POWSTAJĄCE TECHNOLOGIE

Metaverse i inne wspólne środowiska immersyjne

„Coraz częściej robimy w świecie cyfrowym to, co dawniej odbywało się w świecie fizycznym. Dialog związany z metaverse odzwierciedla rozmywającą się granicę między czynnościami wirtualnymi a rzeczywistymi.”

Shantanu Narayan

Prezes, Adobe

„Coraz częściej robimy w świecie cyfrowym to, co dawniej odbywało się w świecie fizycznym. Dialog związany z metaverse odzwierciedla rozmywającą się granicę między czynnościami wirtualnymi a rzeczywistymi.”

Shantanu Narayan

Prezes, Adobe

Krótkie podsumowanie

Metaverse i inne wspólne środowiska immersyjne to nowa fala interakcji cyfrowych.Te środowiska immersyjne obejmują metaverse — rozbudowane, trwałe, współużytkowane i interaktywne miejsca do współpracy i wspólnego tworzenia, a także funkcjonujące rynki. Będą one oferowały możliwości zakupów, szkolenia zawodowego, grania, edukacji, spotkań zdalnych, odkrywania kultury i nie tylko.

Zbiór rozwiązań metaverse ma wiele poziomów, na których ważną rolę odgrywają różne firmy.

Produkty firmy Adobe przyczyniają się dziś do rozwoju środowisk immersyjnych. Nasza rola stanie się ważniejsza w przyszłości.Nasze popularne w branży produkty do tworzenia immersyjnej zawartości ułatwiającej współpracę oraz grafiki 3D — takie jak Adobe Substance 3D i Adobe Aero — pomagają rozwijać środowiska immersyjne, takie jak gry, sklepy czy rzeczywistość rozszerzona. Wprowadzamy innowacje ułatwiające twórcom oraz markom tworzenie wciąż nowej zawartości 3D i przyczyniające się do upowszechnienia technik kreatywnych związanych z immersyjnością.

Wspólne środowiska immersyjne wymagają nowatorskich, nowych metod obsługi handlu i marketingu, dostarczania środowisk, prowadzenia analiz oraz personalizacji. Takie funkcje będą oferowały narzędzia firmy Adobe do tworzenia środowisk cyfrowych.

Nadszedł czas, aby firmy przygotowały się do nadejścia metaverse.Przygotowania do metaverse wymagają zobowiązania do demokratyzacji wszystkiego — od tworzenia zawartości przez opracowywanie podróży użytkowników po dostarczanie materiałów. Firma Adobe może pomóc w edukacji wśród marek i twórców zawartości, aby ułatwić zdefiniowanie i wyrażenie wspólnej wizji wprowadzanej do metaverse. Skutecznie zarządzane firmy powinny wprowadzić mechanizmy tworzenia zawartości 3D i immersyjnej. Ułatwi im to przygotowanie się do oferowania przyszłych środowisk immersyjnych, a także obniży koszty, przyspieszy oraz ulepszy projektowane dziś produkty, materiały marketingowe i obiegi pracy handlu elektronicznego.

Wirtualne dzieła i towary — od sztuki przez odzież po akcesoria — będą grały ważną rolę we wspólnych środowiskach immersyjnych.Dbanie o ich autentyczność jest naprawdę istotne.Wspólnie z organizacją Content Authenticity Initiative (CAI) firma Adobe pomaga klientom w śledzeniu pochodzenia dzieł wirtualnych, w tym sposobu ich edytowania. Organizacja CAI będzie też wspierać artystów pracujących w dziedzinie cyfrowej, ułatwiając im przypisywanie praw autorskich.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Co to są środowiska immersyjne?

Środowisko immersyjne wciąga użytkownika w opracowany cyfrowo, często trójwymiarowy świat. Wiele wspólnych środowisk immersyjnych pozwoli na różne sposoby korzystać z obiektów wirtualnych oraz wchodzić w interakcje z innymi odwiedzającymi. Metaverse jest obecnie bardzo popularnym tematem dyskusji, jednak według nas nie będzie to jedyne takie miejsce. Powstanie wiele różnych metaverse, a także inne rodzaje wspólnych środowisk immersyjnych.

Niektóre środowiska immersyjne będą dostarczane w rzeczywistości wirtualnej, całkowicie otaczając odwiedzających. Inne będą oparte na rzeczywistości rozszerzonej, łącząc środowisko wirtualne ze światem fizycznym. Środowiska mogą też działać na stronach internetowych i innych platformach.

Każde metaverse to odrębny rodzaj trwałego, współużytkowanego środowiska immersyjnego. Otwierają one przed nami ogromny świat wirtualny, który umożliwia interakcje z innymi ludźmi — czasami z różnych miejsc na świecie. Rynki zawarte w metaverse są dynamiczne, trwałe i współużytkowane.

