Kwalifikacje wykładowców i nauczycieli

 
Uprawnienie do rabatu mają następujące osoby:
• Nauczyciele i wykładowcy oraz pracownicy instytucji edukacyjnych — nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w akredytowanej instytucji edukacyjnej, takiej jak szkoła podstawowa lub średnia, uniwersytet lub inna szkoła wyższa (również prywatna) albo kuratorium oświaty — w tym osoby z tytułem profesor emeritus*
• Nauczyciele uczniów nauczanych w domu — zgodnie z definicją nauczania w domu obowiązującą w danym regionie

Potwierdzenie uprawnień
 
Potwierdzenie uprawnień musi być dokumentem wystawionym przez instytucję i zawierającym imię i nazwisko, nazwę szkoły lub uczelni oraz bieżącą datę.
Uwaga: wszelkie informacje poufne, takie jak wysokość wynagrodzenia lub numery PESEL, można ukryć lub skreślić. Dopuszczalne typy zaświadczeń o zatrudnieniu:
• Odcinek wypłaty ze szkoły lub uczelni
• Oficjalny list instytucji edukacyjnej potwierdzający bieżące zatrudnienie
 
Dla nauczycieli uczniów w przypadku nauki w domu:
• Kopia dokumentu potwierdzającego fakt pobierania nauki w domu z datą
• Ważna legitymacja stowarzyszenia nauczania domowego (na przykład organizacji Home School Legal Defense Association)
• Opatrzony datą dowód zakupu programu nauczania na bieżący rok akademicki†

Oferowane produkty z rabatami dla sektora edukacji ›
W przypadku braku pewności co do uprawnień należy skontaktować się z firmą Adobe pod numerem telefonu 800-585-0774.

 

* Akredytowane instytucje edukacyjne to podmioty uznawane przez ministerstwo edukacji lub stanową radę oświatową w USA albo kanadyjskie ministerstwa edukacji działające na poziomie krajowym lub prowincji, zajmujące się głównie nauczaniem.
Do takich stowarzyszeń należą w USA: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges i Northwest Association of Accredited Schools.
Za bieżące są uznawane dokumenty datowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.