze znacznikami

Mechanizm zarządzania znacznikami tradycyjnie był potrzebny, aby uzyskać określony efekt. Pozwalał zarządzać znacznikami wymaganymi do udostępnienia poszczególnych technologii w witrynie. Obecnie w zarządzaniu znacznikami to nie znaczniki odgrywają kluczową rolę. Chodzi głównie o integrację danych i technologii w celu udostępniania atrakcyjnych materiałów.
 
Wybór odpowiedniego systemu zarządzania znacznikami ma kluczową rolę dla oferowania wyjątkowych materiałów. Systemy zarządzania znacznikami następnej generacji udostępniają klientom atrakcyjne materiały, gdyż ułatwiają osobom zajmującym się marketingiem ich tworzenie. Rozwiązanie Adobe Launch to jedyny system zarządzania znacznikami następnej generacji na rynku. Jest ono oparte na usłudze Adobe Experience Platform i ułatwia osobom zajmującym się marketingiem wykonywanie poniższych czynności:
 
 • Wdrażanie i konfigurowanie technologii firmy Adobe i innych firm
 • Ujednolicenie sposobu stosowania technologii firmy Adobe i innych firm w materiałach dla klientów
 • Zbieranie i rozpowszechnianie cennych danych klientów
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu zarządzania znacznikami następnej generacji firmy Adobe, który jest w pełni otwarty i rozszerzalny, odwiedź stronę www.adobe.com/enterprise/cloud-platform/launch.html.
 
 
 
 
separator