Metaverse i wspólne środowiska immersyjne oferują zupełnie nowe mechanizmy współpracy i wspólnego tworzenia, a także kontaktów między markami a klientami. Może to mieć różne postacie — od wspólnej, zdalnej pracy nad produktem w studio wirtualnym po dostosowywanie odzieży przez klientów w środowisku (pozwalającym dokładnie sprawdzić, jak wyglądają spodnie czy kurtka na awatarze odzwierciedlającym czyjąś sylwetkę).

Powstanie mnóstwo środowisk immersyjnych niezależnych od metaverse. Oto kilka przykładów:

 • Środowisko sklepowe oparte na rzeczywistości rozszerzonej ułatwia klientom podejmowanie decyzji, wyświetlając towary wirtualne jako grafikę 3D nałożoną na świat rzeczywisty.
 • Szkolenie zawodowe w rzeczywistości wirtualnej ułatwia pracownikom naukę złożonych czynności.
 • Immersyjne muzeum wirtualne prezentuje o wiele większą część kolekcji niż byłoby to możliwe w świecie fizycznym.

Sztuka cyfrowa i dobra wirtualne będą grały ważną rolę w niektórych środowiskach immersyjnych jako środki wyrażania osobowości i wrażliwości w tej nowej przestrzeni. W metaverse powstaną też nowe sposoby odkrywania tekstur i dotyku. Rozwijający się rynek zasobów wirtualnych otwiera nowe możliwości przed zawodowymi artystami.

CZĘŚĆ DRUGA

Wartości firmy Adobe

W ramach prac nad środowiskami immersyjnymi firma Adobe korzysta z naszych tradycyjnych wartości, takich jak zaangażowanie w rozwój otwartych standardów (na przykład PDF) i ułatwianie swobodnej wymiany pomysłów. Naszą misją jest promowanie powszechnej kreatywności i zmienianie świata przez materiały cyfrowe. Chcemy umożliwić artystom czerpanie korzyści finansowych ze swojej pracy.

Oto, jak te wartości przekładają się na środowiska immersyjne:

Wspieramy otwarte standardy i platformy. Według nas środowiska immersyjne są najlepsze dla odwiedzających, twórców i marek, gdy zawartość jest oparta na wspólnym zbiorze otwartych standardów — zapewniających spójne oczekiwania. Wspieramy rozwój czołowych standardów środowisk immersyjnych i bierzemy udział w pracach nad nimi. Obejmuje to formaty USD (Universal Scene Description) — jeden z popularnych formatów zawartości 3D i środowisk rozbudowanych — oraz GLTF (Graphics Language Transmission Format) — standardowy format pliku scen i modeli trójwymiarowych. Twórcy i marki muszą być w stanie tworzyć oraz współtworzyć zasoby, które następnie będą powszechnie udostępniane.

Narzędzia kreatywne związane z grafiką 3D i immersywnością powinny być powszechnie dostępne. Środowiska immersyjne prawdopodobnie staną się dominującą formą interakcji, dlatego wszyscy powinni mieć na nie wpływ. Firma Adobe stara się oferować narzędzia do pracy nad grafiką 3D i środowiskami immersyjnymi, dzięki którym wszyscy będą mogli wyrazić swój punkt widzenia. Dostarczymy też narzędzia pomagające we współpracy i wspólnym tworzeniu zawartości do metaverse i innych wspólnych środowisk immersyjnych, a także wewnątrz takich środowisk.

Pomagamy twórcom, autorom przekazu, samodzielnym przedsiębiorcom i firmom wszelkiej wielkości w wykorzystaniu środowisk immersyjnych. Misją firmy Adobe jest zmienianie świata przez materiały cyfrowe. Według nas technologie immersyjne wprowadzą rozbudowane, nowe metody interakcji przydatne dla użytkowników indywidualnych i firm. Pomożemy w dostarczaniu i optymalizowaniu tych nowych środowisk.

Pochodzenie dzieł wirtualnych, nawet sposobu opracowania zasobu, powinno być czytelne dla wszystkich. Rynek dzieł wirtualnych stanowi ważne nowe źródło dochodu artystów, a także umożliwia klientom wspieranie podziwianych twórców. Może on prosperować tylko pod warunkiem, że pochodzenie wymienianych towarów jest łatwe do sprawdzenia.

