Dialog z klientami — w ich języku

Rozpoznawanie działań klientów w różnych interfejsach internatowych pozwala lepiej ich zrozumieć.

Dialog z klientami — w ich języku

Zaawansowane wnioskowanie

Rozwiązania Adobe Experience Cloud oferują całościowy ogląd danych z produktów firmy Adobe i innych firm, który zapewnia szczegółowe informacje na temat klientów. Badanie interakcji w różnych kontekstach pozwala rozpoznać najważniejsze zagadnienia. Oprogramowanie rozpoznaje klientów odwiedzających strony z poziomu nieznanych urządzeń. Można nawet grupować użytkowników jako odbiorców specjalnych kampanii marketingowych.

Znajomość odbiorców

Dialog z klientami jest spójny i ciągły niezależnie od stosowanych mechanizmów marketingowych.

Wspólny identyfikator

Dzięki wspólnemu identyfikatorowi można śledzić poszczególnych klientów — a nie tylko ich urządzenia — we wszystkich usługach internetowych.

Udostępnianie danych odbiorców

Oprogramowanie klasyfikuje klientów różnych typów w grupy odbiorców, które można udostępniać między rozwiązaniami opartymi na usłudze Experience Cloud.

Szczegółowe dane odbiorców

Łącząc dane zgromadzone w rozwiązaniach firmy Adobe z informacjami o klientach uzyskanymi spoza usługi Experience Cloud, można uzupełniać profile klientów i tworzyć zaawansowane analizy.

Diagram urządzeń

Współpracując z producentami popularnych marek, można rozpoznawać klientów korzystających z nieznanych urządzeń.

Wszystko jak na dłoni

Usługa Adobe Experience Cloud integruje informacje o klientach korzystających z wielu technologii i urządzeń, ułatwiając budowanie spójnych kampanii marketingowych dostosowanych do różnych grup odbiorców.

Kompleksowe informacje o klientach

Oprogramowanie oferuje szereg danych na temat klientów — niezależnie od tego, jakich urządzeń i technologii używają.

Spójne interfejsy użytkownika

Zamiast zmiennych, wciąż powtarzanych reklam można oferować spójne, spersonalizowane materiały. Szczegółowe informacje ułatwiają dopracowanie kampanii pod kątem określonych odbiorców.

Wszystko staje się prostsze

Informacje o klientach gromadzone w ramach wszystkich rozwiązań opartych na usłudze Experience Cloud pozwalają oferować klientom to, czego potrzebują.