Rozwiązania przenośne jak na dłoni

Dostępne jest centralne środowisko monitorowania wszystkich aplikacji i usług dla urządzeń przenośnych, które umożliwia dostarczanie indywidualnie dostosowanych materiałów.

Rozwiązania przenośne jak na dłoni

Przeanalizuj. Określ strategię. Personalizuj.

Strategia obejmująca urządzenia przenośne jest kluczowym elementem planu marketingowego. Aby dostarczać materiały dostosowane do sytuacji, trzeba dokładnie wiedzieć, w jaki sposób klienci korzystają z aplikacji. Oferowanie coraz lepszych materiałów wymaga błyskawicznego wyzwalania zmian aplikacji. Usługa Adobe Experience Cloud stanowi centrum monitorowania i analizowania danych, udostępniania spersonalizowanych ofert, a nawet zachęcania nieaktywnych użytkowników do działania.

Analiza klientów, a nie tylko ich urządzeń

Usługa Experience Cloud udostępnia więcej niż same dane. Pozwala sprawdzić, kto i jak korzysta z aplikacji. Umożliwia też szybkie wykorzystanie uzyskanych informacji.

Pomiary

Rozwiązanie Adobe Analytics udostępnia szczegółowe dane o aplikacjach dla urządzeń przenośnych — obejmujące między innymi trendy, uruchomienia, średnie czasy sesji czy awarie.

Personalizacja i testowanie

Dzięki narzędziu Adobe Target można dostarczać użytkownikom aplikacji indywidualnie dostosowane materiały oraz wykonywać różnorodne testy porównawcze.

Reklama poza aplikacjami

Narzędzia Adobe Media Optimizer i Adobe Audience Manager ułatwiają stosowanie reklam w wyszukiwarkach oraz reklam wyświetlanych w celu skłonienia nieaktywnych użytkowników do ponownego użycia aplikacji.

Monitorowanie aplikacji tak, jak należy

Oprogramowanie pozwala śledzić aplikacje na urządzenia przenośne i korzystać z gromadzonych danych.

Sterowanie rozwiązaniami

Zarządzanie połączonymi rozwiązaniami Experience Cloud odbywa się w specjalnym interfejsie marketingu dla urządzeń przenośnych.

Tworzenie własnych powiadomień

Są dostępne powiadomienia push reagujące na analizy aplikacji dla urządzeń przenośnych, informujące na przykład o 10-dniowej przerwie we wprowadzaniu nowych aplikacji.

Gromadzenie i dostarczanie danych

Wysokowydajny zestaw SDK umożliwia zbieranie i przekazywanie danych w czołowych systemach operacyjnych oraz narzędziach programistycznych.