CZĘŚĆ TRZECIA

Rola firmy Adobe

W dziedzinie tworzenia zawartości

 • Niedługo przedstawimy produkt Modeler, który umożliwi rzeźbienie obiektów 3D w interfejsie łączącym naturalne, płynne gesty w rzeczywistości wirtualnej z precyzją narzędzi komputerowych.
 • Wprowadzamy innowacje, aby ułatwić współpracę grafikom 3D. 
 • Opracowujemy nowe, kompleksowe funkcje pracy nad zawartością 3D, które całkowicie zmienią sposób tworzenia grafiki 3D i światów immersyjnych — umożliwiając robienie rzeczy dotychczas niewyobrażalnych. 
 • Aplikacja Aero pomaga artystom i markom w tworzeniu interaktywnych środowisk opartych na rzeczywistości rozszerzonej i rozpowszechnianiu ich na platformach mobilnych.
 • Staramy się upowszechnić narzędzia do pracy z grafiką 3D. Budujemy je z myślą o funkcjonalności, tak aby wszyscy mogli wyrażać swoje pomysły — również we współpracy z innymi, we wspólnym środowisku immersyjnym.

Firma Adobe skutecznie pomaga w dostarczaniu zawartości cyfrowej w różnych formatach i pozostanie zaufanym partnerem w miarę ewolucji tych kanałów. Udostępnimy podstawowe funkcje konieczne do dostarczania wspólnych środowisk immersyjnych.

W dziedzinie handlu

 • Przedsiębiorstwa z całego świata ufają firmie Adobe, gdy potrzebują dostarczać zawartość komercyjną oraz uzupełniające ją materiały marketingowe. 
 • Internet zawiera coraz więcej środowisk immersyjnych, w których handel jest ważnym elementem. Własność intelektualna obiektów, awatarów, a nawet nieruchomości stanie się bardziej rozproszona. Zakupy, sprzedaż, handel i prezentacja tych przedmiotów będzie się odbywać w oparciu o usługę Adobe Experience Cloud, w tym funkcje Adobe Commerce.

W dziedzinie dostarczania zawartości

 • Program Adobe Experience Manager (AEM) jest czołowym rozwiązaniem do dostarczania zawartości i zarządzania zasobami do wszelkiego rodzaju multimediów cyfrowych. Program AEM stanie się centrum rozwiązania do dostarczania zawartości i zarządzania zasobami do wszelkich multimediów cyfrowych. Program AEM stanie się centrum zarządzania zasobami, interakcji, współpracy i wspólnego tworzenia. 
 • Program Adobe Workfront ułatwi twórcom łączenie światów kreatywności, zarządzania zasobami i dystrybucji w oparciu o program AEM. 
 • Funkcje oprogramowania AEM i Workfront są integralne w planowaniu przyszłych działań klientów. Umożliwiają tworzenie skalowalnych środowisk immersyjnych z zasobami i obiektami 3D — opracowanymi w przedsiębiorstwie oraz poza nim. Dla marek inwestujących w rynki metaverse program Workfront staje się nowym, immersyjnym biurem, w którym odbywa się wspólna praca.

Na rynkach zasobów wirtualnych

Dzięki współpracy firmy Adobe z partnerami branżowymi w ramach organizacji Content Authenticity Initiative oferujemy większą przezroczystość tworzonych zasobów wirtualnych.Współpraca partnerska związana z zarządzaniem zawartością ma kluczowe znaczenie. Ludzie korzystający ze środowisk immersyjnych pragną wyrażać swoje osobowości w zasobach cyfrowych, które noszą i prezentują. Często będzie chodziło o osobisty związek z rzeczami wirtualnymi, a zasoby będą miały wyraźnie oznaczone pochodzenie od podziwianych twórców.

W ramach organizacji Content Authenticity Initiative pracujemy nad odkrywaniem nowych sposobów tworzenia zasobów wirtualnych, gromadząc też informacje o artystach pracujących w dziedzinie cyfrowej. 

Nasze narzędzia ułatwiają firmom i użytkownikom indywidualnym wkraczającym na rynek zasobów cyfrowych. Wiele z tych zasobów tworzy się przy użyciu produktów firmy Adobe, takich jak Photoshop, Illustrator i Substance 3D. Korzystając z profilów w usłudze Behance, twórcy mogą skutecznie prezentować swoje zasoby cyfrowe. Nasze aplikacje Experience Cloud ułatwiają firmom konfigurowanie odpowiednich procesów zatwierdzania i obiegów pracy w celu obsługi zasobów i udostępniania ich na świecie.

CZĘŚĆ CZWARTA

Jak marki przygotowują się do Metaverse

Aby uzyskać gotowość do wkroczenia w metaverse, jak najwcześniej trzeba zacząć tworzyć grafikę 3D i zawartość immersyjną. Pozwoli to przygotować marki na immersyjną przyszłość i osiągnąć dobre rezultaty już dziś. Coraz więcej marek opracowuje celowe strategie korzystania z metaverse, na przykład rozważając rodzaje środowisk rozbudowanych i zawartości, jakie warto tworzyć. Wykorzystując istniejącą wiedzę o klientach i rynkach, odkrywamy sposoby budowania wartości oferowanej klientom w dynamicznie rozwijającym się rynku cyfrowym. 

