Uprawnienia uczniów i studentów

 
Aby skorzystać z rabatu dla uczniów i studentów, trzeba mieć ukończone 13 lat i odbywać naukę w jednej z następujących instytucji:
• Uniwersytety lub inne szkoły wyższe — publiczne lub prywatne uniwersytety albo inne uczelnie wyższe, które są akredytowane i wymagają odpowiednika co najmniej dwóch lat nauki w pełnym wymiarze czasu do przyznania stopnia naukowego*
• Szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe — szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe publiczne lub prywatne nauczające w pełnym wymiarze czasu
• Kształcenie domowe — zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi edukacji domowej
 
Jak kupić?
 
Najlepszym sposobem zakupu jest skontaktowanie się bezpośrednio z firmą Adobe — za pośrednictwem naszej witryny lub telefonicznie pod numerem 800-702-434. Wersje oprogramowania firmy Adobe dla uczniów i nauczycieli są również oferowane w wielu księgarniach uczelnianych oraz sklepach online. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Sklepy online”.

Na etapie ukończenia zakupu należy podać nazwę szkoły lub uczelni i określić, czy użytkownik jest uczniem, studentem, nauczycielem, wykładowcą czy osobą zarządzającą.

Jak potwierdzić uprawnienia?
 
Użyć adresu e-mail instytucji edukacyjnej: jeśli podczas zakupu zostanie podany adres e-mail instytucji edukacyjnej, weryfikacja nastąpi natychmiast. (Adres e-mail instytucji edukacyjnej może zawierać domenę .edu, .k12 lub inną domenę sponsorowaną przez instytucje edukacyjne). Jeśli osoba kupująca nie posiada adresu e-mail z domeną instytucji edukacyjnej lub nie można zweryfikować takiego adresu, wówczas po zakupie może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowego dowodu uprawnień.

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy w akredytowanych szkołach
Potwierdzenie uprawnień musi być dokumentem wystawionym przez instytucję i zawierającym imię i nazwisko, nazwę instytucji oraz bieżącą datę. Typy dokumentów potwierdzających przynależność do instytucji:
• Legitymacja szkolna
• Karta przebiegu nauki
• Wykaz zaliczeń
• Rachunek lub potwierdzenie uiszczenia opłaty za czesne

Uczniowie odbywający naukę w domu
Dowodem potwierdzającym upoważnienie do skorzystania z oferty może być:
• Kopia dokumentu potwierdzającego fakt pobierania nauki w domu z datą
• Ważna legitymacja stowarzyszenia nauczania domowego (na przykład organizacji Home School Legal Defense Association)
• Opatrzony datą dowód zakupu programu nauczania na bieżący rok akademicki

W przypadku braku pewności co do uprawnień należy skontaktować się z firmą Adobe pod numerem telefonu 800-702-434.
 
* Akredytowane instytucje edukacyjne to podmioty uznawane przez ministerstwo edukacji lub stanową radę oświatową w USA albo kanadyjskie ministerstwa edukacji działające na poziomie krajowym lub prowincji, zajmujące się głównie nauczaniem. Do takich stowarzyszeń należą w USA: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges i Northwest Association of Accredited Schools.
Za bieżące są uznawane dokumenty datowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.