Funkcjonalne narzędzia dla administratorów

To samo środowisko umożliwia zarządzanie użytkownikami usług Adobe Experience Cloud, Creative Cloud i Document Cloud.

Funkcjonalne narzędzia dla administratorów

Jedno logowanie do zarządzania wszystkim

Procesy administracyjne w całej organizacji staną się prostsze. Niezależnie od tego, z ilu rozwiązań firmy Adobe korzysta przedsiębiorstwo, wystarczy zalogować się raz, aby zarządzać użytkownikami różnych produktów. Oprogramowanie firmy Adobe ułatwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników, wsadowe wysyłanie nowych użytkowników i konfigurowanie grup. Dzięki temu zespoły szybko przystępują do pracy.

Błyskawiczna akcja bez opóźnień

Opcja zarządzania wieloma użytkownikami naraz usprawnia pracę.

Uprawnienia grupowe

Opcja stosowania uprawnień do grup użytkowników zamiast pojedynczych osób zapewnia oszczędność czasu. Grupy można tworzyć z określonymi uprawnieniami dla dowolnego zestawu produktów firmy Adobe.

Zarządzanie użytkownikami

Obsługa wsadowego wysyłania nowych użytkowników pozwala szybko wdrażać całe zespoły. W razie potrzeby można też wysyłać pojedynczych użytkowników.

Uwierzytelnianie na własnych warunkach

Są dostępne trzy mechanizmy uwierzytelniania, co gwarantuje zgodność ze strategią zabezpieczeń organizacji.

Przekazywanie sterowania

Użytkownicy mogą zarządzać własnym logowaniem przy użyciu kont Adobe ID.

Dostęp pracowniczy

Użytkownikom można przypisać firmowe nazwy logowania, korzystając z identyfikatorów Enterprise ID i logowania jednokrotnego.

Współpraca dzięki logowaniu

Identyfikatory Federated ID połączone z katalogiem przedsiębiorstwa ułatwiają współpracę z zewnętrznymi organizacjami, które zarządzają logowaniem.
uwierzytelnianie