Kwalifikacje instytucji edukacyjnych

 
Produkty firmy Adobe są dostępne w obniżonych cenach dla instytucji następujących typów:
• Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe oferujące nauczenie w pełnym wymiarze godzin lub regiony takich szkół*
• Publiczne lub prywatne uniwersytety albo inne uczelnie wyższe, które są akredytowane i wymagają odpowiednika co najmniej dwóch lat nauki w pełnym wymiarze czasu do przyznania stopnia naukowego*
• Biura i komisje administracyjne w instytucjach edukacyjnych
• Nauczanie domowe pod warunkiem zatwierdzenia przez firmę Adobe
• Szkoły rządowe w USA i Kanadzie
• Instytucje edukacyjne zatwierdzone jawnie, na piśmie przez firmę Adobe
• Szpitale w USA, które są w całości własnością instytucji edukacyjnej lub kontrolowane przez taką instytucję — gdzie instytucja jest jedynym właścicielem szpitala i jedynym podmiotem mającym nadzór nad funkcjonowaniem szpitala
• Ośrodki badawcze uczelni wyższych, które są instytucjami publicznymi uznanymi przez ministerstwo oświaty USA lub ministerstwa edukacji w Kanadzie/prowincjach Kanady, nauczają studentów i mogą przedstawić kopię statutu wskazującego na zależność od uczelni wyższej
• Inne kwalifikujące się podmioty wymieniane okresowo w witrynie firmy Adobe
 
Niekwalifikujące się instytucje
Następujące rodzaje instytucji nie mają uprawnienia do rabatu dla instytucji edukacyjnych:
• Szkoły i organizacje religijne nieposiadające odpowiedniej akredytacji
• Muzea
• Kościoły
• Biblioteki
• Szpitale na terenie Kanady
• Centra szkoleniowe lub szkoły oferujące certyfikaty ukończenia kursów, takich jak obsługa oprogramowania komputerowego, w tym m.in. Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Center
• Uczelnie wojskowe, których ukończenie nie wiąże się z uzyskaniem tytułu naukowego
• Laboratoria badawcze nieuznawane przez ministerstwo oświaty USA lub ministerstwo oświaty Kanady, w tym instytucje uznawane przez MSW Stanów Zjednoczonych, Departament Energii Stanów Zjednoczonych lub Państwowy Komitet Badań Naukowych Kanady. Ponadto kwalifikacji nie podlegają laboratoria na terenie USA skategoryzowane jako FFRDC (Finansowane z budżetu federalnego organizacji badań i rozwoju) oraz UARC (Uniwersyteckie centra badawcze). Przykłady: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory oraz Lawrence Livermore National Laboratory.
• Pozostałe przykłady niekwalifikujących się instytucji publikowane okresowo przez firmę Adobe
 
Potwierdzenie uprawnień
Firma Adobe wymaga, aby sprzedawcy sprawdzali uprawnienia kwalifikujących się instytucji edukacyjnych według przedstawionych zasad. Informacje te są zawarte w pisemnej umowie między firmą Adobe a sprzedawcą. Firma Adobe wymaga również dokumentów pozwalających na identyfikację w przypadku zakupów za pośrednictwem sklepu dla instytucji edukacyjnych.
 
Jako dokumenty pozwalające na identyfikację są traktowane między innymi:
• Ważne, oficjalne zlecenie zamówienia wystawione przez instytucję edukacyjną
• Bieżące informacje o karcie kredytowej instytucji edukacyjnej zawierające nazwę, adres fakturowania i adres wysyłki
• Bieżące informacje o płatności kartą kredytową lub czekiem dokonanej przez wykładowcę lub pracownika instytucji edukacyjnej z adresem wysyłki wskazującym instytucję edukacyjną
• Inne odpowiednie informacje identyfikacyjne zgodne z publikowaną od czasu do czasu w witrynie firmy Adobe listą informacji identyfikacyjnych * Akredytowane instytucje edukacyjne to podmioty uznawane przez ministerstwo edukacji lub stanową radę oświatową w USA albo kanadyjskie ministerstwa edukacji działające na poziomie krajowym lub prowincji, zajmujące się głównie nauczaniem. Do takich stowarzyszeń należą w USA: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges i Northwest Association of Accredited Schools.