Już dziś można wykorzystać te umiejętności, aby projektować produkty i materiały marketingowe w wyjątkowo efektywny sposób. Jednocześnie pozwoli to zdobywać wiedzę techniczną, która będzie szczególnie przydatna, gdy metaverse stanie się naszą codziennością.

Zalety dzisiaj

Mądre firmy korzystają z grafiki 3D, aby usprawnić projektowanie produktów oraz prace nad zasobami do marketingu i handlu elektronicznego.

Projektowanie produktów. Kreatywne wykorzystanie grafiki 3D pozwala skrócić czas opracowywania produktów o wiele tygodni, a nawet miesięcy. Często eliminuje to potrzebę wytwarzania i wysyłania prototypów, a także umożliwia firmom testowanie zapotrzebowania na produkty w kanałach społecznościowych, zanim powstanie choć jedna sztuka w świecie fizycznym.

Zasoby do marketingu i handlu elektronicznego. Renderowanie obrazów marketingowych i handlu elektronicznego w programach do obróbki grafiki 3D jest tańsze, szybsze i bardziej ekologiczne niż studyjne sesje zdjęciowe. Otwiera też nowe możliwości kreatywne. Mając zestaw renderowanych obrazów produktów, można w prosty sposób zmienić ich tło, aby dostosować ilustracje do różnych kultur czy platform. W przypadku modyfikacji projektu produktu zmiany obrazów wynikowych są łatwe do wprowadzenia w programach. Nie trzeba poświęcać wielu dni lub tygodni na ponowne zebranie artystów i pracowników technicznych w studio fotograficznym.

Zalety w przyszłości

Tworzenie zawartości immersyjnej i grafiki 3D pozwala firmom skutecznie przygotować się do immersyjnej przyszłości na wiele sposobów.

Swoboda eksperymentowania. Przyszłe środowiska immersyjne powstaną w wyniku tysięcy krótkoterminowych eksperymentów i partnerstw między markami. Wiele z tych możliwości odkryjemy w szybki sposób. Elastyczność ułatwiająca szybkie eksperymentowanie i tworzenie kolejnych wersji zasobów 3D pomaga markom brać udział w takich działaniach i sprawdzać, co działa — a co nie.

Biblioteka zasobów. W miarę popularyzacji środowisk immersyjnych marki dysponujące już bogatymi bibliotekami zasobów 3D odzwierciedlających ich produkty mogą w pełni, natychmiast dołączyć do takich środowisk, co gwarantuje naturalną przewagę nad konkurencją.

Rozwój umiejętności i narzędzi. Praca nad grafiką 3D i platformami immersyjnymi wymaga nowych umiejętności, zdolności, narzędzi i obiegów pracy. Tworząc grafikę 3D już teraz, można stopniowo budować te aspekty działalności. Zdobyte doświadczenie pozwoli skutecznie konkurować w dziedzinie grafiki 3D i środowisk immersyjnych.

Również teraz marki powinny rozważyć wpływ metaverse i innych wspólnych platform immersyjnych na ich relacje z klientami. W jaki sposób można wykorzystać rozwijające się metaverse, aby wciągnąć klientów do świata swoich produktów — a jednocześnie uświadomić im, jak te produkty wpisują się w ich świat? Jak zaangażować klientów, oferując im możliwości wspólnego tworzenia produktów doskonale odpowiadających ich potrzebom? Metaverse fundamentalnie zmieni sposób przyciągania i angażowania klientów przez marki. Już teraz warto zastanowić się nad nową postacią zawartości skierowanej do klientów.

logo adobe

Metaverse będzie również Twoim dziełem.

Aby przygotować się do nadejścia metaverse, podejmij decyzję, w jaki sposób wejść na rynek rzeczywistości rozbudowanej. Pozwoli to rozwinąć potrzebne umiejętności i zasoby cyfrowe.

Wykonaj pierwszy krok, zapoznając się z naszymi zasobami do metaverse.

Aby przygotować się do nadejścia metaverse, podejmij decyzję, czy chcesz już dzisiaj wejść na rynek rozbudowanej rzeczywistości, aby rozwijać swoje umiejętności i zasoby cyfrowe, które w tym pomogą. Wykonaj pierwszy krok, zapoznając się z naszymi zasobami do metaverse.

oficjalny dokument

Dowiedz się, jak narzędzia firmy Adobe są rozwijane z myślą o tworzeniu metaverse — oraz jak możesz się na to przygotować.

wideo

Posłuchaj liderów firmy Adobe, którzy omawiają swoje doświadczenia i przemyślenia związane z metaverse.

produkt

Poznaj narzędzia firmy Adobe do obróbki grafiki 3D i rzeczywistości rozszerzonej, aby przystąpić do tworzenia rozbudowanych środowisk.